Integrum Profi - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

 

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Integrum Profi -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2016-31.12.2017

Aineistokuvaus

Integrum Profi on venäläinen, useiden eri tiedontuottajien tietokannoista integroitu tiedonhakuportaali, josta on haettavissa Venäjällä ja muissa IVY-maissa julkaistua aineistoa. Se sisältää 500 milj. dokumenttia yli 7000 eri lähteestä: sanoma- ja aikakauslehtiä, uutistoimistojen ja radio- ja televisiokanavien aineistoja,internet-julkaisuja, kaunokirjallisuutta, virallisjulkaisuja ja tilastoja. Se sisältää myös viitetietokantoja (mm. INION) ja kirjastojen luetteloita. Dokumentit ovat pääasiassa venäjäksi, mutta myös englanninkielistä materiaalia löytyy. Integrumissa on tarjolla myös käännöstyökaluja.

Integrumin tilaajat voivat käyttää myös MyIntegrum-palvelua, jonka avulla käyttäjä voi esim. rakentaa oman profiilin ja saada päivittyviä raportteja haluamansa aihepiirin uusista materiaaleista.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation (jäsenorganisaatio) opiskelijat, tutkijat, henkilökunta mukaanlukien ko. organisaatiosta eläkkeelle jäänyt henkilökunta (auktorisoidut käyttäjät) ja alumnit sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat (paikalliskäyttäjät).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin.

Mitä saa tehdä:
Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät saavat:
- tehdä hakuja, selailla, katsella
- elektronisesti tallentaa osia aineistosta
- tulostaa yksittäisiä kopioita aineiston osista
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai elektronisesti muille auktorisoiduille ja paikallisasiakkaille, mukaan lukien kopioiden jakaminen jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai elektronisesti jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä.
- julkisesti esittää osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat
- käyttää osia aineistosta elektronisten ja painettujen kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa. Lähdeviitteet on merkittävä (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Näkövammaisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja
- käyttää aineistoa tutkimuksessa jossa käytetään analysoivaa tiedonhakua (data mining)

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- sallia pääsyä aineistoon muille kuin auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille
- poistaa, peittää tai muuttaa aineistoon liittyviä tekijänoikeushuomautuksia tai vastuuvapauslausekkeita
- systemaattisesti tallettaa elektronisesti tai tulostaa paperille useita otteita aineistosta (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- toimittaa käyttäjälle toisessa kirjastossa tai muualla elektroninen kopio aineiston osasta (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- näyttää tai levittää osioita aineistosta suojatun tietoverkon ulkopuolelle (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin tai muuhun kuin opetus- ja opiskelutarkoituksiin
- julkistaa, jakaa tai saattaa saataville aineistoa tai teos jossa aineistoa on yhdistetty muuhun aineistoon (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- aineiston muuttaminen, supistaminen, mukauttaminen tai muuntaminen (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu).

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

User's manuals

Lisätietoja

 

Integrum Profi - user rights and remote access

Link to the resource

 

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2016-31.12.2017

Description

Integrum is a Russian information agency (media agency) providing access to full-text databases about politics, media, business and law. Integrum includes also Russian (classic) literature, books of Russian grammar and dictionaries.


Integrum subscribers can use also MyIntegrum service, where it is possible to create a profile and get updated reports about new recources of a selected subject matter.

Authorised users

 • current and retired members of the staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee students of the Licensee, registered library patrons, alumni
 • Walk-in users: Persons who are not Authorised Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals within the Licensee's Premises

Permitted use

The Licenced Material can be used for the purposes of teaching, studying and scientific research.

Authorised and walk-in users may:

 • search, download, view, retrieve and display the Licensed Material
 • electronically save copies of parts of the Licensed Material
 • print off single copies of parts of Licensed Material
 • distribute parts of the Licensed Material in print or electronic form to other Authorised and Walk-in-Users, including the distribution of a copy for teaching puposes to each individual student Authorised User taking part of in a course in organization
 • distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form including email to third parties outside the Licensee for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups
 • display parts of the Lisenced Material in public as part of a presentation in a seminar, conference, work shop etc.

  Authorized users may:
 • Incorporate parts of the Licensed Material in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material to be used in the course of instruction. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print preceptible form, such has Braille, may also be offered to reading impaired Authoriced Users.
 • Use the Licensed Material to perform and engage in textmining/data mining activities for Educational Purposes

Prohibited use

 • Permit anyone other than Authorised or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material
 • Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material
 • Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network,
  including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network
 • Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use or any purpose other than Educational Use
 • Remove or alter the authors’ names or the Licensor’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material
 • Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material
 • Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen

Remote access

Authorized users are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation.

Training material on web

User's manuals

Additional information

 

 • No labels