Reaxys - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://www.reaxys.com/#/search/quick/query

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Reaxys -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2025

Aineistokuvaus

Kemian alan aineisto (julkaisuja, kemian ja farmakologian patentteja, tietokantoja),

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat tilaajaorganisaation koko- ja osa-aikaiset opiskelijat, henkilökunta, tutkijat, organisaation eläkkeellä oleva henkilökunta ja tutkijat sekä kirjaston paikallisasiakkaat. Paikallisasiakkailla on oikeus käyttää aineistoa vain tilaajaorganisaation fyysisissä tiloissa, mutta ei etäkäyttönä.

Sallittu käyttö

- tehdä hakuja, selailla, esittää aineistoa toiselle auktorisoidulle käyttäjälle
- kohtuullisessa määrin tulostaa, ottaa valokopioita ja tallentaa sähköisesti auktorisoidun käyttäjän omaan käyttöön yksittäisiä osia, abstrakteja, tietueita, lukuja tai yksittäisiä ennustettuja synteesireittejä mukaan lukien generoidut yksittäiset ennustetut reaktiovaiheet. Opettajat voivat käyttää yksittäisiä osia aineistosta opetustilanteissa, mutta esityksiä ei saa jakaa auktorisoiduille käyttäjille.
- viedä linkkejä, ladattuja artikkeleita, abstrakteja ja kirjojen lukuja sähköisiin kurssipaketteihin, edellyttäen että aineistossa on riittävät lähdeviitteet (lähde, nimeke, kirjoittaja, kustantaja). Lähdeviitteitä on muutettava Elsevierin pyynnöstä. Käyttö kurssipaketeissa on sallittu kursseilla joista saa opintopisteitä. Kustantajalta on pyydettävä erikseen lupa mikäli aineistoja halutaan käyttää muissa kurssipaketeissa. Aineistoja voidaan käyttää lukemisesteisille tarkoitetuissa kurssipaketeissa.
- lähettää otteita muille auktorisoiduille käyttäjille sekä muille kollegoille tieteelliseen tai tutkimuskäyttöön
-käyttää kaavioita, kuvia ja taulukoita akateemisiin tehtäviin, portfolioihin, opinnäytetöihin ja väitöskirjoihin sekä julkaisuihin. Jokaisessa julkaisussa on oltava asianmukaiset tiedot lähteestä, nimekkeestä ja tekijänoikeuksien omistajasta.
- tarjota aineisto käyttäjille Braillen, äänisyntetisaattoreiden ja vastaavien kautta.

Kielletty käyttö

-lyhentää, muokata, kääntää tai luoda johdannaisteoksia, jotka perustuvat tilattuun aineistoon, paitsi siinä määrin kuin se on tarpeen, että auktorisoitu käyttäjä voi lukea aineistoa tietokoneen näytöllä
- poistaa, peittää tai muokata millään tavalla tekijänoikeusilmoituksia, muita huomautuksia tai vastuuvapauslausekkeita sellaisina kuin ne näkyvät aineistossa
- käyttää robotteja tai muita automaattisia latausohjelmia, algoritmeja tai laitteita aineistojen jatkuvaan ja automaattiseen etsimiseen, kokoamiseen, poimimiseen, linkittämiseen, indeksointiin tai toiminnan häiritsemiseen
- toistaa, säilyttää tai jakaa aineistoa huomattavia määriä tai järjestelmällisesti tai julkaista huomattavia määriä tai järjestelmällisesti yksittäisiä kohteita aineistosta sosiaalisissa verkoissa
- tietoisesti jakaa aineistoja tai tiedonhaun tuloksia muulle kilpailevalle tuotteelle, jonka tilaaja (mukaan lukien kaikki tilaajan emo- tai tytäryhtiöt) omistaa tai lisensoi.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkooon.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Reaxys - user rights and remote access

Link to the resource

https://www.reaxys.com/#/search/quick/query

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2025

Description

Chemistry research (literature, chemical and pharmacological patents, substance databases).

Authorised users

Authorized Users are the full-time and part-time students, faculty, librarians, other staff, researchers and independent contractors or are employed by independent contractors, retired staff and retired researchers of the Institutions (onsite or remote access) and individuals using computer terminals within the library facilities or other publicly accessible facilities of the Institutions (“walk in users”).

Permitted use

- access, search, browse, view and display to other Authorized Users
- print, photocopy, download, electronically save and store for the exclusive use of such Authorized User a reasonable amount of individual items and abstracts, records, chapters, or all predicted synthesis routes including individual predicted reaction steps generated by the Reaxys and/or Reaxys Academic Edition from the Subscribed Products (“Excerpts”) for the exclusive use of such Authorized User. This exclusive use will include the use by teaching staff of such Excerpts in electronic presentations and the right to present such electronic presentations during lectures for credited courses but will explicitly exclude the provision of copies of such presentations and/or Excerpts to Authorized Users.
- incorporate both links and downloaded articles, abstracts and book chapters in electronic coursepacks, reserves and course management systems and instructor websites and printed articles, abstracts and book chapters in printed coursepacks, provided that the downloaded and printed content shall carry appropriate acknowledgement of the source, title, author and publisher and that the appearance of such links and/or statements accompanying such links shall be changed as reasonably requested by Elsevier and the Institutions obtain the prior written consent of Elsevier for use in connection with any non-credit courses; Institutions and its Authorized Users may in addition offer coursepacks in non-electronic, non-print perceptible form, such as audio or Braille, to Authorized Users who are reading impaired.
- provide print or electronic copies (including via email) of Excerpts from the Subscribed Products to other Authorized Users and to third-party colleagues for their scholarly or research use;
- incorporate charts, images and tables generated by the Authorized User from the records in the Subscribed Products online service in academic works (assignments, portfolios, theses and dissertations) and publications. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner;
- use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable the use of the Subscribed Products

Prohibited use

- abridge, modify, translate or create any derivative work based on the Subscribed Products, except to the extent necessary to make them perceptible on a computer screen to Authorized Users
- remove, obscure or modify in any way any copyright notices, other notices or disclaimers as they appear in the Subscribed Products
-use any robots, spiders, crawlers or other automated downloading programs, algorithms or devices to continuously and automatically search, scrape, extract, deep link, index or disrupt the working of the Subscribed Products
-substantially or systematically reproduce, retain or redistribute the Subscribed Products or substantially or systematically post individual items from the Subscribed Products on social networking sites
- use, or authorize or permit any third party to use the Subscribed Products to build, modify, or enhance a competitive product or service owned or licensed by the Subscriber (including any affiliate, parent or subsidiary of the Subscriber) or any third party
- knowingly share any data or search results gained from use of the Subscribed Products with a competitive product or service owned or licensed by the Subscriber (including any affiliate, parent or subsidiary of the Subscriber).

Open access

 

Remote access

Remote access allowed through the Institution's secure network.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels