ProQuest Complete Collection - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

ProQuest

Linkki palveluun

http://search.proquest.com/index
Jokaisella organisaatiolla on oma sisäänkirjautumisosoite.

Lehtilista

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/ProQuest/ProQuest_Collections/Complete_Collection.xlsx/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

ProQuest Complete Collection -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2020-31.12.2021

Aineistokuvaus

Cambridge Scientific Abstracts sisältää yli 70 viitetietokantaa mm. maa- ja metsätalous-, ympäristö-, lääke-, tietojenkäsittely-, kieli-, ja teknisten tieteiden sekä sosiologian ja filosofian aloilta. Alla olevat käyttöehdot koskevat seuraavia tietokantakokoelmia: Complete Collection, Arts&Humanities Collection, Natural Sciences Collection, Social Sciences Collection ja Technology Collection

Käyttäjät

Aineiston käyttöön ovat oikeutettuja tilaajaorganisaatioiden:
a) auktorisoidut käyttäjät:
- akateemiset organisaatiot (yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut koulut): organisaation tutkijat ja muu henkiökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija) ja opiskelijat
- yleiset kirjastot: kirjaston henkilökunta ja kirjastokortin haltijat, jotka ovat Suomen kansalaisia tai joiden asuinpaikka on Suomessa
- muut konsortion jäsenorganisaatiot: organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija)
b) kirjastojen paikallisasiakkaat

Sallittu käyttö

Sopimukseen osallinen organisaatio ja sen auktorisoidut käyttäjät ja kirjastojen paikallisasiakkaat saavat käyttää aineistoa vain koulutus-, opiskelu- ja tutkimuskäyttöön (ei-kaupallinen käyttö).

Auktorisoidut käyttäjät ja kirjastojen paikallisasiakkaat saavat:
- selata aineistoa ja tehdä tiedonhakuja
- ladata ja tallentaa kohtuullisia määriä aineistoa tiedostoon Suomen tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti
- tulostaa kohtuullisia määriä aineistoa Suomen tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti
- kohtuullisessa määrin käyttää aineistoon liittyviä kuvia, taulukoita ja lyhyitä lainauksia omissa tieteellisissä töissä tai opinnäytteissä

Auktorisoidut käyttäjät saavat:
- käyttää osia aineistoa painettujen tai elektronisten kurssipakettien tai muun koulutusaineiston laatimiseen, käytettäväksi opetuksessa. Jokaisessa koulutusaineistossa on mainittava riittävät lähdeviitteet (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- antaa muille auktorisoiduille käyttäjille ja paikallisasiakkaille yksittäisiä tulostettuja tai elektronisia kopioita aineistosta. Tämä sisältää kopion jakamisen opetuskäyttöön jokaiselle auktorisoidulle käyttäjälle tilaajaorganisaatiossa järjestettävällä kurssilla.
- antaa sopimuksen piiriin kuulumattomalle kollegalle tulosteena tai elektronisesti vähäisiä määriä aineistosta henkilökohtaista käyttöä varten tai opetus- ja tutkimustarkoitukseen tai ammattikäyttöön, mutta ei koskaan jälleenmyyntiä varten
- ladata tai tulostaa aineistoon liittyviä tuotemerkkejä ja logoja sisäistä markkinointia ja testausta sekä auktorisoitujen käyttäjien ja paikallisasiakkaiden koulutusta varten

Sopimukseen osallinen organisaatio saa tehdä aineistoon linkkejä omilta suojatuilta verkkosivuiltaan.

Kielletty käyttö

Sopimukseen osallinen organisaatio, sen auktorisoidut käyttäjät ja kirjastojen paikallisasiakkaat eivät saa:
- poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai kustantajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistetietoja tai vastuuvapauslausekkeita
- järjestelmällisesti tulostaa tai kopioida elektronisesti laajoja otteita aineistosta muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu. Aineiston järjestelmällinen tai toistuva tulostaminen tai lataaminen on tiedostoon tarkoituksena luoda kokoelma, joka kattaa koko aineiston tai osan siitä, on ehdottomasti kielletty
- tarjota aineistoa minkään muun kuin suojatun verkon kautta

Palvelun tarjoajan kirjallinen lupa tarvitaan, jos halutaan:
- käyttää osaa tai koko aineistoa minkäänlaiseen kaupalliseen tarkoitukseen
- järjestelmällisesti jakaa osia tai koko aineisto muille kuin auktorisoiduille käyttäjille
- julkaista, jakaa tai tarjota käyttöön lisensioitua aineistoa tai siihen perustuvia töitä, joiden osana on käytetty lisensioitua aineistoa muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu
- muuttaa tai muokata aineistoa muutoin kuin mitä sen tarjoaminen auktorisoiduille käyttäjille ja kirjaston paikallisasiakkaille näyttöruudulta edellyttää, muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu. Aineiston sisältämien sanoja tai niiden järjestyksen muuttaminen ei ole sallittua.
- aineiston systemaattinen ja säännöllinen lataaminen tarkoituksena laatia kokoelma koko aineistosta tai sen osista on ankarasti kielletty riippumatta siitä onko tällainen kokoelma elektronisessa tai paperimuodossa (pl. kurssipaketit).

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

ProQuest Platform Training Materials

The Arts Training Material
ProQuest Arts Courses

Social Sciences Training Materials
ProQuest Social Sciences Courses

ProQuest Science & Technology Training Materials
ProQuest Science & Technology Courses

Lisätietoja

 

ProQuest Complete Collection - user rights and remote access

Publisher / Broker

ProQuest

Link to the resource

http://search.proquest.com/index
Jokaisella organisaatiolla on oma sisäänkirjautumisosoite.

Journal list

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/ProQuest/ProQuest_Collections/Complete_Collection.xlsx/

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2020-31.12.2021

Description

Cambridge Scientific Abstracts (CSA) includes reference databases from the fields of agriculture and forestry, environmental sciences, medicine, linguistics,technology, social sciences and philosophy. These user rights apply to the following database collections: Complete Collection, Arts&Humanities Collection, Natural Sciences Collection, Social Sciences Collection ja Technology Collection.

Authorised users

Authorised User

- Academic organisations and other schools: Current members of the faculty and other staff of the Licensee (whether on a permanent, temporary or visiting basis) and students at the Licensee's institution.
- Public libraries: library staff; library card holders who are citizens of or are domiciled in Finland; exchange students or other individuals during the period they reside in Finland.
- Other consortium member organisations: Current members of the staff of the Licensee whether on a permanent, temporary or visiting basis.

Walk-in Users means Persons who are not Authorised Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals within the Licensee's premises.

Permitted use

Authorised and Walk-in Users may use the Products solely for the purpose of education, teaching, distance learning, private study, scientific or other research (Educational purposes) but not for Commercial Use.

Authorised and Walk-in Users may:
- Display. Licensee and Authorized and Walk-in Users shall have the right to electronically search and display the Materials on computer screens.
- Digitally Copy. Licensee and Authorized and Walk-in Users may download and digitally store a reasonable portion of the Materials subject to Finnish Copyright law.
- Print Copy. Licensee and Authorized and Walk-in Users may print a reasonable portion of the Materials subject to Finnish Copyright law.
- use, with appropriate credit , figures, tables and brief excerpts from the Materials in their own scientific, scholarly and educational works

Authorised users may:
- incorporate parts of the Materials in printed or electronic course packs for the use of Authorised Users in the course of instruction. Each such item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and author of extract, title and author of work, and publisher. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as audio or Braille, may also be offered to Authorised Users who, in the reasonable opinion of the Licensee, are visually impaired.
- provide single printed or electronic copies of parts of the Materials to other Authorised and walk-in-Users . This shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorised User taking part in a course at the Licensee's institution.
- transmit to a third party colleague in hard copy or electronically, minimal, insubstantial amounts of the Materials for Educational purposes but in no case for re-sale.
- display, download, save electronically, print and distribute (also on the Licensee's public website) ProQuest's trademarks, logos and screenshots and insubstantial parts of the Materials from the Products for the purpose of internal marketing or testing or for training Authorised and Walk-in-Users.

Prohibited use

Neither Authorised nor Walk-in Users may:
- remove or alter the authors' names or the Publisher's copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Materials
- systematically make print or electronic copies of multiple extracts of the Materials for any purpose save as provided in this agreement.
- mount or distribute any part of the Materials on any electronic network, including the Internet and the World Wide Web, other than the Secure Network, save as provided in this Agreement.

ProQuest's explicit written permission must be obtained in order to:
- use the whole or any part of the Materials for any Commercial Use; for avoidance of doubt, for example use by the Licensee or by Authorised or Walk-In-Users of the Materials in the course of research performed under the auspices of academic organization, other schools or other Consortium member even if funded by a commercial organisation, is not deemed to constitute Commercial Use;
- systematically distribute the whole or any part of the Materials to anyone other than Authorised and Walk-in Users;
- publish, distribute or make available the Material, works based on the Materials or works which combine them with any other material, save as provided in this Agreement;
- alter, abridge, adapt or modify the Materials, except to the extent necessary to make them perceptible on a computer screen to Authorised and Walk-in-Users and save as provided in this Agreement. For the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted.
- For the avoidance of doubt, downloading of all or parts of the Products in a systematic or regular manner so as to create a collection of materials comprising all or part of the Products is strictly prohibited whether or not such collection is in electronic or print form,save as provided in 1e CoursePacks.

Open access

 

Remote access

Authorized Users are permitted to access the Secure Network from within the premises of the Licensee and from such other places where Authorized Users work or study, including without limitation halls of residence and lodgings and homes of Authorized Users, and who have been issued by the Licensee with a password or other authentication.

Training material on web

ProQuest Platform Training Materials

The Arts Training Material
ProQuest Arts Courses

Social Sciences Training Materials
ProQuest Social Sciences Courses

ProQuest Science & Technology Training Materials
ProQuest Science & Technology Courses

Additional information

 

  • No labels