Nationalencyklopedin - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://ne.se

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Nationalencyklopedin -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2023-31.12.2024

Aineistokuvaus

Nationalencyklopedin on ruotsalainen verkkotietosanakirja. Palvelu sisältää artikkeleja, sanakirjoja ja karttoja.
Palvelussa ovat mukana mm. Norstedtsin sanakirjat, Världens religioner ja Världens länder, joka sisältää monimuotoista faktatietoa maailman maista ja jonka avulla on mm. mahdollista tehdä vertailuja maiden välillä eri näkökulmista.

Koko lista palveluista:

- Uppslagsverk (långa och enkla artiklar)
- Svensk ordbok (NE)
- 16 minoritetsordböcker sv-fi/fi-se, m.fl (Lexin)
- Svensk synonymordbok (NE formerly Norstedts)
- Professionell engelsk ordbok (sv-en/en-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora engelska ordbok (sv-en/en-sv) (NE formerly Norstedts)
- Lilla engelska ordbok (sv-en/en-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora tyska ordbok (sv-ty/ty-sv) (NE formerly Norstedts)
- Lilla tyska ordbok (sv-ty/ty-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora spanska ordbok (sv-sp/sp-sv) (NE formerly Norstedts)
- Lilla spanska ordbok (sv-sp/sp-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora franska ordbok (sv-fr/fr-sv) (NE formerly Norstedts)
- Lilla franska ordbok (sv-fr/fr-sv) (NE formerly Norstedts)
- Italienska ordbok (sv-it/it-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora ryska ordbok (sv-ry/ry-sv) (NE formerly Norstedts)
- Arabisk ordbok (sv-ar/ar-sv) (NE)
- Ordboksapp för iOS och Android (en, sv)
- Världens länder
- Världens religioner
- Temapaket

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta ml. eläkkeelle jäänyt henkilökunta sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

-hakea rajoituksetta tietoa tietokannasta
-tulostaa yksittäisiä artikkeleita
-tallentaa yksittäisiä artikkeleita elektronisesti
-laatia kurssipaketteja sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijoille digitaalisessa tai painetussa muodossa
-lähettää yksittäisiä artikkeleita toisille käyttäjille
-tiedonlouhinta on sallittu

Kielletty käyttö

-välittää tai jakaa aineistoa systemaattisesti
-käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittu kirjautumalla oman organisaation verkkoon. Etäkäyttö on sallittu myös yleisten kirjastojen rekisteröityneille asiakkaille.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Nationalencyklopedin - user rights and remote access

Link to the resource

https://ne.se

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2023-31.12.2024

Description

Nationalencyklopedin is a Swedish web encyclopedia including articles, dictionaries and Världens länder + Världens religioner -services.

Full list of service included:
- Uppslagsverk (långa och enkla artiklar)
- Svensk ordbok (NE)
- 16 minoritetsordböcker sv-fi/fi-se, m.fl (Lexin)
- Svensk synonymordbok (NE formerly Norstedts)
- Professionell engelsk ordbok (sv-en/en-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora engelska ordbok (sv-en/en-sv) (NE formerly Norstedts)
- Lilla engelska ordbok (sv-en/en-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora tyska ordbok (sv-ty/ty-sv) (NE formerly Norstedts)
- Lilla tyska ordbok (sv-ty/ty-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora spanska ordbok (sv-sp/sp-sv) (NE formerly Norstedts)
- Lilla spanska ordbok (sv-sp/sp-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora franska ordbok (sv-fr/fr-sv) (NE formerly Norstedts)
- Lilla franska ordbok (sv-fr/fr-sv) (NE formerly Norstedts)
- Italienska ordbok (sv-it/it-sv) (NE formerly Norstedts)
- Stora ryska ordbok (sv-ry/ry-sv) (NE formerly Norstedts)
- Arabisk ordbok (sv-ar/ar-sv) (NE)
- Ordboksapp för iOS och Android (en, sv)
- Världens länder
- Världens religioner
- Temapaket

Authorised users

Subscribing organisations' students, researchers, other personnel (incl. retired personnel) and library walk-in users.

Permitted use

-unlimited search
-print individual articles
-download individual articles
-compile course packs in print or electronic form for authorised students
-send individual articles to other users
-TDM (text and data mining)

Prohibited use

-redistribute content systematically
-commercial use of content

Open access

 

Remote access

Remote use is allowed via organisation's secure network. Remote use is allowed for registered public library users.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels