Emerald alumnit - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

Emerald

Linkki palveluun

 

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Emerald alumnit -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2018-31.12.2020

Aineistokuvaus

Alumneilla on käytössään sama kokoelma, jonka tilaajaorganisaatio on lisensioinut organisaation muiden auktorisoitujen käyttäjien käyttöön.

Käyttäjät

Konsortion jäsenen viralliseen alumniyhdistykseenne kuuluvat henkilöt.

Sallittu käyttö

Auktorisoidut käyttäjät, jotka ovat alumneja, saavat käyttää lisensioitua materiaalia vain omiin tarpeisiinsa (henkilökohtaiseen tai omaan työhön liittyvään).

Kielletty käyttö

 

Open access

 

Etäkäyttö

 

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Emerald alumnit - user rights and remote access

Publisher / Broker

Emerald

Link to the resource

 

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2018-31.12.2020

Description

 

Authorised users

Authorised Users who are members of the Licensee’s formal alumni association (Alumni).

Permitted use

Authorised users who are Alumni shall use the Licensed Material solely for their own use, whether for personal or professional purposes.

Prohibited use

 

Open access

 

Remote access

 

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels