Grove Music Online - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Oxford University Press

Linkki palveluun

http://www.oxfordmusiconline.com

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Grove Music Online -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2022-31.12.2024

Aineistokuvaus

Musiikin hakuteos:
- New Grove Dictionary of
Music and Musicians
- New Grove Dictionary of Opera
- New Grove Dictionary of Jazz.
- the Oxford Companion to Music
- the Oxford Dictionary of Music.

Aineisto sisältää artikkeleita, biografioita, teoslistoja, bibliografioita, 3D interaktiivisia kuvia, audio-otteita teoksista.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta, yleisen kirjaston rekisteröidyt asiakkaat sekä asianomaisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin:
- katsoa, selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tallentaa elektronisesti yksittäisiä osia aineistosta
- tulostaa paperille yksittäisiä kopioita edellä mainituista
- jakaa elektronisia tai paperikopioita toisille käyttäjille näiden pyynnöstä
- toimittaa sähköpostitse osia aineistosta kolmansille osapuolille käyttäen järjestelmässä olevaa toimintoa (silloin kun sellainen on tarjolla)
- aineistoa saa käyttää aineiston lisensioineen organisaation opetuksessa käytettävien paperi- tai elektronisessa muodossa olevien kurssipakettien kokoamiseen. Jokaiseen poimintoon tulee sisällyttää tarkoituksenmukainen lähdemaininta, joka sisältää tiedon julkaisusta, teoksen nimestä ja tekijästä sekä kustantajasta. Kurssipaketin laatijan tulee poistaa poiminnot, kun kurssi on pidetty.
- aineistoa saa esitellä, tulostaa, tallentaa ja levittää (ml. logot, tavaramerkit ja näytönkaappaukset) aineiston lisensioineen organisaation kirjaston käyttäjille suunnattua markkinointia, testausta ja koulutusta varten
- aineiston lisensioineen organisaation kirjaston henkilökunta saa käyttää aineistoa kirjaston sisäisiin tarkoituksiin, kuten lähteenä oman kirjastoluettelon tarkistamiseen ja puuttuvan tiedon täydentämiseen.

Aineistossa oleviin kuviin voi liittyä rajoitetumpia käyttöehtoja, jotka ilmoitetaan kyseisessä aineistossa.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä (paitsi sikäli kuin edellä on toisin todettu):
- poistaa tai muuttaa aineistoon liittyviä tekijänoikeushuomautuksia tai vastuuvapauslausekkeita
- systemaattisesti tallettaa elektronisesti tai tulostaa paperille moninkertaisesti poimintoja aineistosta
- näyttää tai levittää osioita aineistosta organisaation suojatun tietoverkon ulkopuolelle
- sallia aineiston käyttö muille kuin tämän sopimuksen sallimille käyttäjille
- käyttää koko aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjoittautumalla oman organisaation verkkoon. Myös yleisen kirjaston rekisteröidyllä asiakkaalla on etäkäyttöoikeus. Paikallisasiakkailla ei ole etäkäyttöoikeutta.

Koulutusmateriaali verkossa

Resources for Librarians

Lisätietoja

OUP:lla on käytössään automaattinen seurantajärjestelmä, jolla valvotaan käyttöä.

Grove Music Online - user rights and remote access

Publisher / Broker

Oxford University Press

Link to the resource

http://www.oxfordmusiconline.com

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2022-31.12.2024

Description

encyclopedia of music

Authorised users

The Licensed Works may be used by Authorized users of the Licensee:
- an individual who is authorised by the Licensee to access the Licensee's information services available through the Licensee's Secure Network and who is affiliated with the Licensee
- as a current student, faculty, researcher, library patron or employee
- walk-in-users: individual members of the public permitted to use the library or information services

Permitted use

The Licensed Works may be used for Educational purposes (for the purpose of education, teaching, distance learning, private study and/or research)
Authorised Users may:
- Search, view, retrieve, and display portions of the Licensed Works
- electronically save portions of the Licensed Works
- print out single copies of portions of the Licensed Works
- provide single printed or electronic copies of portions of the Licensed Works to other individual Authorised Users at the request thereof
- e-mail portions of the Licensed Works to third parties using the functionality provided by the Licensed Work where applicable
- incorporate portions of the Licensed Works in printed or electronic course packs for the use of other Authorised Users in the course of instruction at the Licensee institution. Each such item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and author of extract, title and author of work, and publisher. Copies of such items shall be deleted by the party making the course packs when they are no longer required for such purpose.
- display, save electronically, print and distribute the Licensed Works including trademarks, logos and screenshots to Authorised Users for the purpose of promotion or testing or for training Authorised Users
- in respect of Authorised Users who are library personnel, such Authorised Users may use the Licensed Works for internal business purposes such as a source for checking facts in their own library's index of bibliographic descriptions and to fill in missing information subject always to any specific restrictions appearing within a Licensed Work in respect of illustrations in that Licensed Work.

Prohibited use

- remove or alter Licensor's copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Works
- systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Works for any purpose
- display or distribute any part of the Licensed Works on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network
- permit anyone other than Authorised Users to access or use the Licensed Works
- use all or any part of the Licensed Works for any Commercial Use.

Open access

 

Remote access

Authorised users (student, faculty, researcher, library patron or employee) who have been given passwords to Licensee's secure network are allowed remote access to the Licensed Works by logging into the secure network.

Training material on web

Resources for Librarians

Additional information

 

  • No labels