Encyclopedia Britannica - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Britannica

Linkki palveluun

http://www.library.eb.co.uk
http://academic.eb.com

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Encyclopedia Britannica -tilaajat

Sopimuskausi

31.12.2022-30.12.2024

Aineistokuvaus

Hakuteokset ja tietosanakirjat:

- Encyclopædia Britannica Online Service, Academic edition (korkeakoulut ja tutkimuslaitokset)
- Encyclopedia Britannica, Library Edition (yleiset kirjastot):

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallisen organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta (myös väliaikaiset ja vierailevat), eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta, ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita sopimukseen osalliselle organisaatiolle (auktorisoidut käyttäjät).sekä sopimukseen osallisen organisaation kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä henkilökohtaiseen opiskeluun ja tutkimukseen.

Auktorisoidut käyttäjät ja paikalliskäyttäjät saavat:
- selailla aineistoa sekä tehdä siitä tiedonhakuja
- tulostaa ja/tai tallentaa sähköisesti kohtuullisia määriä aineistosta
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- toimittaa yksittäisiä kopioita aineiston yksittäisistä osista elektronisessa tai paperimuodossa toiselle auktorisoidulle tai paikalliskäyttäjälle. Tämä sisältää kopion jakamisen opetuskäyttöön jokaiselle auktorisoidulle käyttäjälle tilaajaorganisaatiossa järjestettävällä kurssilla.
- toimittaa yksittäisiä kopioita aineiston yksittäisistä osista elektronisessa tai paperimuodossa kollegalle käytettäväksi tieteellisiin tarkoituksiin riippumatta siitä, onko tämä auktorisoitu käyttäjä.
- käyttää kohtuullista määrää aineistosta osana seminaariesitelmää tai muuta vastaavaa julkista esitystä.
- muunnella lisensioituun aineistoon sisältyviä kuvial (ml. rajaaminen ja värimanipulointi), edellyttäen että kuvat eivät riko Suomen lakeja tai lisenssisopimuksen ehtoja
- käyttää lisensioituun aineistoon sisältyviä kuvia painetussa tai sähköisessä muodossa koulutehtävissä, opinnäytteissä, raporteissa ja/tai esityksissä vain opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksessa sekä yksityisiin tarkoituksiin, mutta ei kaupallisiin tarkoituksiin. Kuvien käyttäminen muissa tarkoituksissa, kuten esim. julkaistavissa tieteellisissä artikkeleissa tai opinnäytteissä edellyttää lupaa Encyclopedia Britannicalta.
- käyttää aineistoa tiedonlouhinnassa ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut käyttäjät saavat:
- käyttää osia aineistosta painettujen tai elektronisten kurssi- tai opiskelupakettien, lähdelistausten ja vastaavien laatimiseen (ml. multimedia-aineistot), kun aineistoa käytetään opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa (ml. virtuaaliset oppimis-, tutkimus- ja kirjastoympäristöt), mutta ei kaupallista käyttöä varten. Jokaisessa aineistolainassa on oltava asianmukaiset lähdeviittaukset (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Näkövammaisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- levittää tai tarjota aineistoa muille kuin auktorisoiduille käyttäjille tai paikalliskäyttäjille
- systemaattisesti tallentaa elektronisesti tai tulostaa paperille moninkertaisia poimintoja aineistosta
- näyttää aineistoa tai levittää osia siitä missään elektronisessa muodossa sopimukseen osallistuvien organisaatioiden tietoverkkojen ulkopuolelle
- käyttää osaa tai koko aineistoa minkäänlaiseen kaupalliseen tarkoitukseen
- poistaa tai muuttaa aineistoon liittyviä tekijöiden nimiä tai muita tekijänoikeushuomautuksia
- julkaista, jakaa tai tarjota käyttöön lisensioitua aineistoa tai siihen perustuvia aineistoja tai töitä, joiden osana on käytetty lisensioitua aineistoa muuten kuin mitä sopimuksessa on erikseen sallittu
- muuttaa tai muokata aineistoa muutoin kuin mitä sen tarjoaminen auktorisoiduille käyttäjille ja kirjaston paikallisasiakkaille näyttöruudulta edellyttää. Aineiston sisältämien sanojen tai niiden järjestyksen muuttaminen ei ole sallittua.

Open access

 

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua kirjoittautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

https://britannica.co.uk/training/

Lisätietoja

Sopimuksesta voi irtautua ilmoittamalla kustantajalle kolme (3) kuukautta ennen edellisen kalenterivuoden päättymistä. Irtisanoutuminen tulee voimaan seuraavan vuoden tammikuun alusta lukien.

Encyclopedia Britannica - user rights and remote access

Publisher / Broker

Britannica

Link to the resource

http://www.library.eb.co.uk
http://academic.eb.com

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

31.12.2022-30.12.2024

Description

- Encyclopædia Britannica Online Service, Academic edition (for universities, universities of applied sciences, research insitutes)

- Encyclopedia Britannica, Library Edition (for public libraries)

Authorised users

Authorized Users are current members of the faculty, staff and researchers of the Licensee including retired and outsourced faculty and/or staff in their performance of services for and on behalf of the Licensee only, and students at the Licensee.

Walk-in Users are persons who are permitted to access the Licensed Material from computer terminals within the Library Premises.

Permitted use

Authorised Users and Walk-in Users may use the licensed material only for the purpose of education, teaching, distance learning, private study, retrieving information and/or research.

- Search, download, view, retrieve and display the licensed material
- Print of and/or electronically save copies of reasonable parts of the licensed material
- Make a reasonable number of photocopies of parts of the licensed material
- Distribute parts of the licensed material in print or electronic form to other authorised and walk-in-Users. This shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student authorised user taking part in a course at the licensee.
- Distribute single copies of parts of the licensed material in print or electronic form including email to third parties outside the licensee for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
- Publicly display or publicly perform parts of the licensed material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
- Modify images in from licensed material (including but not limited to cropping and color manipulation), provided that the image is not in breach of any laws of Finland or the terms of use stated in this Agreement.
- Incorporate images from the licensed material in printed or electronic form in school assignments, thesis, reports, presentations, and for other similar educational purposes, provided these purposes are non-commercial in nature. For any other use (such as incorporation in a scientific article or dissertation) permission must be sought form the licensor.
- Use the licensed material to perform and engage in data mining activities for educational purposes provided these purposes are non-commercial in nature.


Authorised Users may:
- Incorporate parts of the licensed material in printed or electronic course or study packs, resource lists and in any other material to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments hosted on a secure network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as audio or Braille, may also be offered to authorised Users who are reading impaired.

Prohibited use

The Authorised Users or Walk-in Users may not:
- Permit anyone other than Authorised or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material, save as permitted in this Agreement
- Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material save as permitted in this Agreement.
- Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network save as permitted in this Agreement.
- Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use (including sale, resale, loan, transfer, hire)
- Remove or alter the authors' names or the Licensor's copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.
- Publish, distribute or make available the Licensed Material,
works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material, save as permitted in this Agreement
- Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen, to Authorised and Walk-in Users or as otherwise permitted in this agreement. No alteration of the words or their order is permitted.

Open access

 

Remote access

Authorised users are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a Licensee.

Training material on web

https://britannica.co.uk/training/

Additional information

 

  • No labels