Yliopistokirjastot
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
VY - Vaasan yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
ETK - Eläketurvakeskus
Luke - Luonnonvarakeskus
Tilastokes - Tilastokeskus
VATT - Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
SP - Suomen Pankki
FIMEA - Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA

  • No labels