Project MUSE - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://muse.jhu.edu/

Lehtilista

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Muse

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Project MUSE -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2017

Aineistokuvaus

Aineiston aihealoja ovat humanistiset tieteet, taide ja yhteiskuntatieteet. Palvelussa saatavilla olevien tieteellisten lehtien määrä riippuu siitä, minkä kokoelman organisaatio on valinnut.

Pakettiin ei tule uusia lehtiä sopimuskauden aikana.
Kokoelmat:
- Premium Collection
- Standard Collection
- Basic Research Collection

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation (jäsenorganisaatio) opiskelijat, tutkijat, henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimussuhteinen henkilökunta ja vierailijat sekä eläkkeelle jäänyt ja ulkoistettu henkilökunta), (auktorisoidut käyttäjät) sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu-, tutkimus- sekä omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiin. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat:
- tehdä hakuja, selailla, katsella, näyttää ruudulta
- elektronisesti tallentaa kohtuullisia määriä aineistosta
- tulostaa kohtuullisia määriä aineistoa
- jakaa kohtuullisia määriä aineistoa tulosteina tai elektronisesti auktorisoiduille käyttäjille ja paikallisasiakkaille, ml. kopioiden jakaminen jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten.
- julkisesti esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai elektronisesti jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä.

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat
- koota aineistosta elektronista kurssimateriaalia jäsenorganisaation auktorisoiduille käyttäjille tarjottavaa opetusta varten tekemällä linkkejä kustantajan palvelimella olevaan aineistoon (aineistoa ei saa kopioida). Lähdeviitteet on merkittävä (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija).
Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).

Kielletty käyttö

Ei saa
- levittää aineistoa jäsenorganisaation ulkopuolella ellei edellä toisin ole todettu
- poistaa, peittää tai muuttaa aineistoon liittyviä tekijänoikeushuomautuksia, vastuuvapauslausekkeita tai kuvatekstejä
- systemaattisesti imuroida aineistoa hyväksikäyttäen robotteja tai vastaavia automatisoituja prosesseja tai muuten kuormittaa palvelinta automaattisesti aineistoa imuroivilla ohjelmistoilla tms.
- välittää digitaalista lähdekoodia ASCII tai "tagged" muodossa
- sopia aineiston käytön sallimisesta muille kuin sopimuksen sallimille käyttäjille
- käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisena käyttönä ei pidetä aineiston käyttöä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen.
- muuttaa aineistoa tai laatia jäljitelmää ilman tekijänoikeudenhaltijan lupaa.

Palvelun tarjoajan kirjallinen lupa tarvitaan, jos halutaan:
- systemaattisesti jakaa aineistoa muille kuin auktorisoiduille käyttäjille
- julkaista, jakaa tai asettaa saataville aineistoa, teos joka perustuu aineistoon tai teos jossa aineistoa on yhdistetty muuhun materiaaliin
- muuttaa, muokata, lyhentää, adaptoida aineistoa
- käyttää aineistoa tekstin/tiedon louhintaan.

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittua auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

Project Muse Tools and Resources

Lisätietoja

Jäsenorganisaation henkilökunta
- saa esitellä, tallentaa, tulostaa ja jakaa osia aineistosta mukaan lukien JHUPin tavaramerkit ja logot organisaation sisäistä markkinointia, testausta tai käyttäjäkoulutusta varten (myös organisaation julkisilla verkkosivuilla)
- luovuttaa auktorisoiduille käyttäjille yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista paperi- tai elektronisessa muodossa

Project MUSE - user rights and remote access

Link to the resource

http://muse.jhu.edu/

Journal list

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Muse

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2017

Description

MUSE is a source of complete, full-text versions of titles in humanities and social sciences from many university presses and scholarly societies. MUSE provides full-text access to current content from over 400 titles representing nearly 100 not-for-profit publishers.

The amount of titles available depends on the collection each Library has subscribed: Premium Collection, Standard Collection, Basic Research Collection or other alternative.

Authorised users

Authorized Users are current members of the faculty, researchers and staff of the Licensee and students at the Licensee's institution.

Walk-in Users are persons who are permitted to access the Licensed Material within the Library Premises.

Permitted use

The Licensed Material may be used for educational, research an other non-commercial use.
Authorised Users and Walk-in Users may:
- Download, save electronically, and print a reasonable portion of the Licensed Material
- Distribute a reasonable portion of the Licensed Material in print or electronic form to other Authorized Users. This sub-clause shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorized User in a class at the Licensee institution;
- Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity;
- Distribute single copies of articles in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups;

The Authorised Users may:
- Incorporate parts of the Licensed Material in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multimedia works) to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments hosted
on a secure network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to Authorized Users who are visually impaired.

Prohibited use

The Licensee, Authorized Users and Walk-in-Users may not
- Disseminate content from the Licensed Material outside the Licensee by any means, except as noted above.
- Transmit the digital source code, whether plain ASCII or tagged, and use contents and articles from the Licensed Material in course packs for commercial use
- Systematically download content from the Licensed Material by robots or other automatic processes without explicit approval from JHUP
- Burden server(s) with activities, such as computer programs, that automatically download content, commonly known as web robots, spiders, crawlers, wanderers, or accelerators. If there is evidence that such unauthorized activities have taken place,
access to the offending IP address(es) may be shut down
- Remove, cover, overlay, obscure, block, or change any copyright notices, legends, or terms of use
- Modify or create a derivative work of any Licensed Material without the prior written permission of the copyright holder
- Re-use the Licensed Material for commercial use without prior, express written permission of the copyright holder
- Make agreements for access to the Licensed Material with individuals, organizations, vendors, affiliates, or partners, who are not Authorized Users.


The Licensor’s explicit written permission must be obtained in order to:
- systematically distribute the whole or any part of the Licensed Materials to anyone other than Authorized User
- publish, distribute or make available the Licensed Materials, works based on the Licensed Materials or works which combine them with any other material, other than as permitted in this Agreement
- alter, abridge, adapt or modify the Licensed Materials.

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Licensee institution's secure network.

Training material on web

Project Muse Tools and Resources

Additional information

The LIcensee may display, download or print the Licensed Material including JHUP's trademarks and logos, for the purpose of internal marketing or testing or for training Authorized Users.

  • No labels