HighWire - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/HighWire

Lehtilista

https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Highwire_lehdet_2016.pdf

Aineistoa tilaavat organisaatiot

HighWire -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2017

Aineistokuvaus

Lista lehdistä ja teknisen tuen osoite
(suluissa lisenssin alkamisvuosi):
- Journal of Biological Chemistry (1996-): asbmb@asbmb.faseb.org
- Journal of Cell Biology (1997-): prep@aap.org
- Journal of Experimental Medicine (1997-): prep@aap.org
- Journal of General Physiology (1997-): prep@aap.org
- American Journal of Clinical Nutrition (1999-): staff@dues.faseb.org
- Journal of Applied Physiology (October 1996-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Journal of Neurophysiology (1997-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Journal of Clinical Oncology (1999-): jcoservice@asco.org
- Physiology (1998-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Physiological Genomics (1999-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Physiological Reviews (1998-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Clinical Chemistry (1997-): custserv@aacc.org
- FASEB Journal (1998-): staff@dues.faseb.org
- Genetics (1998-): babbott@faseb.org
- Journal of Nutrition (1997-): jnutrition@asns.faseb.org
- Molecular Biology of the Cell (lokakuu 1997-) ascbinfo@ascb.org
- Pediatrics (1997-) journals@aap.org
- Pediatrics in Review (1997-) prep@aap.org
American Journal of Physiology: Consolidated (lokakuu 1997-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Cell Physiology
- Endocrinology and Metabolism
- Gastrointestinal and Liver Physiology
- Heart and Circulatory Physiology
- Lung Cellular and Molecular Physiology
- Regulatory, Integrative and Comparative Physiology
- Renal Physiology
- Physiologist
American Psychiatric Online Library - all titles:
- American Journal of Psychiatry (1998-): psychiatry-feedback@forsythe.stanford.edu
- Journal of Neuropsychiatry & Cli. Neuroscien (1998-): accessnumber@psych.org

HUOM! Vikatilanteissa palvelee LM Tietopalvelut, Cecilia Winquist, cecilia.winqvist@LMinfo.fi, p. 09-5424 6661
Pääsy on vain tilattuihin lehtiin.

Käyttäjät

Yliopistot
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Tutkimuslaitokset
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Sallittu käyttö

Mitä saa tehdä:
- aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen sekä yksityisiin tarkoituksiin
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille osia aineistosta sähköisesti tai muulla tavoin
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin
- Auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.

Konsortion jäsenet saavat:
- saa käyttää osia aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) käyttäjien kouluttamisessa ja aineiston sisäisessä markkinoinnissa.
- muodostaa linkkejä aineistoon omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin eikä kaupallisiin jälleenmyyntitarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointi tms. kulujen periminen auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen periminen, aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen eikä aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa (esim. Master of Business Administration, MBA).

Etäkäyttö

Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus aineiston etäkäyttöön. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

Koulutusmateriaali verkossa

Help with searching

Lisätietoja

 

HighWire - user rights and remote access

Link to the resource

http://wiki.helsinki.fi/display/FinELib/HighWire

Journal list

https://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/Highwire_lehdet_2016.pdf

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2017

Description

31 medical journals. List of titles:
(in brackets are years which license covers):
- Journal of Biological Chemistry (1996-): asbmb@asbmb.faseb.org
- Journal of Cell Biology (1997-): prep@aap.org
- Journal of Experimental Medicine (1997-): prep@aap.org
- Journal of General Physiology (1997-): prep@aap.org
- American Journal of Clinical Nutrition (1999-): staff@dues.faseb.org
- Journal of Applied Physiology (October 1996-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Journal of Neurophysiology (1997-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Journal of Clinical Oncology (1999-): jcoservice@asco.org
- Physiology (1998-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Physiological Genomics (1999-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Physiological Reviews (1998-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Clinical Chemistry (1997-): custserv@aacc.org
- FASEB Journal (1998-): staff@dues.faseb.org
- Genetics (1998-): babbott@faseb.org
- Journal of Nutrition (1997-): jnutrition@asns.faseb.org
- Molecular Biology of the Cell (lokakuu 1997-) ascbinfo@ascb.org
- Pediatrics (1997-) journals@aap.org
- Pediatrics in Review (1997-) prep@aap.org
American Journal of Physiology: Consolidated (lokakuu 1997-): physiology-feedback@forsythe.stanford.edu
- Cell Physiology
- Endocrinology and Metabolism
- Gastrointestinal and Liver Physiology
- Heart and Circulatory Physiology
- Lung Cellular and Molecular Physiology
- Regulatory, Integrative and Comparative Physiology
- Renal Physiology
- Physiologist
American Psychiatric Online Library - all titles:
- American Journal of Psychiatry (1998-): psychiatry-feedback@forsythe.stanford.edu
- Journal of Neuropsychiatry & Cli. Neuroscien (1998-): accessnumber@psych.org

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organisation: students, teachers, other members of staff and faculty plus walk-in users.

Permitted use

The material may be used for the purposes of study, teaching and research.

Authorized and walk-in users may
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print or electronic form to other authorized users
- distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorised users or not, for the purposes of scientific research and communication.

Authorized users may also:
- incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs and reference lists

Members of the Licensee may:
- display, download or print trademarks, logos and screenshots of the material for the purpose of internal marketing or for training
- link to the licensed material from their web sites.

Prohibited use

All commercial use of the Licensed Material is strictly prohibited.

Remote access

Authorized users (current students, members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organization.
Walk-in users are not allowed remote access to the licensed material.

Training material on web

Help with searching

Additional information

 

  • No labels