Yliopistokirjastot
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Aalto - Aalto-yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto
JY - Jyväskylän yliopisto
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

AMK-kirjastot
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
Kela - Kansaneläkelaitos
IL - Ilmatieteen laitos
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
Luke - Luonnonvarakeskus
GTK - Geologian tutkimuskeskus
TTL - Työterveyslaitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
SYKE - Suomen ympäristökeskus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos
MML - Maanmittauslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

  • No labels