Evidence Based Medicine Reviews - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

OVID

Linkki palveluun

http://ovidsp.ovid.com/autologin

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Evidence Based Medicine Reviews -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2018

Aineistokuvaus

AINEISTON KUVAUS
Aineisto sisältää lääketieteen tietokantoja:
- Cochrane Database of Systematic Reviews
- The Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
- Health Technology Assessments (HTA)
- NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)
- ACP Journal Club
- Definitive Controlled Trials
- Cochrane Methodology Register

Käyttäjät

Auktorisoidut käyttäjät:
Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallisen organisaation (jäsenorganisaatio) opiskelijat, opettajat, tutkijat ja muu henkilökunta sekä jäsenorganisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää vain tutkimus- opetus- ja opiskelutarkoituksiin
- katsella, näyttää aineistoa ruudulta ja projektorin välityksellä toisille auktorisoiduille käyttäjille
- tulostaa ja tallentaa hakujen tuloksia
- luovuttaa rajoitetusti hakujen tuloksia toisille auktorisoiduille käyttäjille paperi- tai sähköisessä muodossa tutkimus-, opiskelu tai opetustarkoituksiin
- luovuttaa satunnaisesti osia aineistosta kolmansille osapuolille (kollegoille) paperi- tai sähköisessä muodossa ei-kaupallisen tieteellisen kommunikoinnin nimissä tai keskusteluryhmissä käytettäväksi.
- esitellä, tallentaa, tulostaa ja jakaa vähäisiä määriä aineistoa aineistoa käyttäjäkoulutusta varten (myös organisaation operoimilla omilla julkisilla verkkosivuillaan) mukaan lukien OVIDin tavaramerkit, näytönkaappaukset ja logot.
- jäsenorganisaation henkilökunta saa koota aineistosta linkittämällä kurssipaketteja sähköisessä muodossa auktorisoiduille käyttäjille tarjottua opetusta varten. Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- lukemisesteinen auktorisoitu tai paikalliskäyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.

Kielletty käyttö

- kopioida, jäljentää, jakaa edelleen, julkaista tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin aineistoa tai sen osaa. Kaupallisenä käyttönä ei pidetä aineiston käyttöä kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen.
- valmistaa aineistosta johdannaistuotteita tai yhdistää aineistoa kokonaisuudessaan tai osia siitä johonkin muuhun teokseen tai järjestelmään
- kääntää ohjelmakoodia tai sen osaa, modifioida sitä tai muuta aineistoa
- kopioida, jäljentää tai jakaa edelleen aineistoa kokonaisuudessaan tai sen määrällisesti suurta osaa

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista kirjautumalla oman organisaation verkkoon. OVID voi myös myöntää tunnuksia, jotka mahdollistavat etäkäytön.

Koulutusmateriaali verkossa

Training
Documentation
OvidSP pikaohje suomeksi

Lisätietoja

 

Evidence Based Medicine Reviews - user rights and remote access

Publisher / Broker

OVID

Link to the resource

http://ovidsp.ovid.com/autologin

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2018

Description

Clinical medicine databases:
- Cochrane Database of Systematic Reviews
- Cochrane Database of Methodology Reviews (CDMR
- the Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE)
- Health Technology Assessments (HTA)
- NHS Economic Evaluation Database (NHSEED)
- Article Reviews
- Methodology Reviews

Authorised users

Authorized Users:
- current members of the faculty, staff, employees, researchers, docents of the Subscriber
- individuals who are studying at a Subscriber institution
- walk-in users while at a Subscriber facility.

Permitted use

Authorized Users may:
- view and display (also to other Authorized users) the content and data contained therein on computer or projection screens
- electronically save and print data obtained from searches;
- provide limited copies of data obtained from the searches in print or electronic format to other Authorized Users for educational purposes but limited solely to such educational purposes from an Authorized User to an Authorized User;
- distribute copies of parts of the Products in an incidental manner in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of non-commercial scholarly communication or to be used for the basis of discussion groups only;
- Subscriber staff/faculty may incorporate parts of the Products in electronic Course or Study Packs for the use of Authorized Users in the course of instruction by using a link to the required material. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as audio or Braille, may also be offered to Authorized Users who, in the reasonable opinion of the Subscriber, are reading impaired.
- reading impaired Authorized Users may use Braille displays, voice synthesizers and other such devices to enable use of the Products.

Prohibited use

- copying, duplication, redistribution, retransmission, publication, transfer or commercial or other exploitation of the Product(s), in whole or in part. Use by the Subscriber or by an Authorized User of the Products in the course of research funded by a commercial organization, is not deemed to constitute commercial exploitation.
- preparation of derivative works or incorporation of the Products, in whole or in part, in any other work or system;
- reverse engineering, decompiling or modification of the Products, in whole or in part; and
- uploading, downloading, copying or redistributing the content in their entirety or lengthy sequence.

Remote access

Remote access is permitted for Authorized Users via the Subscriber institution's secure network.

Training material on web

Training
Documentation
OvidSP pikaohje suomeksi

Additional information

 

  • No labels