Econlit - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

ProQuest

Linkki palveluun

http://search.proquest.com/econlit/

Lehtilista

EconLitiin indeksoitavat lehdet

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Econlit -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2016-31.12.2018

Aineistokuvaus

American Economic Associationin tuottama taloustieteellisen tutkimuksen tietokanta. Sisältää n. 1,2 miljoonaa artikkeliviitettä vuodesta 1886 alkaen. Viitteitä on myös kirjoista, väitöskirjoista, työpapereista. Osassa viitteistä on lisäksi myös tiivistelmä.

Käyttäjät

Aineiston käyttöön ovat oikeutettuja tilaajaorganisaatioiden

a) auktorisoidut käyttäjät:
- Yliopistot: organisaation opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.
- muut konsortion jäsenorganisaatiot: utkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta.

b) Paikalliskäyttäjät: organisaation tiloissa vierailevat henkilöt. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa, he voivat käyttää aineistoa vain organisaation tiloissa.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät voivat:
- selailla ja tehdä tiedonhakuja
- tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti yksittäisiä artikkeleita ja muita yksittäisiä aineiston osia
- luovuttaa yksittäisiä artikkeleja tai niiden osia painetussa tai sähköisessä muodossa organisaation ulkopuolisille kollegoille tieteellisen kommunikoinnin nimissä.
-julkisesti esitellä osia aineistosta osana esitystä seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- lukemisesteinen auktorisoitu tai paikalliskäyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.

Auktorisoidut käyttäjät voivat:
- tehdä kohtuullisen määrän paperikopioitakopioita osista aineistoa
- luovuttaa yksittäisiä artikkeleja tai niiden osia painetussa tai sähköisessä muodossa muille auktorisoiduille käyttäjille opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin, mukaan lukien kopioiden jakaminen jäsenorganisaation opiskelijoille organisaatiossa tapahtuvaa opetusta varten.
- osia aineistosta saa käyttää elektronisten ja painettujen kurssipakettien ja aineistolistojen valmistamisessa käytettäväksi opetuksessa ja/tai virtuaaliympäristöissä suojatussa verkossa. Lähdeviitteet on merkittävä (lähde, julkaisu, tekijänoikeuden haltija). Lukemisesteisille auktorisoiduille käyttäjille on lupa tehdä ei-elektronisessa, ei-painetussa muodossa olevia kurssipaketteja (esim. Braille).

Kielletty käyttö

On kiellettyä:
- käyttää aineistoa kaupallisiin tarkoituksiin
- muuttaa tai muokata aineistoa
- valmistaa johdannaisteoksia
- poistaa tai muuttaa tekijän nimeä sekä aineistoon liittyviä tekijänoikeus-, omistusoikeus- ja tavaramerkki- tms. huomautuksia
- systemaattisesti tallentaa elektronisesti tai tulostaa paperille aineistoa
- luovuttaa edelleen, jälleenmyydä tai lisensioida aineistoa tai käyttöoikeuksia siihen
- jakaa tai välittää aineistoa systemaattisesti muille kuin auktorisoiduille ja paikalliskäyttäjille
- välittää tai jakaa aineistoa muutoin kuin suojatussa verkossa

Etäkäyttö

Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus aineiston etäkäyttöön. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Econlit - user rights and remote access

Publisher / Broker

ProQuest

Link to the resource

http://search.proquest.com/econlit/

Journal list

EconLitiin indeksoitavat lehdet

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2016-31.12.2018

Description

The American Economic Association’s electronic bibliography, EconLit, indexes economics literature from around the world. Compiled and abstracted in a searchable format, EconLit is a comprehensive index of journal articles, books, book reviews, collective volume articles, working papers and dissertations.

Coverage: 1886 – Present
Data Type: Bibliographic with Abstracts
Number of Records: 1 200 000 +

Authorised users

Authorized Users

University, polytechnic and other school:
Current members of the faculty, staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), individuals who are currently studying at the Licensee’s institution, outsourced faculty and/or staff previously employed by the Licensee in their performance of services for and on behalf of the Licensee only, retired faculty, staff and researchers of the Licensee.

Research institute:
Current members of the staff, affiliated researchers, docents and contractors of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis), outsourced faculty and/or staff previously employed by the Licensee in their performance of services for and on behalf of the Licensee only, retired staff, researchers and docents of the Licensee.


Walk-in Users

Persons who are not Authorized Users but who are permitted to access the Secure Network from computer terminals or otherwise within the physical premises of the Licensee. Walk-In Users may not be given means to access the Licensed Material when they are not within the physical premises of the Licensee.

Permitted use

May be used for the purpose of education, teaching, distance learning, private study, retrieving information and/or research. May also be used for administrative purposes associated with the normal practices and activities of the Licensee.

Authorized Users and Walk-in-Users may:
- Search, retrieve, download, view and display the Licensed Material.
- Electronically save copies of parts of the Licensed Material.
- Print off single copies of parts of Licensed Material.
- Distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form (including email) to third parties for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups.
- Publicly display or publicly perform parts of the Licensed Material as part of a presentation at a seminar, conference, or workshop, or other such similar activity.
- Reading impaired Authorized and Walk-in-Users may use Braille displays, voice synthesizers and other devices to enable use of the Licensed Material.

Authorized users may:
- Make a reasonable number of photocopies of parts of the Licensed Material.
- Distribute parts of the Licensed Material in print or electronic form including email to other Authorized and Walk-in-Users. This shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorized User taking part in a course at the Licensee’s institution.
- Via linking to the Licensor’s server and/or through electronic saving incorporate parts of the Licensed Material and electronic course packs, study packs, resource lists and in any other material (including but not limited to multi-media works) to be used in the course of instruction and/or in virtual and managed environments (including but not limited to virtual learning environments, managed learning environments, virtual research environments and library environments) hosted on a Secure Network. Each item shall carry appropriate acknowledgement of the source, listing title and copyright owner. Course packs in non-electronic non-print perceptible form, such as Braille, may also be offered to Authorized Users who, in the reasonable opinion of the Licensee, are reading impaired.

Prohibited use

Authorized Users or Walk-In-Users may not:
- Permit anyone other than Authorized or Walk-In-Users to access or use the Licensed Material, save as permitted in this Agreement
- Systematically make printed or electronic copies of multiple extracts of the Licensed Material save as permitted in this Agreement.
- Display or distribute any part of the Licensed Material on any electronic network, including without limitation the Internet and the World Wide Web, other than a Secure Network save as permitted in this Agreement.
- Use the whole or any part of the Licensed Material for any Commercial Use or any purpose other than Educational and/or administrative purposes.
- Remove or alter the authors’ names or the Licensor’s copyright notices or other means of identification or disclaimers as they appear in the Licensed Material.
- Publish, distribute or make available the Licensed Material, works based on the Licensed Material or works which combine it with any other material, save as permitted in this Agreement.
- Alter, abridge, adapt or modify the Licensed Material, except to the extent necessary to make it perceptible on a screen, to Authorized and Walk-in Users save as permitted in this agreement. For the avoidance of doubt, no alteration of the words or their order is permitted.

Remote access

 

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels