RefWorks - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

ProQuest

Linkki palveluun

https://www.refworks.com/Refworks/login.asp

Aineistoa tilaavat organisaatiot

RefWorks -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2019-31.12.2021

Aineistokuvaus

RefWorks on www-selaimella käytettävä viitteidenhallintaohjelma. Ohjelman käyttö ei edellytä asentamista omalle koneelle, vaan se on käytettävissä kaikkien konsortion organisaatioiden verkkoon liitetyiltä työasemilta.

RefWorksin avulla voi:

- tehdä tietokannan omista kirjallisuusviitteistä
- tehdä tiedonhakuja viitekirjastoon useilla eri tavoilla
- järjestää viitteet eri kansioihin esim. tutkimusaiheittain
- selata viitteitä esim. kirjoittajan nimen, lehden nimen tai itse lisätyn hakusanan avulla
- siirtää hakutulokset eri tietokannoista omaan viitekirjastoon
- tehdä linkkejä viitetiedostosta suoraan kokotekstiartikkeliin

RefSharen avulla:

- RefWorks-käyttäjät voivat jakaa muiden käyttäjien kanssa omia RefWorks-tietokantojaan tai osia niistä.
- RefShare-käyttäjät voivat antaa oikeudet muille käyttäjille viitteidensä kopiointiin, tulostukseen tai listojen luomiseen kansio- tai tietokantatasolla.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimuksen osallisen organisaation sen hetkiset opiskelijat, tutkijat, henkilökunta, alumnit, eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:

Auktorisoidut käyttäjät ja kirjaston paikallisasiakkaat saavat:
- tallentaa elektronisessa muodossa bibliografioita tutkimus- ja opiskelutarkoituksiin
- tulostaa bibliografioita tutkimus- ja opiskelutarkoituksiin

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat:

- tulostaa ruudulle, käyttää ja tallentaa tietoja bibliografisista tietokannoista ja muista lähteistä

Mitä kirjasto saa tehdä:
- sallia auktorisoitujen käyttäjien käyttää palvelua RefWorksin palvelimelta oman organisaation verkon kautta
- sallia paikalliskäyttäjien käyttää palvelua palvelimelta kirjaston tilojen tietokonepäätteillä

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:

- Ei saa jakaa, myydä tai kopioida aineistoa, tehdä aineistosta johdannaisteoksia, hyödyntää aineistoa kaupallisesti tai muuten antaa sitä kolmannen osapuolen käyttöön.
- Bibliografiset tietokannat ja muut lähteet voivat olla tekijänoikeuden alaisia ja siksi asiakkaan/auktorisoidun käyttäjän on tarkistettava tietokantojen tuottajilta mahdolliset rajoitukset.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

Libguide
Recording
YouTube
Idea Exchange

Tutorials
Support and training
RefWorks LibGuides

Webinaari 8.9.2016

Lisätietoja

 

RefWorks - user rights and remote access

Publisher / Broker

ProQuest

Link to the resource

https://www.refworks.com/Refworks/login.asp

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2019-31.12.2021

Description

RefWorks is a web based bibliographic management tool.

RefWorks allows you to:

- organize and create a personal database online
- format bibliographies and manuscripts
- import references from a variety of databases
- search your RefWorks database fast and easily

Authorised users

Use of the service is permitted to authorised users (current students, members of the staff and faculty) and walk-in users of the Customer.

Permitted use

Permitted use:

Customer authorised Users and Walk-in Users may:
- electronically save bibliographies for research and scholarly purposes.
- print off single copies of bibliographies for research and scholarly purposes

Only Customer Authorised Users may:
- download, share and store information from bibliographic databases and other
sources

Customer may:
- allow their Authorised Users to use the Service from RefWorks’ server via the Secure Network.
- allow their Walk-in Users to use the Service from the server at computer terminals within their Library Premises.

Prohibited use

Prohibited use:
Customer shall not duplicate, distribute, sell,
commercially exploit, create derivative works from, reverse compile or otherwise
make available the Service to any third party.

Bibliographic databases and other sources may be
copyright protected. Customer should check with the appropriate database
provider(s) to ensure compliance with any restrictions such provider(s) may impose.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted by login the Customer's own network.

Training material on web

Libguide
Recording
YouTube
Idea Exchange

Tutorials
Support and training
RefWorks LibGuides

Webinaari 8.9.2016

Additional information

 

  • No labels