Yliopistokirjastot
LY - Lapin yliopisto
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala

AMK-kirjastot
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
THL - Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
SYKE - Suomen ympäristökeskus
TTL - Työterveyslaitos
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
GTK - Geologian tutkimuskeskus
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto
MML - Maanmittauslaitos
IL - Ilmatieteen laitos
Kela - Kansaneläkelaitos
Luke - Luonnonvarakeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

  • No labels