PsycInfo - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

OVID

Linkki palveluun

http://search.proquest.com

Aineistoa tilaavat organisaatiot

PsycInfo -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2018

Aineistokuvaus

PsycInfo on psylologian alan viitetietokanta, joka sisältää myös abstrakteja.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallisen organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta ml. eläköitynyt henkilökunta sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

- saa käyttää vain tutkimus- opetus- ja opiskelutarkoituksiin
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa paperille hakujen tuloksia
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita edellä mainituista paperitulosteista normaalia tieteellistä kommunikointia varten
- tallentaa hakujen tuloksia
- luovuttaa rajoitetusti hakujen tuloksia toisille auktorisoiduille käyttäjille paperimuodossa
- luovuttaa satunnaisesti osia aineistosta muille kuin auktorisoiduille käyttäjille paperimuodossa näiden organisaation sisäiseen tai henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tieteellisen kommunikointiin tai käytettäväksi keskusteluryhmässä
- käyttää aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan.
- organisaation henkilökunta saa koota aineistosta linkittämällä kurssipaketteja sähköisessä muodossa organisaation omaan opetuskäyttöön.
- organisaation henkilökunta saa esitellä, tulostaa, tallentaa ja jakaa aineistoa mukaan lukien tavaramerkit, näytönkaappaukset ja logot organisaation sisäistä markkinointia, testausta tai koulutusta varten

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä (paitsi sikäli kuin edellä on toisin todettu):
- kopioida, jäljentää, jakaa edelleen, julkaista tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin aineistoa tai sen osaa
- valmistaa aineistosta johdannaistuotteita tai yhdistää se kokonaisuudessaan tai osia siitä johonkin muuhun teokseen tai järjestelmään
- kääntää ohjelmakoodia tai sen osaa tai muokata sitä tai muuta aineistoa
- kopioida, jäljentää tai jakaa edelleen aineistoa kokonaisuudessaan tai määrällisesti suurta osaa siitä

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

ProQuest Training
PsycInfo Libguide

Lisätietoja

 

PsycInfo - user rights and remote access

Publisher / Broker

OVID

Link to the resource

http://search.proquest.com

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2018

Description

 

Authorised users

Authorised users:
- current members of the faculty, staff, employees, affiliated researchers, docents and contractors of the Subscriber (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis)
- individuals who are studying at a Subscriber institution
- patrons of Subscriber, if Subscriber is a public library offering access to the Products
- employees, staff and researchers of Subscriber, if Subscriber is a research institution

Walk-in-users means persons who are not Authorised Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals within the Licensee's premises.

Permitted use

Use is permitted for the purpose of education, teaching, user training, distance learning, private study, retrieving information and/or research.

- view and display the content and data contained therein on terminals
- make limited copies of data obtained from searches in print or electronic format for educational purposes
- provide limited copies of data obtained from the searches in print or electronic format to other Authorized Users for educational purposes but limited solely to such educational purposes from an Authorized User to an Authorized User
- electronically save data obtained from searches
- distribute copies of parts of the Licensed Material in an incidental manner in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of non-commercial scholarly communication or to be used for the basis of discussion groups only
- display, save electronically, print and distribute parts of the Licensed Material including trademarks, logos and screenshots for the purpose of internal promotion or testing or for training Authorised and walk-in-users
- Reading impaired Authorized Users may use Braille displays, voice synthesizers and other such devices to enable use of the Products.

Subscriber is authorized to incorporate parts of the Licensed Material in electronic Course or Study Packs for the use of Authorized Users in the course of instruction by using a link to the required material. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as audio or Braille, may also be offered to Authorized Users who, in the reasonable opinion of the Subscriber, are reading impaired.

Prohibited use

Prohibited use:
- copying, duplication, redistribution, retransmission, publication, transfer or commercial or other exploitation of the Product(s), in whole or in part, where such acts are contrary to the Permitted Use.
- preparation of derivative works or incorporation of the Products, in whole or in part, in any other work or system.
- reverse engineering, decompiling or modification of the Products, in whole or in part.
- uploading, downloading, copying or redistributing the content in their entirety or lengthy sequence.

All commercial use of the Licensed Material is prohibited. Neither recovery of direct costs or costs required by law by the Licensee from Authorised or Walk-in-Users is deemed to constitute commercial exploitation.

Remote access

Authorised Users are allowed remote access to the Licensed Material by logging into the Secure Network of a Web Libraries system.

Training material on web

ProQuest Training
PsycInfo Libguide

Additional information

 

  • No labels