ProQuest Social Sciences Premium Collection - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

ProQuest

Linkki palveluun

http://search.proquest.com/index
Jokaisella organisaatiolla on oma sisäänkirjautumisosoite.

Lehtilista

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/ProQuest/ProQuest_Collections/Social Science Premium_nimekelista.xlsx

Aineistoa tilaavat organisaatiot

ProQuest Social Sciences Premium Collection -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2022-31.12.2024

Aineistokuvaus

Cambridge Scientific Abstracts sisältää yli 70 viitetietokantaa mm. maa- ja metsätalous-, ympäristö-, lääke-, tietojenkäsittely-, kieli-, ja teknisten tieteiden sekä sosiologian ja filosofian aloilta. Alla olevat käyttöehdot koskevat seuraavia tietokantakokoelmia: Complete Collection, Arts&Humanities Collection, Natural Sciences Collection, Social Sciences Collection ja Technology Collection

Käyttäjät

Aineiston käyttöön ovat oikeutettuja tilaajaorganisaatioiden:
a) auktorisoidut käyttäjät:
- akateemiset organisaatiot (yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut koulut): organisaation tutkijat ja muu henkiökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija) ja opiskelijat
- yleiset kirjastot: kirjaston henkilökunta ja kirjastokortin haltijat, jotka ovat Suomen kansalaisia tai joiden asuinpaikka on Suomessa
- muut konsortion jäsenorganisaatiot: organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija)
b) kirjastojen paikallisasiakkaat

Sallittu käyttö

Sopimukseen osallinen organisaatio ja sen auktorisoidut käyttäjät ja kirjastojen paikallisasiakkaat saavat käyttää aineistoa vain koulutus-, opiskelu- ja tutkimuskäyttöön (ei-kaupallinen käyttö).

Auktorisoidut käyttäjät ja kirjastojen paikallisasiakkaat saavat:
- selata aineistoa ja tehdä tiedonhakuja
- ladata ja tallentaa kohtuullisia määriä aineistoa tiedostoon Suomen tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti
- tulostaa kohtuullisia määriä aineistoa Suomen tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti
- kohtuullisessa määrin käyttää aineistoon liittyviä kuvia, taulukoita ja lyhyitä lainauksia omissa tieteellisissä töissä tai opinnäytteissä

Auktorisoidut käyttäjät saavat:
- käyttää osia aineistoa painettujen tai elektronisten kurssipakettien tai muun koulutusaineiston laatimiseen, käytettäväksi opetuksessa. Jokaisessa koulutusaineistossa on mainittava riittävät lähdeviitteet (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- antaa muille auktorisoiduille käyttäjille ja paikallisasiakkaille yksittäisiä tulostettuja tai elektronisia kopioita aineistosta. Tämä sisältää kopion jakamisen opetuskäyttöön jokaiselle auktorisoidulle käyttäjälle tilaajaorganisaatiossa järjestettävällä kurssilla.
- antaa sopimuksen piiriin kuulumattomalle kollegalle tulosteena tai elektronisesti vähäisiä määriä aineistosta henkilökohtaista käyttöä varten tai opetus- ja tutkimustarkoitukseen tai ammattikäyttöön, mutta ei koskaan jälleenmyyntiä varten
- ladata tai tulostaa aineistoon liittyviä tuotemerkkejä ja logoja sisäistä markkinointia ja testausta sekä auktorisoitujen käyttäjien ja paikallisasiakkaiden koulutusta varten

Sopimukseen osallinen organisaatio saa tehdä aineistoon linkkejä omilta suojatuilta verkkosivuiltaan.

Kielletty käyttö

Sopimukseen osallinen organisaatio, sen auktorisoidut käyttäjät ja kirjastojen paikallisasiakkaat eivät saa:
- poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai vastuuvapauslausekkeita
- järjestelmällisesti tulostaa tai kopioida elektronisesti laajoja otteita aineistosta muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu. Aineiston järjestelmällinen tai toistuva tulostaminen tai lataaminen on tiedostoon tarkoituksena luoda kokoelma, joka kattaa koko aineiston tai osan siitä, on ehdottomasti kielletty
- tarjota aineistoa minkään muun kuin suojatun verkon kautta

Palvelun tarjoajan kirjallinen lupa tarvitaan, jos halutaan:
- käyttää osaa tai koko aineistoa minkäänlaiseen kaupalliseen tarkoitukseen
- järjestelmällisesti jakaa osia tai koko aineisto muille kuin auktorisoiduille käyttäjille
- julkaista, jakaa tai tarjota käyttöön lisensioitua aineistoa tai siihen perustuvia töitä, joiden osana on käytetty lisensioitua aineistoa muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu
- muuttaa tai muokata aineistoa muutoin kuin mitä sen tarjoaminen auktorisoiduille käyttäjille ja kirjaston paikallisasiakkaille näyttöruudulta edellyttää, muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu. Aineiston sisältämien sanoja tai niiden järjestyksen muuttaminen ei ole sallittua.
- aineiston systemaattinen ja säännöllinen lataaminen tarkoituksena laatia kokoelma koko aineistosta tai sen osista on ankarasti kielletty riippumatta siitä onko tällainen kokoelma elektronisessa tai paperimuodossa (pl. kurssipaketit).

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

ProQuest Platform Training Materials

Social Sciences Training Materials
ProQuest Social Sciences Courses

Lisätietoja

 

  • No labels