Fokus Juridiikka - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://fokus.almatalent.fi/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Fokus Juridiikka -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2018

Aineistokuvaus

Fokus Juridiikka -paketti sisältää Talentumin Fokus-palvelun teoksia Juridiikka-luokittelun alta. Paketti sisältää seuraavat teokset:

Hallinto-oikeus
Insolvenssioikeus
Käsikirja oikeudellisen tiedon hakijoille
Perusoikeudet
Prosessioikeus
Rikosoikeus
Terveysjuridiikka
Työoikeus, juridiikka
Varallisuusoikeus
Ympäristöoikeus
Yritysoikeus

Lisäksi tilaajille kuuluu pääsy Lainsäädäntö- ja Oikeuskäytäntö-teoksiin.

Käyttäjät

Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja / tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Auktorisoidut käyttäjät (yliopisto, ammattikorkeakoulu, toisen asteen oppilaitos)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Auktorisoidut käyttäjät (yleinen kirjasto)
- auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta vähäisissä määrin elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen

Konsortion jäsenet:
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaupallisena tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointia tms. kulujen perimistä Auktorisoiduilta tai Paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen perimistä, aineiston käyttämistä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen eikä aineiston käyttämistä maksullisissa koulutusohjelmissa (esim. Master of Business Administration).

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua Auktrorisoiduille käyttäjille.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

  • No labels