Yliopistokirjastot
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Lamk - Lahden ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Saimaa - Saimaan ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
ETK - Eläketurvakeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
SP - Suomen Pankki
Tilastokes - Tilastokeskus
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

  • No labels