Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
LY - Lapin yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto

AMK-kirjastot
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
MML - Maanmittauslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
TTL - Työterveyslaitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Kela - Kansaneläkelaitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
GTK - Geologian tutkimuskeskus
IL - Ilmatieteen laitos
Luke - Luonnonvarakeskus

  • No labels