Philosopher's Index - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

EBSCO

Linkki palveluun

http://ovidsp.ovid.com/autologin

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Philosopher's Index -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2018

Aineistokuvaus

Filosofian alan viitetietokanta.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallisen organisaation sen hetkiset opiskelijat, tutkijat, henkilökunta, eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

- saa käyttää vain tutkimus- opetus- ja opiskelutarkoituksiin
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa paperille hakujen tuloksia
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita edellä mainituista paperitulosteista normaalia tieteellistä kommunikointia varten
- tallentaa hakujen tuloksia
- luovuttaa rajoitetusti hakujen tuloksia toisille auktorisoiduille käyttäjille paperimuodossa
- luovuttaa satunnaisesti osia aineistosta muille kuin auktorisoiduille käyttäjille paperimuodossa näiden organisaation sisäiseen tai henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen tieteellisen kommunikointiin tai käytettäväksi keskusteluryhmässä
- organisaation henkilökunta saa koota aineistosta linkittämällä kurssipaketteja sähköisessä muodossa organisaation omaan opetuskäyttöön.
- organisaation henkilökunta saa esitellä, tulostaa, tallentaa ja jakaa aineistoa mukaan lukien tavaramerkit, näytönkaappaukset ja logot organisaation sisäistä markkinointia, testausta tai koulutusta varten

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä (paitsi sikäli kuin edellä on toisin todettu):
- kopioida systemaattisesti aineistoa tai sen osaa
- näyttää tai jakaa aineistoa muussa kuin organisaation suojatussa verkossa
- käyttää aineistoa tai sen osaa kaupalliseen tarkoitukseen
- poistaa tai muuttaa tekijöiden nimiä tai tekijänoikeusmerkintöjä aineistosta
- tehdä, julkaista tai jakaa aineistoa tai sen johdannaisia
- muuttaa, sopeuttaa tai muokata aineistoa muuten kuin mitä vaaditaan sen saamiseksi tietokoneen näytölle, muuttaa sanoja tai niiden järjestystä

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

EBSCO Support: Training

Lisätietoja

 

Philosopher's Index - user rights and remote access

Publisher / Broker

EBSCO

Link to the resource

http://ovidsp.ovid.com/autologin

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2018

Description

The Philosopher's Index is a bibliographic database with informative, author-written abstracts covering scholarly research in all areas of philosophy.

Authorised users

Authorized Users:
Current members of the faculty, staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), individuals who are currently studying at the Licensee’s institution

Walk-in Users:
Persons who are not Authorized Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals or otherwise within the physical premises of the Licensee.

Permitted use

Permitted for the purpose of education, teaching, distance learning, private study, retrieving information and/or research.

Authorised Users and Walk-in-Users may:
- Search, download, view, retrieve and display the Licensed Material
- Electronically save copies of reasonable parts of the Licensed Material.
- Print off copies of reasonable parts of the Licensed Material.
- Distribute parts of the Licensed Material in print or electronic form to other Authorised and Walk-in-Users. This shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorised User taking part in a course at the Licensee’s institution.
- Distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form including email to third parties outside the Licensee for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
- Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.

Authorized users may:
- Incorporate parts of the Licensed Material in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multi-media works) to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a Secure Network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to Authorised Users who, in the reasonable opinion of the Licensee, are visually impaired.
- Save and/or deposit in perpetuity parts of the Licensed Material of which they are the authors on any network including networks open to the public and to communicate to the public such parts via any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, and any other distribution medium now in existence or hereinafter created.

Prohibited use

Authorised Users or Walk-In-Users may not:
- Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material save as permitted in this Agreement.
- Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network save as permitted in this Agreement.
- Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use or any purpose other than Educational Use.
- Remove or alter the authors’ names or the Licensor’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.
- Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material, save as permitted in this Agreement
- Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen, to Authorised and Walk-in Users or as otherwise permitted in this agreement. For the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted.

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Licensee's secure network.

Training material on web

EBSCO Support: Training

Additional information

 

  • No labels