Eighteenth Century Collections Online - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/ECCON_kirjautumisosoitteet/ECCOn kirjautumisosoitteet 2022.xlsx

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Eighteenth Century Collections Online -tilaajat

Sopimuskausi

01.02.2024-31.01.2026

Aineistokuvaus

- Sisältää yli 135 000 vuosina 1701 - 1800 julkaistua englanninkielistä nimekettä
- Merkittävimmät 1700-luvulla Iso-Britanniassa julkaistut teokset ja tuhansia amerikkalaisia teoksia
- Kattaa kaikki tieteenalat, kuten historia ja maantiede, yhteiskuntatiede, kuvataide, musiikkitiede ja arkkitehtuuri, kirjallisuus ja kielitiede, uskonto ja filosofia, oikeustiede
- ECCO on elektroninen versio kaikista Gale Cengage Learningin "The Eighteenteenth Century" - mikrofilmikokoelman nimekkeistä alusta aina 31.12.2002 saakka.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation (jäsenorganisaation) opiskelijat, tutkijat ja henkilökunta ml. eläkkeelle jääneet ja ulkoistettu henkilökunta (auktorisoidut käyttäjät) sekä asianomaisen organisaation kirjaston asiakkaat organisaation tiloissa.

Sallittu käyttö

Sopimukseen osallinen organisaatio ja sen auktorisoidut käyttäjät ja kirjastojen paikallisasiakkaat voivat käyttää aineistoa vain opiskelu-, koulutus- ja tutkimustarkoitukseen.

Auktorisoidut käyttäjät ja paikallisasiakkaat saavat:
- tehdä hakuja, selailla, katsella
- elektronisesti tallentaa osia aineistosta
- tulostaa kohtuullisen määrän kopioita aineiston osista
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai elektronisesti auktorisoiduille käyttäjille tai paikallisasiakkaille, mukaan lukien aineiston jako jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten
- käyttää otteita aineistosta akateemiseen tutkimukseen ja muuhun koulutukseen
- käyttää, mainiten lähde, kaavioita, taulukoita ja lyhyitä otteita aineistosta auktorisoidun käyttäjän omissa tietellisissä teoksissa ja oppikirjoissa
- käyttää aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan

Vain auktorisoidut käyttäjät saavat:
- käyttää osia aineistosta painettujen tai elektronisten kurssipakettien ja aineistolistausten tai muun koulutusaineiston laatimisessa (ml. multimedia) käytettäväksi opetuksessa ja/tai suojatussa verkossa ylläpidettävissä virtuaaliympäristöissä (ml. virtuaaliset oppimis-, tutkimus- ja kirjastoympäristöt). Jokaisessa koulutusaineistossa on mainittava lähdeviitteet (lähde, nimeke, tekijänoikeuden haltija). Näkövammaisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).
- jakaa yksittäisiä kopioita aineiston osista tulosteina tai elektronisesti jäsenorganisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellistä tutkimusta ja kommunikointia varten tai käytettäväksi keskusteluryhmissä
- julkisesti esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.

Kielletty käyttö

Mitä ei saa tehdä:
- poistaa tai muuttaa aineistossa olevia tekijöiden nimiä tai tekijänoikeushuomautuksia tai muita identifikaatioita tai vastuuvapauslausekkeita
- tulostaa paperille tai tallettaa elektronisesti moninkertaisia poimintoja aineistosta (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- toimittaa käyttäjälle toisessa kirjastossa tai muualla elektroninen kopio aineiston osasta (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- näyttää tai levittää osia aineistosta suojatun tietoverkon ulkopuolelle (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- sallia aineiston käyttö muille kuin sopimuksen sallimille käyttäjille (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu)
- käyttää koko aineistoa tai osaa siitä kaupallisiin tarkoituksiin
- julkistaa, jakaa tai laittaa saataville aineistoa tai teos jossa aineistoa on yhdistetty muuhun aineistoon (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu) - aineiston muuttaminen, supistaminen, mukauttaminen tai muuntaminen on kiellettyä (paitsi silloin kun se on sopimuksessa erikseen sallittu); aineiston sanojen tai sanajärjestyksen muuttaminen on kiellettyä.

Open access

 

Etäkäyttö

Aineiston etäkäyttö on mahdollista auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation verkkoon.

Koulutusmateriaali verkossa

Gale training center

Lisätietoja

 

Eighteenth Century Collections Online - user rights and remote access

Link to the resource

https://extra.kansalliskirjasto.fi/finelib_julkinen/ECCON_kirjautumisosoitteet/ECCOn kirjautumisosoitteet 2022.xlsx

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.02.2024-31.01.2026

Description

- Contains more than 135 000 English-language titles and editions published in the 18th century.
- Significant titles published in the United Kingdom, along with thousands of important works from the Americas.
- Includes several fields of science: History and Geography, Fine Arts, Social Sciences, Medicine, Science & Technology, Literature & Language, Religion & Philosophy and Law.

Authorised users

Authorized users are the Current, outsourced and retired members of the faculty, researchers, staff of the Licensee and students at the Licensee's institution.
Walk-in Users are persons who are permitted to access the Licensed Material within the physical premises of the institution.

Permitted use

The Licensee, Authorized Users and Walk-in Users may use the Licensed Material for Educational Purposes only.

Authorised and Walk-in Users may:
- Search, download, view, retrieve and display the Licensed Material
- Electronically save parts of the Licensed Material.
- Print a reasonable number of single copies of parts of the Licensed Material.
-. Make a reasonable number of photocopies of parts of the Licensed Material
- Distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form to other Authorised and Walk-in-Users. This includes the right to distribute a copy for teaching purposes to each individual student Authorised User
- Extract and use excerpts from the Licensed Material for academic research, scholarship and other educational purposes
- use with appropriate credit, figures, tables and brief excerpts from the Licensed Material in the authorised user's own scientific, scholarly and educational works
- use the Licensed Material for Text and Data Mining purposes

Authorised Users may for Educational Purposes only:
- Incorporate parts of the Licensed Material in printed and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multi-media works) to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments hosted on a Secure Network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may be offered to Authorised Users who are reading impaired.
- Distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form to third party colleagues for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
- Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.

Prohibited use

The Licensee, Authorized Users and Walk-In-Users may not:

- Remove, obscure or alter the authors' names or the Licensor's copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.
- Make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.
- Provide, by electronic means, to a user at another library or elsewhere, a retained electronic copy of any part of the Licensed Material, save as permitted elsewhere in this Agreement.
- Distribute, display or otherwise make available any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network and by Secure Authentication, save as permitted elsewhere in this Agreement.
- Permit anyone other than Authorised Users or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material save as permitted elsewhere in this Agreement.
- Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use or for any purpose other than Educational Purposes.
- Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material, save as permitted in this Agreement.
- Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a computer screen, to Authorised and Walk-in Users save as permitted in this agreement. No alteration of the words or their order is permitted.

Open access

 

Remote access

Authorised Users are allowed remote access to the Licensed Material by logging into the Secure Network of a consortium member organisation.

Training material on web

Gale training center

Additional information

 

  • No labels