Knovel - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Elsevier

Linkki palveluun

http://app.knovel.com/web/

Lehtilista

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Knovel

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Knovel -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2016-31.12.2018

Aineistokuvaus

Knovel-aineisto sisältää kaikkiaan yli 4000 hakuteosta mm. kemian, biologian, tekniikan, geologian sekä elintarvike- ja terveystieteiden aloilta.

Saatavilla olevat aineistopaketit
- Adhesives, Sealants, Coatings & Inks
- Aerospace & Radar Technology
- Biochemistry, Biology & Biotechnology
- Ceramics & Ceramic Engineering
- Chemistry & Chemical Engineering
- Civil Engineering & Construction Materials
- Electrical & Power Engineering
- Electronics & Semiconductors
- Environmental Engineering
- Food Science
- General Engineering References
- Mechanics & Mechanical Engineering
- Metals & Metallurgy
- Oil & Gas
- Pharmaceuticals, Cosmetics & Toiletries
- Plastics & Rubbers
- Safety, Health & Hygiene
- Textiles
- Computer Hardware Engineering
- Earth Sciences
- Fire Protection Engineering & Emergency Response
- Industrial Engineering & Operations Management
- Manufacturing Engineering
- Mining Engineering and Extractive Metallurgy
- Nanotechnology
- Optics & Photonics
- Process Design, Control and Automation
- Sustainable Energy & Development
- Transportation Engineering
- Welding Engineering and Materials Joining

Premium Content -aineistot:
- AICHE / CCPS – Chemical Process Safety
- ASM International Materials Collection
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code
- DIPPR 801
- The Merck Index
- Patty’s Toxicology
- Sax’s Dangerous Properties

Käyttäjät

Aineiston käyttöön oikeutettuja auktorisoituja käyttäjiä ovat sopimukseen osallisen organisaation tutkijat (myös määräaikainen tai vierailija, sopimuksensa keston ajan), opiskelijat, henkilökunta, rekisteröityneet etäopiskelijat sekä eläkkeelle jääneet opetushenkilökunnan jäsenet ja tutkijat, jotka ovat oikeutettuja pääsemään organisaation suojattuun verkkoon. Kirjaston paikalliskäyttäjät voivat käyttää aineistoa tilaajaorganisaation tiloissa kirjautumalla organisaation suojattuun verkkoon.

Sallittu käyttö

Auktorisoidut käyttäjät ja kirjaston paikallisasiakkaat voivat käyttää aineistoa opetus-, opiskelu-, tutkimus- sekä omaan henkilökohtaiseen tarkoitukseen, mutta ei kaupalliseen tarkoitukseen.

Auktorisoidut käyttäjät ja paikalliskäyttäjät voivat
- tehdä tiedonhakuja aineistoon, esitellä ja selailla sekä tulostaa paperille, otta valokopioita, ladata tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta. Tähän liittyen opettajat voivat käyttää osia aineistosta sähköisesti luennoissaan ja esittää luentomateriaalia, mutta eivät saa jakaa materiaaleja muuten kuin mitä tässä on määrätty.
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osasta tulostettuna tai sähköisessä muodossa muille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille, ml. kopion jakaminen opetustarkoituksessa jokaiselle yksittäiselle auktorisoidulle käyttäjälle (opiskelijalle) tilaajaorganisaation luokassa.

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat:
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai sähköisessä muodossa jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä
- luoda linkkejä Knoveliin elektronisten ja paperimuodossa olevien kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa. Käytetyn aineiston tulee sisältää lähdeviitteet (nimeke, tekijänoikeuden haltija).
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä auktorisoitujen käyttäjien opetuksessa

Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tarjota aineistoa esim. Braille-muodossa.

