Avoimesti saatavilla olevat open access –julkaisut ovat kaikkien luettavissa. Avoin julkaisumalli tarjoaa tutkimukselle ja tutkijalle näkyvyyttä sekä hyödyttää yhteiskuntaa. FinELib pyrkii lehtineuvotteluissa edistämään avointa julkaisua.

FinELib avoimen julkaisemisen edistäjänä:

 

  • No labels