SciFinderScholar - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

 

Aineistoa tilaavat organisaatiot

SciFinderScholar -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2025

Aineistokuvaus

FinELib-tilaajilla on käytössä SciFinder-n -versio.

Palvelu sisältää kemian alan aineistoa vuodesta 1907 alkaen:
CA: viitetietokanta tiivistelmineen. Siihen indeksoidaan kemian alan lehtiä, patentteja, teknisiä raportteja, kirjoja, konferenssijulkaisuja, väitöskirjoja.
CAS REGISTRY: kemiallisten yhdisteiden tietoja ((mm. kauppanimet, kemialliset nimet, kemialliset rakenteet).
CAS REACT: kemiallisia reaktioita (yksi - ja monivaiheisia)
CHEMCATS: kemiallisten yhdisteiden kauppaluettelo 
CHEMLIST: säänneltyjen kemikaalien luettelo

Käyttäjät

- Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.
- CAS edellyttää kirjastojen asiaankuuluvalla tavalla ilmoittavan SciFinder Scholarin käyttöoikeuden rajoituksista asettamalla tietokoneiden läheisyyteen tiedotteita tai ilmoittamalla asiasta elektronisesti tietokoneen ruudulla.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää tutkinnon suorittamiseen tähtäävään opiskeluun liittyvää tutkimusta varten, luokkahuoneessa tapahtuvaa opetusta sekä tieteellistä tutkimustyötä varten. Tutkimustulosten tulee olla julkisia. Tutkimus ei saa kuitenkaan sisältää mahdollista patentointia.

Tutkimus saa olla rahoitettu osittain tai kokonaan kaupallisin varoin sillä edellytyksellä, että rahoittaja ei saa vastineeksi mitään hyödykettä, tuotetta, osakkuutta, omistusoikeutta, voittoa, tuottoa tai palvelua, aineellista tai aineetonta, mukaan lukien patenttioikeus, julkaisuoikeus, tekijänoikeus, data, tutkimusmateriaali, omistus tai osakkuus spin-out tai start-up yrityksessä taikka lupausta edellä mainituista.

Auktorisoidut käyttäjät saavat:

- käyttää aineistoa akateemiseen tutkimukseen
- tallentaa hakutuloksia sähköisessä muodossa (enintään 5000 kpl)
- tehdä hakuja itselleen
- jakaa hakutuloksia samassa tai siihen liittyvässä tutkimusprojektissa työskentelevien muiden auktorisoitujen käyttäjien kanssa
- sisällyttää julkaistaviin artikkeleihin joitakin bibliografisia lainauksia ja muuta aineistosta johdettua tietoa
- esittää dataa konferenssissa, kunhan aihe ei ole CAS:n tietokannoista tai prosesseista
- jakaa pyynnöstä tutkimustietoa toisen tutkijan kanssa, kun tarkoituksena on organisaation tutkimustoimintaan tutustuminen tai tietyn kokeen replikointi
- jakaa yksittäisiä aineistosta johdettuja kopioita kolmannen osapuolen kollegoille ei-kaupalliseen käyttöön
- käyttää Braillea, äänisyntetisaattoria tai muuta laitetta pääsyssä aineistoon
Organisaation henkilökunta saa:
- koota aineistosta kurssipaketteja paperi- ja sähköisessä muodossa opiskelijoille lähdetiedot mainiten
- julkisesti esittää ja näyttää osia aineistosta seminaarissa, konferenssissa ja opetustilanteessa

Tallenteet tulee hävittää, kun niitä ei enää tarvita tutkimusprojektissa tai kun opiskelija on suorittanut tutkinnon.

Kielletty käyttö

Auktorisoidut käyttäjät eivät saa:
- luoda tai koota aineistosta kokoelmaa, tietokantaa tai hakemistoa manuaalisesti tai ohjelmoimalla
- käyttää mitään skriptiä tai makroa kirjautuakseen automaattisesti aineistoon
- jakaa tai hyödyntää aineistoa kaupallisessa tarkoituksessa
- käyttää aineistoa yhdessä yhdistettyjen hakupalveluiden kanssa tai myydä, lainata, edelleenlisensioida tai siirtää aineistoa kolmannelle osapuolelle tai kaupalliseen käyttöön
- kääntää aineistoa konekielelle, muuttaa, parantaa, muokata aineistoa tai tehdä siitä johdannaisia

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

SciFinder Training
Webinaaritallenne 24.11.2021
Aiempien webinaarien tallenteita

Lisätietoja

 

SciFinderScholar - user rights and remote access

Link to the resource

 

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2025

Description

CA: reference database
CAS REGISTRY:subsctance information
CAS REACT: chemical synthesis information
CHEMCATS: commercially available substances
CHEMLIST: regulated chemicals information

Authorised users

Authorized User: A current faculty or staff member, or officially registered student of the Licensee institution.
Walk-in-users are permitted to use Scifinder Scholar.

Permitted use

Authorized Users are permitted to use SciFinder Scholar only for Academic Research. Academic Research is educational research done in the usual course in the pursuit of a degree; or research by faculty and students which is funded by the government or non-profit research foundations and intended for publication in the publicly available literature. To qualify as Academic Research, the research must not involve patentability searching. Research may be funded entirely or in part by for-profit entities, but to qualify as Academic Research the for-profit entities must not in return receive or be promised any good, product, interest, property right, profit, or service of any kind, tangible or intangible, including, but not limited to, patent rights, publishing rights, copyrights, data, research materials, or ownership interest in spin-out or start-up companies.

Authorised users may:

- Use the Product solely in the ordinary course of Academic Research;
- Store search results in electronic form, provided that at any one time, no more than 5,000 records are stored by a Named User;
- Search only for themselves; and
- Share their search results in a reasonable, limited way with other Named Users working on the same or related research projects; provided, however, such sharing may not result in: an aggregation of the electronic records stored by individual Named Users, or the creation of any central source of electronic records. Named users who are library staff of Licensee may share search results with Named or Walk in Users for whom they are doing the search.
- Include some bibliographic citations and other data items derived from the Product in published articles
- Presentation of data at a conference, in a working paper of pre-print or similar forum provided that the subject matter is not CAS techniques, databases or processes.
- Sharing research information on request with another researcher or research agency wishing to examine Licensee’s research activity or replicate a particular experiment, provided this information is not shared in the fulfillment of a contractual or “work for hire” obligation.
- Distribution for scholarly communication: Named Users may distribute single copies of data items derived from the Product in an incidental manner in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of non-commercial scholarly communications or to be used for the basis of discussion groups. The distribution of such data shall not result in the aggregation or creation of any central source of records.
- Reading impaired Named and Walk-in-Users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use of the Product.

Authorised users who are members of the faculty may:
- Course packs: Collection of compilation of materials in print or electronic forma assembled by a member of staff of Licensee for use by students in connection with courses offered by Licensee. Content from the Product may be incorporated in printed or electronic course packs for use by Named Users in the course of educational instruction. All data shall reflect the appropriate attribution, listing the abstracts title, author and publisher.
- publicly display or publicly perform parts of the content as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such teaching activity.

Stored records must be deleted when they are no longer needed by the Named User for the relevant research project, or, if a student, after the completion of Named User’s degree program, whichever occurs first.

Prohibited use

Authorised users may not:

- Create or compile, directly or indirectly a collection, compilation, database or directory, manually, via automated programing, or otherwise (e.g., a script written to extract and download any data within the Product in batches);
- Use any script/macro to automate an otherwise manual process, including but not limited to, an attempt to login to the Product utilizing an automated process;
- Redistribute to third parties, whether for commercial gain or otherwise, or in any other way commercially exploit the Product;
- Use the Product in conjunction with federated search tools, or for any other purpose, including but not limited to distribution of the Product by assignment, sale, sublicense, loan or other means of transfer to any third party, or any commercial use, whether paid or unpaid;
- Reverse assemble, decompile, reverse engineer, modify, enhance, adapt, create derivative works or otherwise attempt to derive source code (or the underlying ideas, algorithms, structure or organization) the Product.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Licensee institution's secure network.

Training material on web

SciFinder Training
Webinaaritallenne 24.11.2021
Aiempien webinaarien tallenteita

Additional information

 

  • No labels