PsycArticles - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

OVID

Linkki palveluun

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=paovft
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

Lehtilista

PsycArticles -lehtilista

Aineistoa tilaavat organisaatiot

PsycArticles -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2018

Aineistokuvaus

PsycArticles on psykologian kokotekstiaineisto.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallisen organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

- saa käyttää vain tutkimus- opetus- ja opiskelutarkoituksiin
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa paperille hakujen tuloksia
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita edellä mainituista paperitulosteista normaalia tieteellistä kommunikointia varten
- tallentaa hakujen tuloksia
- luovuttaa rajoitetusti hakujen tuloksia toisille auktorisoiduille käyttäjille paperimuodossa
- luovuttaa satunnaisesti osia aineistosta muille kuin auktorisoiduille käyttäjille paperimuodossa näiden organisaation sisäiseen tai henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tieteellisen kommunikointiin tai käytettäväksi keskusteluryhmässä
- käyttää aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan.
- organisaation henkilökunta saa koota aineistosta linkittämällä kurssipaketteja sähköisessä muodossa organisaation omaan opetuskäyttöön.
- organisaation henkilökunta saa esitellä, tulostaa, tallentaa ja jakaa aineistoa mukaan lukien välittäjän tavaramerkit, näytönkaappaukset ja logot organisaation sisäistä markkinointia, testausta tai koulutusta varten

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä (paitsi sikäli kuin edellä on toisin todettu):
- kopioida systemaattisesti aineistoa tai sen osaa
- näyttää tai jakaa aineistoa muussa kuin organisaation suojatussa verkossa
- käyttää aineistoa tai sen osaa kaupalliseen tarkoitukseen
- poistaa tai muuttaa tekijöiden nimiä tai tekijänoikeusmerkintöjä aineistosta
- tehdä, julkaista tai jakaa aineistoa tai sen johdannaisia
- muuttaa, sopeuttaa tai muokata aineistoa muuten kuin mitä vaaditaan sen saamiseksi tietokoneen näytölle, muuttaa sanoja tai niiden järjestystä

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

ProQuest Training
Psycarticles Libguide

Lisätietoja

 

PsycArticles - user rights and remote access

Publisher / Broker

OVID

Link to the resource

http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&NEWS=n&CSC=Y&PAGE=main&D=paovft
http://ovidsp.ovid.com/autologin.html

Journal list

PsycArticles -lehtilista

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2018

Description

 

Authorised users

Authorized Users:
- current members of the faculty, staff, employees, researchers, docents of the Subscriber
- individuals who are studying at a Subscriber institution
- walk-in users while at a Subscriber facility.

Permitted use

 

Prohibited use

 

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Subscriber institution's secure network.

Training material on web

ProQuest Training
Psycarticles Libguide

Additional information

The Licensor and its information providers own the intellectual property rights related to the material.

  • No labels