RILM Abstracts of Music Literature - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

 

Lehtilista

http://www.rilm.org/abstracts/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

RILM Abstracts of Music Literature -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2021-31.12.2022

Aineistokuvaus

RILM Abstracts of Music Literature on musiikin viitetietokanta musiikin tutkimuksen käyttöön. Viitteitä on aina vuodesta 1835 lähtien.

Lisätietoja täällä:

https://www.ebsco.com/products/research-databases/rilm-abstracts-music-literature

Käyttäjät

Aineiston käyttöön ovat oikeutettuja tilaajaorganisaatioiden
a) auktorisoidut käyttäjät:
- akateemiset organisaatiot (yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut koulut): organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija), opiskelijat, eläkkeellä oleva henkilökunta
- muut konsortion jäsenorganisaatiot: organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija) sekä eläkkeellä oleva henkilökunta.
b) Paikalliskäyttäjät: asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti yksittäisiä artikkeleita ja muita yksittäisiä aineiston osia
- luovuttaa yksittäisiä artikkeleja tai niiden osia painetussa tai sähköisessä muodossa muille auktorisoiduille käyttäjille opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien kopioiden jakaminen jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten.
- luovuttaa yksittäisiä artikkeleja tai niiden osia painetussa tai sähköisessä muodossa organisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellisen kommunikoinnin nimissä.
-julkisesti esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- saa käyttää osia aineistosta elektronisten ja painettujen kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa. Lähdeviitteet on merkittävä (lähde, julkaisu, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- lukemisesteinen auktorisoitu tai paikalliskäyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.
- sopimukseen osallinen organisaatio saa esitellä, tulostaa, tallentaa ja levittää aineistoa (ml. logot, tavaramerkit ja näytönkaappaukset) käyttäjille suunnattua markkinointia, testausta ja koulutusta varten

Kielletty käyttö

- muuttaa tai muokata aineistoa
- valmistaa johdannaisteoksia
- poistaa tai muuttaa tekijän nimeä sekä aineistoon liittyviä tekijänoikeus-, omistusoikeus- ja tavaramerkki- tms. huomautuksia
- systemaattisesti tallentaa elektronisesti tai tulostaa paperille aineistoa
- luovuttaa edelleen, jälleenmyydä tai lisensioida aineistoa tai käyttöoikeuksia siihen
- jakaa tai välittää aineistoa systemaattisesti muille kuin auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille
- välittää tai jakaa aineistoa muutoin kuin suojatussa verkossa

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon ja käyttämällä palvelua sitä kautta.

Koulutusmateriaali verkossa

EBSCO Tutorials

Lisätietoja

 

RILM Abstracts of Music Literature - user rights and remote access

Link to the resource

 

Journal list

http://www.rilm.org/abstracts/

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2021-31.12.2022

Description

RILM Abstracts of Music Literature is a reference database for music research. It contains references back to 1835.

More information:

https://www.ebsco.com/products/research-databases/rilm-abstracts-music-literature

Authorised users

Permitted users:
a) authorized users
- academic organisations (universities): current members of the faculty, staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), students, retired staff
- other member organisations: current members of the staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), outsourced faculty and/or staff previously employed by the Licensee in their performance of services for and on behalf of the Licensee only, retired staff
b) walk-in users
- persons who are not Authorized Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals or otherwise within the library premises (or physical premises if applicable) of the Licensee

Permitted use

Permitted uses: studying, teaching and research purposes

Authorised Users and Walk-in-Users may:
- search, download, view, retrieve and display the Licensed Material
-electronically save copies of reasonable parts of the Licensed Material.
- print off copies of reasonable parts of the Licensed Material
- distribute parts of the Licensed Material in print or electronic form to other Authorised and Walk-in-Users. This shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorised User taking part in a course at the Licensee’s institution.
- publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity
- reading impaired Authorized and Walk-in-Users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use of the Licensed Material
- extract and use excerpts from the Licensed Material for academic research, scholarship, and other educational purposes, including extraction and manipulation for the purpose of illustration, explanation, example, comment, criticism, teaching, research, and analysis
- use with appropriate credit, figures, tables, and brief excerpts from the Licensed Material in the Authorized User’s own scientific, scholarly, and educational works including but not limited to books and articles.

Authorised users may:
- incorporate links to the Licensed Material in electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multi-media works) to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a Secure Network to be used in the course of instruction. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.

Member organisations may:
- display, save electronically, print and distribute (also on the Licensee’s public website) parts of the Licensed Material including trademarks, logos and screenshots for the purpose of promotion or for training Authorised and Walk-in-Users

Prohibited use

Prohibited use:
The Licensee, Authorised Users or Walk-In-Users may not:
- systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material
- remove or alter the authors’ names or the Licensor’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material
- publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material
- alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a screen, to Authorised and Walk-in Users or as otherwise permitted
- display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network

Open access

 

Remote access

Authorised users are allowed remote access after logging in the organisation's secure network.

Training material on web

EBSCO Tutorials

Additional information

 

  • No labels