Painettujen lehtien alennusprosentit

Osa kustantajista myöntää FinELib-konsortion jäsenorganisaatioille alennusta näiden tilaamista painetuista lehdistä. Alla olevasta taulukosta ilmenee ketkä kustantajat antavat alennusta sekä mikä on alennuksen suuruus.

Aineisto

Tilaajat

Lehtilista

Alennusprosentti painetusta versiosta

Sopimuskausi

Emerald Premier

Tilaajat

https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/Emerald+Premier+lehtipaketti

Konsortion jäsenet voivat tilata oman lehtilistansa sisältämiä painettuja lehtiä hintaan EUR 345/lehti/vuosi.
Mikäli listahinta on alhaisempi kuin EUR 345/vuosi, laskutetaan listahinta (=ei alennusta). Organisaatio hoitaa tilaukset ja maksut suoraan (ei FinELibin kautta).

01.01.2024-31.12.2024

ScienceDirect Freedom Collection

Tilaajat

Lehdet, joissa voi julkaista ilman APC-maksua sekä lehdet, joissa on 15%:n APC-alennus (2024)

Lukuoikeus (2024)

Tilaajaorganisaatiot saavat Elsevieriltä tiettyjen painettujen lehtien tilauksista 75 % alennuksen listahinnasta (Deep Discounted Price, DDP) joko ottamalla yhteyttä Elsevieirin tai välittäjän kautta. Organisaatio voi käyttää DDP-lehtien tilauksissa vain yhtä välittäjää. Organisaation on ilmoitettava Elsevierille välittäjän yhteystiedot tilatessaan lehtiä. Välittäjää voi vaihtaa vain kerran vuodessa ja siitä on ilmoitettava Elsevierille tilauksen aloittamisvuotta edeltävän elokuun 1. päivään mennessä.

01.01.2024-31.12.2025

Springer Compact

Tilaajat

http://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Springer_Compact/Reading_list_2024.xlsx

75% alennus lehtilistan painettujen lehtien tilauksista

01.01.2024-31.12.2025

Wiley

Tilaajat

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/lehtilistat/Wiley/Wiley_Lehtilista_2023.xlsx

Aineiston tilaajat voivat tilata Wiley 2020 All Titles -nimekkeiden painettuja lehtiä kulloinkin voimassa olevalla alennuksella.Tilaukset tehdään Wileyn asiakaspalvelun kautta.

01.01.2023-31.12.2024

  • No labels