Literature Resource Center - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Cengage Learning

Linkki palveluun

Organsiaatioilla on omat sisäänkirjautumisosoitteet, jotka Cengage lähettää suoraan kirjastoille.

Lehtilista

http://assets.cengage.com/gale/tlist/sb5102.xls

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Literature Resource Center -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2018-31.12.2019

Aineistokuvaus

Literature Resource Center on kirjallisuustietokanta, joka sisältää yli 130 000 kirjailijan elämänkertatietoja ja kirjallisuuskritiikkejä.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation (jäsenorganisaation) opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (auktorisoidut käyttäjät) sekä asianomaisen organisaation kirjaston rekisteröidyt asiakkaat ja paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Sopimukseen osallinen organisaatio ja sen auktorisoidut käyttäjät ja kirjastojen paikallisasiakkaat voivat käyttää aineistoa vain opiskelu-, koulutus- ja tutkimustarkoitukseen.

Auktorisoidut käyttäjät ja paikallisasiakkaat saavat:
- tehdä hakuja, selailla, katsella
- elektronisesti tallentaa osia aineistosta
- tulostaa yksittäisiä kopioita aineiston osista
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai elektronisesti auktorisoiduille käyttäjille tai paikallisasiakkaille, mukaan lukien aineiston jako jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten.

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat:
- käyttää osia aineistosta painettujen tai elektronisten kurssipakettien ja aineistolistausten tai muun koulutusaineiston laatimisessa (ml. multimedia) käytettäväksi opetuksessa ja/tai suojatussa verkossa ylläpidettävissä virtuaaliympäristöissä (ml. virtuaaliset oppimis-, tutkimus- ja kirjastoympäristöt). Jokaisessa koulutusaineistossa on mainittava lähdeviitteet (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Näkövammaisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai elektronisesti jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä
- julkisesti esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai tekijänoikeushuomautuksia tai muita identifikaatioita tai vastuuvapauslausekkeita
- tulostaa paperille tai tallettaa elektronisesti moninkertaisia poimintoja aineistosta (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- toimittaa käyttäjälle toisessa kirjastossa tai muualla elektroninen kopio aineiston osasta (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- näyttää tai levittää osia aineistosta suojatun tietoverkon ulkopuolelle (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- sallia aineiston käyttö muille kuin sopimuksen sallimille käyttäjille (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- käyttää koko aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin
- julkistaa, jakaa tai laittaa saataville aineistoa tai teos jossa aineistoa on yhdistetty muuhun aineistoon (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu) - aineiston muuttaminen, supistaminen, mukauttaminen tai muuntaminen on kiellettyä (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
-muuttaa aineiston sanoja tai sanajärjestystä

Open access

 

Etäkäyttö

Auktorisoidut käyttäjät voivat etäkäyttää aineistoa kirjautumalla organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

Gale Training Site

Lisätietoja

 

Literature Resource Center - user rights and remote access

Publisher / Broker

Cengage Learning

Link to the resource

Organsiaatioilla on omat sisäänkirjautumisosoitteet, jotka Cengage lähettää suoraan kirjastoille.

Journal list

http://assets.cengage.com/gale/tlist/sb5102.xls

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2018-31.12.2019

Description

 

Authorised users

-current members of the faculty and other staff of the subscribing organization (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis)
-students
-library patrons

Permitted use

-Search, download, view, retrieve and display the Licensed Material
-Electronically save parts of the Licensed Material.
-Print off single copies of parts of the Licensed Material
-distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form to other Authorized and Walk-in-Users.
-Incorporate parts of the Licensed Material in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments
-Distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
-Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.

Prohibited use

-Remove, obscure or alter the authors’ names or the Gale Cengage Learning’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.
-Make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.
-Provide, by electronic means, to a user at another library or elsewhere, a retained electronic copy of any part of the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.
-Distribute, display or otherwise make available any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network and by Secure Authentication, save as permitted elsewhere in this Agreement.

-Permit anyone other than Authorized Users or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material save as provided in 4.2.6 and 4.2.10B.

-Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use or for any purpose other than Educational Purposes.

-Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material, save as permitted in this Agreement.

-Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen, to Authorized and Walk-in Users save
as permitted in this agreement. For the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted

Open access

 

Remote access

Authorized users are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation.

Training material on web

Gale Training Site

Additional information

 

  • No labels