Tavoitetila

Parhaat elektroniset aineistot tutkimukselle ja oppimiselle - avoimuutta tukien

FinELibin perustehtävä

FinELib on elektronisten aineistojen hankintaan keskittynyt julkishallinnon konsortio. Konsortion muodostavat jäsenet ja FinELib-toimisto.

 

Konsortion palveluja ovat

-       aineistojen ja verkkopalvelujen hankinta ja muut asiantuntijapalvelut

-       aineistotarjonnan kehittäminen konsortion jäsenten tarpeita vastaavaksi

-       aineistojen avoimen saatavuuden edistäminen

-       aineistojen käytön tehostaminen

-       aineistohankinnan vaikuttavuuden mittaaminen.

 

Palvelut ovat kustannustehokkaita ja perustuvat vankkaan kokemukseen, tutkittuun tietoon, osaamisen tunnistamiseen ja hyödyntämiseen, vuorovaikutukseen, innovatiivisuuteen ja tavoitteellisuuteen.

Strategiset päämäärät

Tutkijoilla, opettajilla ja opiskelijoilla sekä jäsenorganisaatioiden muilla tiedontarvitsijoilla on mahdollisimman laajasti käytössään laadukkaat tieteelliset julkaisut ja elektroniset palvelut

-          Tieteellisten ja ammatillisten julkaisujen avoin saatavuus lisääntyy merkittävästi

-          Tietokirjallisuuden saatavuus sähköisessä muodossa lisääntyy

-          Aineistot ovat käytettävissä muuttuvissa työskentely-ympäristöissä 

 

Konsortio edistää Suomessa tehtävää tutkimusta ja oppimista yli organisaatiorajojen

-       Konsortion aineistolisenssit mahdollistavat yritysyhteistyötä ja kaupallista koulutusyhteistyötä osana tutkimusta ja oppimista

 

Jatkuva toimintaympäristön muutosten ennakointi ja konsortion uudistuminen

-       Konsortio hyödyntää jäsentensä ja FinELib-toimiston asiantuntemusta

-       FinELib-toimisto tukee jäsenorganisaatioiden omaa e-aineistohankintaa

-       Konsortio kehittää aktiivisesti palveluitaan ennakoimalla toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja määrittelemällä konsortion roolin uusien palvelujen tuottajana.

 

  • No labels