Elektra - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.doria.fi/elektra

Lehtilista

http://elektra.helsinki.fi/lehdet.html

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Elektra -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2021-31.12.2022

Aineistokuvaus

ELEKTRA
Kotimaisten tieteellisten lehtien artikkeleita julkaisevassa Elektra-palvelussa on vuoden 2018 alussa aktiivisesti mukana 30 lehteä, ja se sisältää yli 39 000 kokotekstiartikkelia pääosin vuodesta 1996 alkaen. Lisäksi mukana on muutaman lehden takautuvia numeroita myös aiemmilta vuosikymmeniltä. Noin 87% artikkeleista sisältyy maksulliseen aineistokokonaisuuteen ja 13% on vapaassa käytössä. Palvelun sisältämä aineisto lisääntyi vuoden 2019 aikana noin 1 000 artikkelilla.

Normaalin vuosikartunnan lisäksi Elektran lehtivalikoimaa pyritään laajentamaan sekä maksullisilla että Open Access -lehdillä.

Elektran aineistot ovat löydettävissä sekä Arto-tietokannan kautta että Elektran oman käyttöliittymän

http://www.doria.fi/elektra

kautta.

PERI+
Takautuvasti digitoituja tieteellisten lehtien vuosikertoja julkaiseva palvelu sisältää seuraavat lehdet:
Lakimies 1930 - 1999
Suomi 1930 - 1938
Historiallinen aikakauskirja 1930 - 1999
Kirjallisuuslehti 1932-1938
Valvoja-Aika 1930-1943

Ennen vuotta 1930 ilmestyneet lehdet ovat Kansalliskirjaston ja Kopioston sopimuksen mukaisesti vapaassa käytössä.

Aineistoon sisältyy tällä hetkellä arviolta noin 9 000 artikkelia.

Peri+-palvelun osoite:

http://digi.kansalliskirjasto.fi/aikakausi

Käyttäjät

YLIOPISTOT
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta (ml. eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

TUTKIMUSLAITOKSET
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja henkilökunta (ml. eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä tekijänoikeuslain nojalla yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoitujen ja paikalliskäyttäjien sallitut käyttötavat:
- selailla Aineistoa ja tehdä siitä tiedonhakuja
- tulostaa ja tallentaa sähköisesti yksittäisiä artikkeleita
- tulosteen valokopiointi ja valokopioiden käyttö Kopioston valokopiointia koskevien sopimusten rajoissa ja niiden ehdoilla.
- käyttää aineistoa osana esitystä opetuksessa, seminaareissa, konferensseissa, workshopeissa tms.
- digitaalisten kopioiden valmistaminen yksityistä käyttöä varten, mikäli kopiointia ei ole teknisesti estetty. Teoksessa olevaa teknistä suojausta ei saa purkaa kopiointia varten.
- Auktorisoidut käyttäjät saavat luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä artikkeleita painetussa muodossa muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä
- Auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia Aineistosta painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen Kopioston valokopiointia koskevien sopimusten rajoissa ja niiden ehdoilla. Lisäksi Auktorisoidut käyttäjät saavat luoda linkkejä Aineistoon elektronisiin kurssiympäristöihin.

Konsortion jäsen saa:
- käyttää Aineistoa ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) käyttäjien kouluttamisessa ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa.
- saa muodostaa linkkejä aineistoon omilta www-sivuiltaan ja lähettää linkkejä toisille auktorisoiduille käyttäjille

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointi- tms. kulujen periminen auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen periminen, aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen eikä aineistoin käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa.

Open access

 

Etäkäyttö

Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus aineiston etäkäyttöön.

Koulutusmateriaali verkossa

Ohjeet käyttäjille

Lisätietoja

 

  • No labels