RSC Read&Publish - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://pubs.rsc.org/en/journals

Lehtilista

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/RSC/RSC_Title_List_2022.xlsx

Aineistoa tilaavat organisaatiot

RSC Read-Publish -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2024-31.12.2025

Aineistokuvaus

RSC Read&Publish -tilaus sisältää pääsyn Royal Society of Chemistryn lehtiin, ja lisäksi tilaajaorganisaation tutkijoiden julkaisemien artikkeleiden julkaisun avoimena.

Avoimet artikkelit julkaistaan CC-BY -lisenssillä. Avoimena julkaistavien artikkelien määrää ei ole rajoitettu.

Pääsy lehtiin on vuodesta 2008 alkaen. Tilaukseen sisältyvät kaikki RSC:n julkaisemat maksulliset lehdet (40 nimekettä)

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää tilaavan organisaation opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta. Lisäksi aineistoa saavat käyttää paikalliskäyttäjät eli tilaavan organisaation tiloissa fyysisesti paikanpäällä olevat vierailijat.

Sallittu käyttö

On sallittua:

- Hakea, ladata ja lukea aineistoa
- Tallentaa sähköisesti osia aineistosta
- Jakaa yksittäisiä kopioita aineistosta kolmansille osapuolille osana tieteellistä tutkimusta ja kommunikaatiota. Jakamisen tulee olla yksittäistä ja satunnaista.
- Julkisesti näyttää tai esittää osia aineistosta osana esitystä esim. seminaarissa, konferenssissa tai työpajassa.
- Lukemisesteiset käyttäjät voivat käyttää Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita apuvälineitä aineiston lukemiseen
- Käyttää otteita aineistosta tutkimuksen, opetuksen ja opiskelun tarkoituksiin
- Käyttää Suomen tekijänoikeuslain mukaisesti kuvioita, kaavioita ja lyhyitä otteita aineistosta käyttäjän oman tieteellisen työn osana.
- Käyttää aineistoa tiedonlouhintaan.

Mikäli yksittäisen artikkelin yhteydessä ilmoitetaan, että sen käyttöä koskee open access lisenssin ehdot, noudatetaan kyseisen lisenssin ehtoja.

Kielletty käyttö

Ei ole sallittua:

- Järjestelmällisesti tehdä painettuja tai elektronisia kopioita lukuisista osista aineistoa
- Käyttää aineistoa tai sen osaa kaupallisiin tarkoituksiin
- Poistaa tai muuttaa tekijåän nimeä, tekijänoikeushuomautuksia, tai muita tunnistus- tai huomautustietoja
- Julkaista tai uudelleenjakaa aineistoa
- Muuttaa tai muokata aineistoa

Open access

Tilaus kattaa tilaajaorganisaation tutkijoiden julkaisemien artikkeleiden julkaisun avoimena.

Avoimena julkaistavien artikkelien kriteerit:
- Artikkelin vastaava kirjoittaja (corresponding author) on tilaajaorganisaation tutkja (kustantaja tunnistaa tutkijat ilmoitetun affiliaation ja organisaation sähköpostidomainin perusteella)
- Artikkeli julkaistaan RSC:n hybridilehdessä
- Artikkeli on hyväksytty 2019
- Kirjoittaja ei erikseen kiellä avointa julkaisua

Avoimet artikkelit julkaistaan CC-BY- tai CC-BY-NC -lisenssillä. Avoimena julkaistavien artikkelien määrää ei ole rajoitettu.

Etäkäyttö

 

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

RSC Read&Publish - user rights and remote access

Link to the resource

https://pubs.rsc.org/en/journals

Journal list

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/RSC/RSC_Title_List_2022.xlsx

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2024-31.12.2025

Description

RSC Read&Publish subscription includes access to journals published by Royal Society of Chemistry, as well as the open access publishing of articles authored by researchers from the subscribing institution.

Authorised users

- Current members of the faculty, staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis),
- individuals who are currently studying at the Licensee’s institution,
- outsourced faculty and/or staff previously employed by the Licensee in their performance of services for and on behalf of the Licensee only,
- retired faculty, staff and researchers of the Licensee
- Persons who are permitted to access the Secure Network from computer terminals or otherwise within the physical premises of the Licensee (=Walk-in Users)

Permitted use

- Search, retrieve, download, view and display the Licensed Material.

- Electronically save copies of parts of the Licensed Material.

- Print off single copies of parts of Licensed Material.

- Distribute single copies of parts of the Licensed Material in to third parties outside the Licensee for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups. This sharing must be incidental and non-systematic and in no case for resale or commercial purposes.

- Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.

- Reading impaired Authorized and Walk-in-Users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use of the Licensed Material.

- Extract and use excerpts from the Licensed Material for academic research, scholarship, and other educational purposes, including extraction and manipulation for the purpose of illustration, explanation, example, comment, criticism, teaching, research, and analysis.

- Where such uses are permitted under the copyright laws of Finland, use, with appropriate credit, figures, tables, and brief excerpts from the Licensed Material in the Authorized User’s own scientific, scholarly, and educational works including but not limited to books and articles.

- Use the Licensed Material to perform and engage in Text and Data mining activities.

If an article in the licensed material has been published under an open access license, in such cases those license terms govern the use.

Prohibited use

It is not allowed to:

- Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material save as permitted in this Agreement.

- Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network

- Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use or any purpose other than Educational and/or administrative purposes.

- Remove or alter the authors’ names or the Licensor’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material

- Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material,

- Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a screen, to Authorized and Walk-in Users save as permitted in this agreement. For the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted.

Open access

Subscription includes the open access publishing of articles authored by researchers from the subscribing institution.

Articles will be published with either CC-Bt or CC-BY-NC license. There is no limit for the amount of open articles published.

More details:

http://finelib.fi/open-access-publishing-in-royal-society-of-chemistry-journals/

Remote access

 

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels