Nationalencyklopedin - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://ne.se

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Nationalencyklopedin -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2018-31.12.2018

Aineistokuvaus

Nationalencyklopedin on ruotsalainen verkkotietosanakirja. Palvelu sisältää yli 545 000 hakusanaa / artikkelia, ruotsi-englanti- ja englanti-ruotsi -sanakirjat sekä karttoja. Palvelu sisältää vuodesta 2016 alkaen Nordstedtin sanakirjat ja Världens länder -palvelun, jonka avulla voi mm. tehdä vertailuja eri maiden välillä eri näkökulmista.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta ml. eläkkeelle jäänyt henkilökunta sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

-hakea rajoituksetta tietoa tietokannasta
-tulostaa yksittäisiä artikkeleita
-tallentaa yksittäisiä artikkeleita elektronisesti
-laatia kurssipaketteja sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijoille digitaalisessa tai painetussa muodossa
-lähettää yksittäisiä artikkeleita toisille käyttäjille
-tiedonlouhinta on sallittu

Kielletty käyttö

-välittää tai jakaa aineistoa systemaattisesti
-käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on sallittu kirjautumalla oman organisaation verkkoon. Etäkäyttö ei ole sallittu yleisten kirjastojen asiakkaille.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Nationalencyklopedin - user rights and remote access

Link to the resource

http://ne.se

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2018-31.12.2018

Description

Nationalencyklopedin is a Swedish web encyclopedia including over 545 000 articles, swe-eng- and eng-swe -dictionaries and maps. Since 2016 Nationalencyklopedin also includes Nordstedts dictionaries and Världens länder -service, which you can use eg to compare countries.

Authorised users

authorised students, researchers, other personnel incl. retired & library walk-in users

Permitted use

-unlimited search
-print individual articles
-download individual articles
-compile course packs in print or electronic form for authorised students
-send individual articles to other users
-TDM (text and data mining)

Prohibited use

-redistribute content systematically
-commercial use of content

Remote access

Remote use is allowed via organisation's secure network. Remote use is not allowed for public library users.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels