OECD iLibrary - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.oecd-ilibrary.org/

Lehtilista

https://www.oecd-ilibrary.org/oecd/about#content

Aineistoa tilaavat organisaatiot

OECD iLibrary -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2024-30.06.2024

Aineistokuvaus

OECD iLibrary sisältää kaikki OECD:n julkaisemat kirjat, sarjajulkaisut ja tilastot. Aineiston saatavuus alkaa pääosin vuodesta 1998, mutta osa aineistosta on saatavilla 1960-luvulta asti.

Aineistoa löytyy seuraavilta aloilta:
Agriculture & Food
Development
Education
Economics
Employment
Energy
Environment
Finance and Investment
Governance
Industry and Services
Nuclear Energy
Science & Technology
Social Issues/Migration and Health
Taxation
Trade
Transport
Urban, Rural and Regional Development

OECD:n aineistoihin on kolme eri tilausvaihtoehtoa:
A) OECD Books/Papers/Statistics
B) OECD Books/Papers
C) OECD Statistics

Lisäksi näihin voidaan yhdistää IEA:n tilastot, jotka ovat tarjolla samassa käyttöliittymässä:
D) IEA Statistics (International Energy Agency)

Aineistoon saattaa tulla uutta materiaalia tai siitä saattaa poistua materiaalia sopimuskauden aikana.

Käyttäjät

- Auktorisoidut käyttäjät = sopimukseen osallisen organisaation henkilökunta (pysyvät, määräaikaiset, vierailijat, eläköityneet) ja sopimukseen osallistuvissa organisaatioissa opiskelevat
- Paikallisasiakkaat =asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Auktorisoidut käyttäjät ja paikallisasiakkaat saavat:
- käyttää SourceOECD-aineistoja elektronisesti internetin kautta sopimukseen osallisissa organisaatioissa
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tallentaa elektronisesti osia aineistosta omaan käyttöön
- tulostaa paperille yksittäisiä kopiota aineiston osista
- toimittaa yksittäisiä kopioita aineiston osista elektronisessa tai paperimuodossa toiselle auktorisoidulle käyttäjälle
- toimittaa yksittäisiä kopioita aineiston osista elektronisessa tai paperimuodossa kollegalle riippumatta siitä, onko tämä auktorisoitu käyttäjä, tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat:
- käyttää aineistoa kotoaan käsin tai muualta sopimukseen osallisen organisaation ulkopuolelta edellyttäen, että käytössä on suojattu tunnistautuminen verkkoon
- käyttää osia aineistosta paperimuotoisiin tai elektronisiin kurssiaineistoihin auktorisoiduille tai muille käyttäjille suunnatuilla sopimukseen osallisen organisaation tarjoamilla akateemisilla kursseilla.

Sopimukseen osallinen organisaatio saa:
- valmistaa tarvittavia varmuuskopioita aineistosta
- valmistaa asiakaspalvelun tehokkaan käytön edellyttämiä paikallisia elektronisia kopioita osasta tai koko aineistosta
- katsella, tallentaa ja tulostaa lisensioitua materiaalia sisäistä markkinointia ja testausta varten sekä auktorisoitujen tai paikallisasiakkaiden koulutusta varten
- muodostaa elektronisia linkkejä lisensioituun aineistoon omilta verkkosivuiltaan. OECD:n henkilökunta avustaa tarvittaessa linkkien muodostamisessa.
- jos teknisesti mahdollista, tarjota lisensioidun aineiston auktorisoitujen käyttäjien ja kirjaston paikallisasiakkaiden käyttöön kansallisen tiedonhakuportaalin (Nelli) kautta.

Kielletty käyttö

 

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittua käyttämällä suojattua tunnistautumista verkkoon. Etäkäyttö ei ole sallittua kirjaston paikallisasiakkaille.

Koulutusmateriaali verkossa

OECD iLibrary Help

Lisätietoja

 

OECD iLibrary - user rights and remote access

Link to the resource

http://www.oecd-ilibrary.org/

Journal list

https://www.oecd-ilibrary.org/oecd/about#content

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2024-30.06.2024

Description

SourceOECD is the online library of the Organisation for Economic Co-operation and Development. Subject areas are traffic; industry; services; business, education; employment; finance and insurance.

It comprises of 20 Book collections by theme, containing monographs and reports; 24 periodicals; a reference title; and the OECD statistical databases.

Authorised users

Authorized Users are current members of the faculty, staff, researchers, (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis) of the Licensee and students at the Licensee's organization.

Walk-in Users are persons who are permitted to access the Licensed Material from computer terminals within the Library Premises.

Permitted use

Authorised and Walk-in Users may:
- Access the SourceOECD electronically via the Internet at the Authorized Sites.
- Search, download, view, retrieve and display the SourceOECD.
- Electronically save parts of the SourceOECD for personal use.
- Print off single copies of parts of the SourceOECD.
- Distribute single copies of parts of the SourceOECD in print or electronic form to other Authorised Users.
- Distribute single copies of parts of the SourceOECD in print or electronic form to colleagues, whether Authorised Users or not, for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.

Authorised Users may:
- Access the SourceOECD electronically via a remote access and using a secured authentication at their homes or elsewhere outside the Authorised Sites
- Incorporate excerpts from the SourceOECD for use in printed or electronic course packs for educational purposes in connection with specific courses offered for academic credit at the Authorised Sites.

Prohibited use

Other use of The Licensed Material, than the ones described above is prohibited.

Open access

 

Remote access

Authorised users are allowed remote access to the Licensed Material by logging into the secure network of a Consortium Member Organization.

Training material on web

OECD iLibrary Help

Additional information

 

  • No labels