Reaxys - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Elsevier

Linkki palveluun

 

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Reaxys -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2025

Aineistokuvaus

Kemian alan aineisto (julkaisuja, kemian ja farmakologian patentteja, tietokantoja), lisätietoja

https://www.elsevier.com/solutions/reaxys

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta, asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat sekä organisaation eläkkeellä oleva henkilökunta.

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:
Organisaatiot ja niiden auktorisoidut käyttäjät saavat:
- selailla, tehdä hakuja, tulostaa aineistoa näyttöruudulle
- kohtuullisessa määrin tulostaa ja tallentaa tilapäisesti (download) artikkeleita, abstrakteja, tietueita tai osia kappaleista tai luvuista (otteet)
- linkittää aineistoja organisaation www-sivuille
- linkittää ja tallentaa aineistoja kurssipaketteihin. Käyttö kurssipaketeissa on sallittu kursseilla joista saa opintopisteitä. Kustantajalta on pyydettävä erikseen lupa mikäli aineistoja halutaan käyttää muissa kurssipaketeissa. Aineistoja voidaan käyttää organisaation näkövammaisille tarkoitetuissa kurssipaketeissa.

Auktorisoidut käyttäjät voivat myös:
- lähettää otteita muille auktorisoiduille käyttäjille sekä muille kollegoille tieteelliseen tai tutkimuskäyttöön
- tulostaa ja tallentaa henkilökohtaiseen käyttöön (ml. opetuksessa käytetyt esitykset) kohtuullisessa määrin artikkeleita
- lisenssisopimuksen päättymisen jälkeen säilyttää itsellään yksittäisiä osia aineistosta, mikäli tiedot eivät ole Suomen lain mukaan tekijänoikeussuojattuja tai joita koskeva poikkeus on mainittu Suomen tekijänoikeuslaissa

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- muokata, kääntää tai luoda aineistoon pohjautuvia johdannaistuotteita ilman kustantajan lupaa
- poistaa tai muuttaa tekijänoikeusmerkintöjä
- kopioida, säilyttää tai toimittaa aineistoa edelleen systemaattisesti tai huomattavia määriä

Luvaton aineiston käyttö voi johtaa siihen, että organisaatiolta evätään välittömästi pääsy aineistoon

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Reaxys - user rights and remote access

Publisher / Broker

Elsevier

Link to the resource

 

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2025

Description

Chemistry research (literature, chemical and pharmacological patents, substance databases). Detailed information:

https://www.elsevier.com/solutions/reaxys

Authorised users

Authorised users are students, faculty, staff, researchers and independent contractors retired faculty staff, retired librarians and retired researchers of the Institutions subscribing to Licensed Products and individuals using computer terminals within the library facilities at the Institutions.

Permitted use

Institutions and its Authorised users may
- access, search, view and browse the licensed products
- print and download a reasonable amount of articles, abstracts, records or parts of chapers from the Licensed Products ("Excerpts")
- incorporate links to excerpts on the Institutions' intranet and internet web sites
- incorporate links to excerpts and electronically save excerpts in electronic coursepacks and incorporate printed excerpts in printed coursepacks. Use in coursepacks is allowed in connection to those courses which are offered by the Institutions for academic credit. Used excerpts shall carry appropriate acknowledgement of the source. Use in connection with non-credit courses needs permission from Elsevier. Coursepacks in nonelectronic, non-print perceptible form (e.g. Braille) may be offered for visually impaired.

Authorised users may
- provide printed or electronic copies of excepts to other authorised users or to third party colleagues for their scholarly or research use
- print and electronically save for personal use a reasonable amount of articles, abstracts, records or parts of chapters from the licensed products (incl. use by teaching staff in electronic presentations during lectures for credited courses)
- upon termination of the subscription, authorized users may retain copies of items that are not copyrights protected according to applicable Finnish Copyright law or to which an exception of Finnish Copyright law applies

Prohibited use

Institutions and its authorised users may not
- abridge, modify, translate or create any derivated work based on the licensed products without Elsevier's permission
- remove, obscure or modify copyright notices, other notices or disclaimers as they appear in the licensed products
- substancially or systematically reproduce, retain or redistribute the licensed products

Unauthorised use of the licensed products may lead to suspension of access to the licensed products.

Open access

 

Remote access

Remote access allowed through the Institution's secure network.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels