PressReader - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.pressreader.com

Lehtilista

PressReader-aineistoon sisältyvät nimekkeet PressReaderin verkkosivulla

Vuoden 2023 lehtilista (sarakkeissa J-L näkyvissä sektorikohtaiset rajaukset)

Aineistoa tilaavat organisaatiot

PressReader -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2022-31.12.2024

Aineistokuvaus

PressReader -palvelu tarjoaa pääsyn yli 7000 sanoma- ja aikakauslehteen yli 100 maasta.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation:
a) auktorisoidut käyttäjät:
- yliopistot, ammattikorkeakoulut, muut koulut: organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen, vierailija, eläkkeelle jääneet) ja opiskelijat
- tutkimuslaitokset: organisaation tutkijat ja muu henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija, eläkkeelle jääneet)
- yleiset kirjastot: kirjaston henkilökunta (pysyvä, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija) ja kirjastokortin haltijat

b) paikallisasiakkaat

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää koulutus-, opetus-, opiskelu-, tiedonhankinta- ja tutkimustarkoituksiin.

Sopimukseen osallistuva organisaatio saa:
- näyttää, tallentaa sähköisessä muodossa, tulostaa ja jakaa (myös organisaation julkisella verkkosivulla) osia aineistosta (ml. tuotemerkit, logot ja www-näkymät) käyttäjäkoulutuksessa, aineiston testauksessa ja markkinoinnissa.

Henkilökuntaan kuuluvat auktorisoidut käyttäjät saavat:
- käyttää aineistoa luetteloinnin ja metadatan lähteenä organisaation kirjastoluetteloissa, avoimissa julkaisuarkistoissa, julkaisutietokannoissa ja/tai bibliografioissa.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät voivat
- tehdä aineistosta tiedonhakuja, katsella, tallentaa ja esittää lisensioitua aineistoa
- tallentaa osia aineistosta sähköisessä muodossa
- tulostaa yksittäisiä kopioita osasta aineistoa
- jakaa osia aineistosta sähköisessä tai painetussa muodossa muille auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille. Tähän sisältyy opetuskäyttöön tarkoitetun kopion tekeminen jokaiselle sopimukseen osallistuvan organisaation järjestämän kurssin osallistujalle, joka on auktorisoitu käyttäjä.
- jakaa yksittäisiä kopioita osasta aineistoa painetussa tai sähköisessä muodossa (ml. sähköposti) sopimuksen ulkopuoliselle osapuolelle tieteellisen tutkimuksen ja viestinnän tarkoituksiin .
- näyttää tai esittää julkisesti osia aineistosta osana seminaari-, konferenssi- tai workshop-esitystä tai vastaavaa.

Auktorisoidut käyttäjät voivat:
- sisällyttää osia aineistosta painettuihin tai sähköisiin kurssipaketteihin, opiskelupaketteihin, aineistolistauksiin tai muuhun materiaaliin (ml. multi-media-aineistot) , jota käytetään opetuskäytössä ja/tai virtuaalisissa ja rajoitetuissa ympäristöissä (ml. virtuaaliset oppimisympäristöt, virtuaaliset tutkimusympäristöt ja kirjastoympäristöt) suljetussa verkossa. Aineiston lähde, nimeke ja tekijänoikeuden haltija tulee mainita. Kurssipaketteja ei-sähköisessä, ei-painetussa kuten Braille-muodossa, voidaan myös tarjota auktorisoiduille käyttäjille, jotka ovat näkörajoitteisia.
- tallentaa ko. opetus- ja oppimisaineistot sopimukseen osallistuvan organisaation hallinnoimaan suljetussa verkossa toimivaan sähköiseen julkaisuarkistoon. Näiden käytössä ja niihin pääsyssä tulee noudattaa kyseisen arkiston käyttöehtoja.

Kielletty käyttö

Sopimukseen osallistuva organisaatio, auktorisoidut käyttäjät tai paikalliskäyttäjät eivät saa

- tarjota pääsyä aineistoon muille kuin auktorisoiduille käyttäjille tai paikalliskäyttäjille
- kopioida järjestelmällisesti useita otteita aineistosta painetussa tai sähköisessä muodossa muutoin kuin tämän sopimuksen sallimilla tavoilla
- esittää tai jakaa aineistoa tai sen osia suojaamattomassa sähköisessä verkossa muutoin kuin tämän sopimuksen sallimilla tavoilla
- käyttää aineistoa tai sen osia kaupallisiin tai muihin kuin opetus-, koulutus-, tutkimus- ja opiskelutarkoituksiin.
- poistaa tai muuttaa tekijämerkintojä tai palvelutarjoajan tekijänoikeusmerkintöjä tai muita tunnistamistapoja tai vastuuvapauslausekkeita
- julkaista, jaella tai asettaa käyttöön aineistoa, siihen perustuvia teoksia tai teoksia, joissa lisensioitua aineistoa yhdistellään muuhun aineistoon muutoin kun tämän sopimuksen sallimilla tavoilla
- muuttaa, lyhentää, muokata tai uudelleen muotoilla aineistoa paitsi siinä määrin kuin on tarpeen sen saattamiseksi koneluettavaan muotoon. Sanojen tai niiden järjestyksen muuttaminen ei ole sallittua.
- käyttää aineistoa missään muodossa tavoilla, jotka ovat vallitsevan lainsäädännön mukaan kiellettyjä.

Open access

 

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua auktorisoiduille käyttäjille organisaation suljetun verkon kautta organisaation käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

Koulutusmateriaali verkossa

Training and support

Lisätietoja

 

PressReader - user rights and remote access

Link to the resource

http://www.pressreader.com

Journal list

PressReader-aineistoon sisältyvät nimekkeet PressReaderin verkkosivulla

Vuoden 2023 lehtilista (sarakkeissa J-L näkyvissä sektorikohtaiset rajaukset)

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2022-31.12.2024

Description

PressReader provides access to over 7000 newspapers from over 100 countries. Access to the publications on the day they are published.

Authorised users

Licensee's:
a) Authorised Users:
University, polytechnic and other school: Current members of the faculty, staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), and individuals who are currently studying at the Licensee’s institution
Research institute: Current members of the staff, affiliated researchers, docents (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis)and contractors
Public library: Current members of the staff (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis) and contractors of the Licensee and library patrons

b) Walk-in Users: Persons who are not Authorized Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals or otherwise within the library premises of the Licensee

Permitted use

PressReader can be used for the purpose of education, teaching, distance learning, private study, retrieving information and/or research.

Licensee may:
- display, save electronically, print and distribute (also on the organisation's public website) parts of the material incl. trademarks, logos and screenshots for the purpose of promotion or testing or for training authorised and walk-in-users.

Authorised and walk-in users may.
- search, download, view, retrieve and display the material
- electronically save copies of parts of the material
- print off single copies of parts of the material
- distribute parts of the material in print or electronic form to other authorised or walk-in users.
- distribute of a copy for teaching purposes to each individual student authorised user taking part in a course at the Licensee's organisation
- distribute single copies of parts of the material in print or electronic form incl. email to third parties outside the organisation for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups
- publicly display or perform parts of the material as part of a presentation at a seminar, conference, workshop or other such similar activity

Authorised users may:
- incorporate parts of the material in printed and electronic course packs, resource lists and any other material to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments hosted on a secure network. The source, title and copyright owner must be mentioned
- offer course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, to visually impaired authorised users
- deposit these learning and teaching objects in electronic repositories operated by the organisation on a secure network.

Authorised users who are staff members may:
- use the material as an information source for indexing and adding metadata to library catalogues and open institutional repositories, publication databases and/or bibliographies of the organisation.

Prohibited use

Licensee, authorised and walk-in users may not:
- permit anyone other than Authorised or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material, save as permitted in this Agreement.
- systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the material
- display or distribute any part of the material on any electronic network other than a secure network
- use the whole or any part of the material for any commercial use or any purpose other than educational use
- remove or alter the authors' names or the copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the material
- publish, distribute or make available the material, works based on the material or works which combine it with any other material
- alter, abridge, adapt or modify the material except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen. No alteration of the words or their order is permitted.
- use (in all forms) the material in jurisdictions where prohibited by law.

Open access

 

Remote access

Remote access is permitted for Authorised Users via the Licensee institution's secure network.

Training material on web

Training and support

Additional information

 

  • No labels