Kielletty käyttö

Sopimukseen osallinen organisaatio tai sen auktorisoitu käyttäjä tai paikalliskäyttäjä ei saa suoraan tai epäsuorasti
- systemaattisesti tai huomattavissa määrin kopioida tai monistaa aineistoa
- jakaa, jälleenmyydä tai lisensioida aineistoa
- systemaattisesti välittää tai jakaa aineistoa missään muodossa muille kuin auktorisoiduille käyttäjille tai paikalliskäyttäjille
- systemaattisesti tai huomattavissa määrin tallentaa aineistoa
- muokata, adaptoida, muuttaa, kääntää tai luoda teos, joka perustuu lisensioituun aineistoon tai muuten käyttää aineistoa tekijänoikeuksia loukkaavalla tavalla. Aineistoon liittyviä tekijänoikeushuomautuksia tai vastuuvapauslausekkeita ei saa poistaa, peittää tai muuttaa.
- muuttaa tai purkaa osiin mitään lisensioituun aineistoon liittyvää ohjelmistoa.

Etäkäyttö

 

Koulutusmateriaali verkossa

http://support.knovel.com

Lisätietoja

MARCit saatavissa OCLC:n kautta (WorldCat Collection Sets service)

Knovel - user rights and remote access

Publisher / Broker

Elsevier

Link to the resource

http://app.knovel.com/web/

Journal list

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Knovel

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2016-31.12.2018

Description

Knovel covers over 4000 reference books in chemistry, biology, engineering, geology, food and health sciences etc.

Packages:
- Adhesives, Sealants, Coatings & Inks
- Aerospace & Radar Technology
- Biochemistry, Biology & Biotechnology
- Ceramics & Ceramic Engineering
- Chemistry & Chemical Engineering
- Civil Engineering & Construction Materials
- Electrical & Power Engineering
- Electronics & Semiconductors
- Environmental Engineering
- Food Science
- General Engineering References
- Mechanics & Mechanical Engineering
- Metals & Metallurgy
- Oil & Gas
- Pharmaceuticals, Cosmetics & Toiletries
- Plastics & Rubbers
- Safety, Health & Hygiene
- Textiles
- Computer Hardware Engineering
- Earth Sciences
- Fire Protection Engineering & Emergency Response
- Industrial Engineering & Operations Management
- Manufacturing Engineering
- Mining Engineering and Extractive Metallurgy
- Nanotechnology
- Optics & Photonics
- Process Design, Control and Automation
- Sustainable Energy & Development
- Transportation Engineering
- Welding Engineering and Materials Joining

Premium Content:
- AICHE / CCPS – Chemical Process Safety
- ASM International Materials Collection
- ASME Boiler and Pressure Vessel Code
- DIPPR 801
- The Merck Index
- Patty’s Toxicology
- Sax’s Dangerous Properties

Authorised users

Authorized users include faculty members and researchers (including temporary or exchange faculty and researchers for the duration of their assignment), students, staff members, registered distance learning students, retired members of faculty, staff and researchers who are permitted to access the Secure Network. Walk-in users may use Knovel within the physical premises of the subscribing organization via secure network.

Permitted use

Use of the product is permitted for educational purposes: for the purpose of education, teaching, distance learning, private study and/or research, but not for commercial use.

Authorized and walk-in users may:
- search, view, display, print and download and save electronically limited sections of the Knovel
- distribute single copies of limited sections of the Knovel in print or electronic form to other authorized and walk-in users including the distribution of a copy for teaching purposes to each individual authorized user (student ) in a class at the subscriber’s institution.

Only authorized users may:
- distribute single copies of limited sections of the Knovel in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
- provide links to the Knovel in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a secure network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner.
-produce alternative versions of a copyrighted work, for example Braille, for the exclusive use of the reading impaired or the blind.

Prohibited use

None of the product may be used (directly or indirectly) for any of the following purposes:
- substantial or systematic reproduction
- re-distribution, re-selling, or sub-licensing in any manner
- systematic supply or distribution in any form to anyone other than an authorized or walk-in user
- systematic or substantial retention of the product
- Alteration; Notices. Neither Subscriber nor its Authorized or Walk-in Users may modify, adapt, transform, translate, or create any derivative work based on the Product, or otherwise use same in a manner that would infringe the copyright or other proprietary rights therein. Copyright notices, other notices, or disclaimers included in the Product may not be removed, obscured, or modified in any way.
- Reverse Engineering/Decompilation. Subscriber will not reverse-engineer, decompile, or disassemble any software included in the Product.

Remote access

 

Training material on web

http://support.knovel.com

Additional information

MARC records available via OCLC (WorldCat Collection Sets service)

  • No labels