Yliopistokirjastot
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
ÅA - Åbo Akademi
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
VY - Vaasan yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
SYKE - Suomen ympäristökeskus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
MML - Maanmittauslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
TTL - Työterveyslaitos
IL - Ilmatieteen laitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Kela - Kansaneläkelaitos
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
Luke - Luonnonvarakeskus
GTK - Geologian tutkimuskeskus

  • No labels