Halti on elektronisten aineistojen hallintajärjestelmä FinELib-konsortion jäsenille.

 • Haltista löytyy omien aineistotilaustietojen lisäksi tiedot kaikista FinELib-aineistoista ja niiden käytöstä.
 • Haltissa voi ilmoittautua FinELib-aineistojen tilaajaksi.

 • Haltista löytyy useita konsortion jäsenille hyödyllisiä raportteja, kuten aineiston hinnan ja käytön perusteella laskettavat tunnusluvut.

 • Haltissa kirjastot ylläpitävät itse yhteystietojaan ja IP-osoitetietojaan.

 • Haltin kautta FinELib tiedottaa e-aineistohankintaan liittyvistä asioista.

Kirjautuminen

Kaikilla konsortion jäsenillä on organisaatiokohtaiset tunnukset Halti-tietokantaan. Kirjastoilla on käytössään kahdenlaisia tunnuksia:

 1. ylläpitotunnukset (adm-tunnukset), joilla voi päivittää yhteys- ja yhteyshenkilöiden tietoja ja ilmoittautua aineistojen tilaajaksi
 2. selailutunnukset, joilla voi katsoa oman kirjastonsa tietoja

Kirjastot voivat jakaa Haltin tunnuksia omassa organisaatiossaan oman harkintansa ja tarpeen mukaan. 

Yleiset kirjastot

Yleiset kirjastot voivat kirjautua Haltiin kuntakohtaisilla kirjastot.fi -tunnuksilla.

KiFi-tunnuksilla kirjastot voivat selailla omia tietojaan, hakea tietoja kaikista FinELib-aineistoista sekä tallentaa Haltiin kirjaston ja yhteyshenkilöidensä tiedot. Kunnankirjastot näkevät tunnuksellaan kaikki aineistoilmoittautumiseen liittyvät tiedot kuten tarjoushinnat ja lehtilistat.

Kuntakohtaisilla kirjastot.fi -tunnuksilla ei kuitenkaan voi ilmoittautua aineistojen tilaajaksi, vaan yleiset kirjastot ilmoittautuvat aineistojen tilaajiksi oman maakuntakirjastonsa kautta.

Kirjaudu Haltiin kuntakohtaisilla kirjastot.fi -tunnuksilla: https://halti.kansalliskirjasto.fi/kirjastotfilogin.php

Mikäli KiFi-tunnuksilla kirjautumisessa on ongelmia, ota yhteyttä finelib-toimistoon (finelib(at)helsinki.fi) ja kirjastot.fi-toimitukseen (toimitus(at)kirjastot.fi)!

KiFi

Maakuntakirjastot

Kullakin maakuntakirjastolla on käytettävissään kahdenlaiset tunnukset. Ylläpitotunnuksilla organisaatio voi päivittää tietojaan ja ilmoittautua aineistojen tilaajaksi. Maakuntakirjasto ilmoittaa myös alueensa tilaavat kirjastot. Selailutunnuksilla organisaatio pääsee katselemaan tietoja, mutta ei tekemään muutoksia. Tunnukset on toimitettu kunkin maakuntakirjaston FinELib-yhteyshenkilölle.

Maakuntakirjastot kirjautuvat Haltiin  ylläpito- ja selailutunnuksillaan osoitteessa https://halti.kansalliskirjasto.fi/login.php.

Yhteystiedot ja yhteyshenkilöt Haltissa

Kaikki kirjastot ylläpitävät yhteystietojaan ja yhteyshenkilöidensä tietoja Haltissa. Kirjastoilla on tällä hetkellä käytössä Haltissa FinELib-yhteyshenkilöille seuraavat yhteyshenkilöroolit:

 • Hankinnan pääyhteyshenkilö
 • Muu hankinnan yhteyshenkilö
 • Aineistokoulutuksen yhteyshenkilö
 • Kirjaston/Tietopalvelun johtaja

Yhteyshenkilöllä voi olla Haltissa useita rooleja, ja samassa roolissa voi yhdellä kirjastolla olla useita yhteyshenkilöitä.

Tärkeimmät roolit aineistohankinnassa ovat Hankinnan pääyhteyshenkilö ja Kirjaston / Tietopalvelun johtaja. Tarkista, että kirjastollasi ovat nämä valittuina!

Aineistohankintaan liittyvä tiedotus ja muu viestintä kohdistetaan yhteyshenkilöiden roolien perusteella. Halti lähettää sähköpostiviestin vain yhden kerran samaan sähköpostiosoitteeseen riippumatta siitä, kuinka monta roolia henkilöllä on. Sähköpostitiedotuksesta voi halutessaan jättäytyä pois merkitsemällä tietoihinsa ”Ei” kohdassa ”Haluan saada sähköpostitiedotusta”.

RooliTiedotus
Hankinnan pääyhteyshenkilö & Muu hankinnan yhteyshenkilö
 • Kaikki Haltista lähetettävät aineistonhankintaa koskevat FinELib-viestit
 • FinELibin ohjaukseen ja toimintaan liittyvät viestit
 • Viestit koulutuksista ja tapahtumista
Kirjaston / Tietopalvelun johtaja
 • Vain johtajille tulevia viestejä, esim. kustannusten jakoon ja määrärahojen jakoon liittyen
 • FinELibin ohjaukseen ja toimintaan liittyvät viestit
 • Viestit tapahtumista (ei aineistokoulutuksia koskevia viestejä)

IP-osoitteet

Pääsy FinELibin kautta hankittaviin e-aineistoihin avataan ja rajataan Haltiin tallennettavien IP-osoitteiden perusteella. Kirjastot ylläpitävät itse IP-osoitetietojaan Haltissa. Halti ilmoittaa  IP-osoitteiden muutokset kustantajille kerran vuorokaudessa sähköpostilla.

IP-osoitteita voi muokata Haltissa ylläpitotunnuksilla (yliopisto-, amk-, tutkimuslaitos- ja maakuntakirjastot) ja kuntakohtaisilla kirjastot.fi -tunnuksilla (yleiset kirjastot).

Ohjeet Haltissa

Haltin omat toimintokohtaiset ohjeet löytyvät kunkin sivun oikeassa yläkulmassa olevaa ?-merkkiä klikkaamalla. Haltin yleisohje on omalla Ohje-välilehdelllä.

Kaikissa Haltiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä palvelusoitteeseemme finelib(at)helsinki.fi.

 • No labels