Tutkimuslaitoskirjastot
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto

AMK-kirjastot
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu

Yliopistokirjastot
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
LY - Lapin yliopisto

Tutkimuslaitoskirjastot
TTL - Työterveyslaitos
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
IL - Ilmatieteen laitos

  • No labels