SciFinderScholar - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

 

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SciFinderScholar -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2020-31.12.2022

Aineistokuvaus

Palvelu sisältää kemian alan aineistoa vuodesta 1907 alkaen:
CA: viitetietokanta tiivistelmineen. Siihen indeksoidaan kemian alan lehtiä, patentteja, teknisiä raportteja, kirjoja, konferenssijulkaisuja, väitöskirjoja.
CAS REGISTRY: kemiallisten yhdisteiden tietoja ((mm. kauppanimet, kemialliset nimet, kemialliset rakenteet).
CAS REACT: kemiallisia reaktioita (yksi - ja monivaiheisia)
CHEMCATS: kemiallisten yhdisteiden kauppaluettelo 
CHEMLIST: säänneltyjen kemikaalien luettelo


Aineistoa voi käyttää internetin kautta tai lataamalla asiakasohjelman työasemalle.

Käyttäjät

- Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta
- Kirjaston paikallisasiakkaat eivät saa käyttää palvelua. CAS edellyttää kirjastojen asiaankuuluvalla tavalla ilmoittavan SciFinder Scholarin käyttöoikeuden rajoituksista asettamalla tietokoneiden läheisyyteen tiedotteita tai ilmoittamalla asiasta elektronisesti tietokoneen ruudulla.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää tutkinnon suorittamiseen tähtäävään opiskeluun liittyvää tutkimusta varten, luokkahuoneessa tapahtuvaa opetusta sekä tieteellistä tutkimustyötä varten. Tutkimustulosten tulee olla julkisia. Tutkimus ei saa kuitenkaan sisältää mahdollista patentointia.

Tutkimus saa olla rahoitettu osittain tai kokonaan kaupallisin varoin sillä edellytyksellä, että rahoittaja ei saa vastineeksi mitään hyödykettä, tuotetta, osakkuutta, omistusoikeutta, voittoa, tuottoa tai palvelua, aineellista tai aineetonta, mukaan lukien patenttioikeus, julkaisuoikeus, tekijänoikeus, data, tutkimusmateriaali, omistus tai osakkuus spin-out tai start-up yrityksessä taikka lupausta edellä mainituista.

Mitä on lupa tehdä
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti hakujen tuloksia kuitenkin niin, että auktorisoidulla käyttäjällä on kerrallaan tallennettuna enintään 5000 tietuetta. Tulostettu/tallennettu aineisto tulee hävittää kun ensimmäinen seuraavista tapahtuu: 1) aineistoa enää tarvita kys. tutkimusprojektiin tai 2) auktorisoitu käyttäjä on suorittanut tutkintonsa.
- auktorisoitu käyttäjä saa tehdä tiedonhakuja vain itselleen ja jakaa niitä rajoitetusti toisten auktorisoitujen käyttäjien kanssa, jotka ovat mukana samassa tutkimusprojektissa. Aineistoa ei saa tällä tavoin kerätä keskitetyksi tietovarastoksi ja aineisto tulee hävittää tutkimusprojektin päättyessä.
- sopimukseen osallistuvan organisaation henkilökunta saa koota aineistosta kurssipaketteja organisaation opiskelijoiden käyttöön paperi- tai elektronisessa muodossa (näkövammaisille audio tai Braille-muodossa) käytettäväksi kurssien tai luokkahuoneopetuksen yhteydessä. Aineiston tulee sisältää asianmukaiset lähde- tekijäviitteet. Kurssipaketti tulee hävittää kurssin päätyttyä.

Aineiston käyttö konsortion jäsenen ja ulkopuolisen organisaation välisessä tieteellisessä vaihdossa on sallittu seuraavasti:
1) tietokannasta saatujen bibliografisten ja muiden tietojen käyttö julkaistuissa artikkeleissa
2) tutkimustulosten esittely konferensseissa, työkirjoissa, eripainoksissa tai vastaavissa forumeissa, kunhan esiteltävä asia ei koske CAS:iin liittyviä tekniikoita, tietokantoja ja prosesseja
3) tutkimukseen liittyvän tiedon jakamisessa, kun ulkopuolinen tutkija tai tutkimusorganisaatio haluaa tietoja jäsenen tieteelliseen aktiivisuuteen tai toisintaa tietyn tieteellisen kokeen liittyen; edellyttäen tiedon jakaminen ei perustu sopimukseen tai work for hire -toimintaan.
4) auktorisoitu käyttäjä saa satunnaisesti luovuttaa yksittäisen kopion aineiston osasta tulostettuna tai elektronisessa muodossa ei-kaupallisen tieteellisen kommunikoinnin nimissä tutkijakollegalle tai käytettäväksi keskusteluryhmässä. Aineistoa ei saa tällä tavoin kerätä keskitetyksi tietovarastoksi ja aineisto tulee hävittää tutkimusprojektin päättyessä.

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavoin kuin mitä edellä on todettu ilman etukäteen hankittua CAS:n kirjallista lupaa ( esim. myydä, lisensioida, lainata tai muulla tavalla toimittaa kolmannelle osapuolelle tai käyttää kaupalliseen toimintaan).

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

SciFinder Training

Lisätietoja

 

SciFinderScholar - user rights and remote access

Link to the resource

 

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2020-31.12.2022

Description

CA: reference database
CAS REGISTRY:subsctance information
CAS REACT: chemical synthesis information
CHEMCATS: commercially available substances
CHEMLIST: regulated chemicals information

Authorised users

Authorized User: A current faculty or staff member, or officially registered student of the Licensee institution.
Walk-in-users are not permitted to use Scifinder Scholar.

Permitted use

Authorized Users are permitted to use SciFinder Scholar only for Academic Research. Academic Research is educational research done in the usual course in the pursuit of a degree; or research by faculty and students which is funded by the government or non-profit research foundations and intended for publication in the publicly available literature. To qualify as Academic Research, the research must not involve patentability searching. Research may be funded entirely or in part by for-profit entities, but to qualify as Academic Research the for-profit entities must not in return receive or be promised any good, product, interest, property right, profit, or service of any kind, tangible or intangible, including, but not limited to, patent rights, publishing rights, copyrights, data, research materials, or ownership interest in spin-out or start-up companies.

Authorized Users may:
- make searches in the ordinary course of Academic Research and may store search results in electronic form, provided that at any one time, no more than 5,000 records are stored by an Authorized User.
- search only for themselves and may share their search results in a reasonable, limited way with other students or faculty at the same Members who are working on the same research project. Any such sharing may not result in an aggregation of the electronic records stored by individual Authorized Users, nor in the creation of any central source of electronic records.
Stored records must be deleted when:
1. they are no longer needed by the Authorized User for the relevant research project
2. after the completion of Authorized User's degree program.
- distribute single copies of parts of CAS data in an incidental manner in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of non-commercial scholarly communication or to be used for the basis of discussion groups.

Parts of CAS data may be incorporated in printed or electronic course packs for use by Authorized Users in the course of educational instruction. All CAS data shall reflect the appropriate attribution, listing the abstract's title, author, and publisher. Course packs in non-electronic, non-print forms (such as audio and Braille) may also be offered to Authorized Users who in the reasonable opinion of the Member are visually impaired. All course packs shall be destroyed at the conclusion of the educational instruction.

Prohibited use

Use for any other porpose or in any other manner than has been describes above in permitted uses is prohibited and requires the advance written permission of CAS (for example distribution of data by assignment, sale, sublicense, loan or other means of transfer to any third party, and any commercial use, whether paid or unpaid).

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Licensee institution's secure network.

Training material on web

SciFinder Training

Additional information

 

  • No labels