Elektra - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.doria.fi/elektra

Lehtilista

http://elektra.helsinki.fi/lehdet.html

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Elektra -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2018-31.12.2018

Aineistokuvaus

ELEKTRA
Kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita julkaisevassa Elektra-palvelussa on vuoden 2017 alussa aktiivisesti mukana 35 lehteä, ja se sisältää yli 35 000 kokotekstiartikkelia pääosin vuodesta 1996 alkaen. Muutamasta lehdestä on mukana myös vanhempia takautuvia vuosikertoja. Noin 87% artikkeleista sisältyy maksulliseen aineistokokonaisuuteen ja 13% on vapaassa käytössä. Palvelun sisältämä aineisto lisääntyi vuoden 2016 aikana noin 1 700 artikkelilla.

Normaalin vuosikartunnan lisäksi Elektran lehtivalikoimaa pyritään laajentamaan sekä maksullisilla että Open Access -lehdillä.

Elektran aineistot ovat löydettävissä sekä Arto-tietokannan kautta että Elektran oman käyttöliittymän

http://www.doria.fi/elektra

kautta.

PERI+

  • No labels