Yliopistokirjastot
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
JY - Jyväskylän yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
LY - Lapin yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
TTL - Työterveyslaitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
IL - Ilmatieteen laitos
GTK - Geologian tutkimuskeskus
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
MML - Maanmittauslaitos
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus

  • No labels