Ebrary Academic Complete - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Kustantaja / Välittäjä

ProQuest

Linkki palveluun

https://halti.kansalliskirjasto.fi/finelib/attachment.php?action=download&attachment_id=2795

Lehtilista

http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/home.action

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Ebrary Academic Complete -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2018

Aineistokuvaus

Monitieteinen e-kirjakokoelma

Käyttäjät

Aineiston käyttöön oikeutettuja auktorisoituja käyttäjiä ovat sopimukseen osallisen organisaation tutkijat ja henkilökunta (vakituinen, tilapäinen, sopimuspohjainen tai vierailija) sekä opiskelijat, ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita konsortion jäsenelle ja eläköityneet henkilökunnan jäsenet ja tutkijat, jotka ovat oikeutettuja pääsemään organisaation suojattuun verkkoon. Auktorisoituja käyttäjiä ovat myös kirjaston paikallisasiakkaat.

Sallittu käyttö

Ebrary-palveluun sisältyvät nimekkeet on suojattu tekijänoikeuslaeilla. Auktorisoidut käyttäjät voivat käyttää aineistoja vain tavoilla, jotka eivät loukkaa tekijänoikeuslakeja (kuten Fair Use -oikeus).

Käyttö on sallittua vain opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoitukseen. Auktorisoidut käyttäjät voivat
- etsiä, ladata, tarkastella ja hakea elektronisia nimekkeitä kokoelmasta
- tallentaa elektronisesti yksittäisiä osia kirjoista
- tulostaa yksittäisiä kopioita yksittäisistä kirjojen osista
- esittää, tallettaa, tulostaa ja jakaa pieniä osia nimekkeistä sekä aineistoon liittyviä tuotemerkkejä ja grafiikkaa sisäistä mainostamista, testausta ja auktorisoitujen käyttäjien koulutusta varten
- tehdä kurssipaketteja, jotka sisältävät linkkejä nimekkeisiin Ebraryn sivuilla
- jakaa kolmannen osapuolen kollegalle pieniä määriä materiaalia yksityiseen, opetus- tai tutkimuskäyttöön elektronisesti tai fyysisenä kopiona
- Jakaa toisille auktorisoiduille käyttäjille yksittäisiä kopioita yksittäisistä kirjojen osista siten, että jokainen nimeke haetaan suoraan Ebraryn sivuilta
- opetusinstituution auktorisoitu käyttäjä voi elektronisesti näyttää nimekkeitä luennolla opetus- ja demonstrointitarkoituksessa
- lukemisesteinen käyttäjä saa hyödyntää aineiston käytössä Braille-näyttöjä, äänisyntetisaattoreita ja muita sen kaltaisia välineitä.

Kielletty käyttö

Aineiston käyttäminen tekijänoikeuksia loukkaavilla tavoilla on ehdottomasti kielletty.

Tekninen tulostusrajoitus on 20 sivua kerrallaan ja 40 sivua istunnon aikana.

Etäkäyttö

Etäkäyttö on sallittua auktorisoiduille käyttäjille kirjautumalla oman organisaation suojattuun verkkoon proxy-palvelimen kautta tai käyttämällä Athens-autentikointia.

Koulutusmateriaali verkossa

EbookCentral-alustan toiminnallisuudet:

Webinaari 6.9.2016: Ebook Central (end user features)
Webinaari 7.9.2016: Libcentral (administration features)
Ebook Central Admin: Authentication Overview, Single Sign On (SSO) and alternate methods
Ebook Central: Platform upgrade - bookshelf migration


Ebrary Patron Driven Acquision (PDA) and Short Term Loans (STL) -koulutukset:

A recorded webinar
PDA functions
An overview of PDA and Loans
What counts as triggerable usage:
To de-dupe a list of outside-of-ebrary titles from your profile collection(s)
Ebrary Libguide, mainly for end users

ProQuest training
Webinars

Lisätietoja

FinELibin konsortiosopimukseen ei sisälly pitkäaikaiskäyttöä. Tilaajilla on mahdollisuus ostaa yksittäisiä kirjoja tai kokoelmia pitkäaikaiskäyttöön ProQuestin admin-käyttöliittymän kautta. Nämä organisaatioiden suoraan ProQuestilta ostamat kirjat eivät sisälly FinELibin konsortiosopimukseen.

Ebrary Academic Complete - user rights and remote access

Publisher / Broker

ProQuest

Link to the resource

https://halti.kansalliskirjasto.fi/finelib/attachment.php?action=download&attachment_id=2795

Journal list

http://site.ebrary.com/lib/librarytitles/home.action

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2018

Description

Ebrary Academic Complete offers more than 109,000 multidisciplinary e-books.

Authorised users

Authorized Users include current members of the faculty and staff of the Licensee (whether on a permanent, temporary, contract or visiting basis) and individuals who are currently studying at the Licensee’s institution, retired faculty, staff and researchers of the Licensee who are permitted to access the Licensee’s secure network. Authorised Users also include walk-in users of computers on Licensee’s premises.

Permitted use

Electronic titles available on the Ebrary site are protected by copyright laws. Use is permitted for educational purposes, such as for the purpose of education, teaching and/or research. Authorized users may only use Electronic titles in a manner permitted by law as non-infringing (such as under the Doctrine of Fair Use), such as:
-Search, download, view, retrieve and display Electronic titles
- Electronically save copies of reasonable parts of Electronic titles
- Print off single copies of reasonable parts of Electronic titles in
- Display, save electronically, print and distribute small portions of Electronic titles in the collections
including trademarks, logos and screenshots for the purpose of promotion or testing or for training
authorised users.
- Prepare electronic course packs by making links to Electronic titles at Ebrary site in a manner that causes a “hit” to be registered on the system for every use
- Provide to a third party colleague minimal, insubstantial amounts of materials retrieved from the Electronic titles for personal use or scholarly, educational or scientific research use in hard copy or electronically
- Provide single printed or electronic copies of reasonable parts of Electronic titles in the Collections to other Authorized Users provided that each Electronic title is retrieved directly from the Ebrary site in a manner that causes a “hit” to be registered on the system for every copy
- Authorized User of an educational institution may electronically display Electronic titles to multiple individuals during class time for teaching and demonstration purposes

Prohibited use

Authorized users are prohibited from using Electronic Titles in a manner that infringes copyrights. Printing is technically limited to 20 pages at a time and 40 pages per session.

Remote access

Allowed for authorized users who are permitted to access the licensee's secure network (using proxy or Athens authentication) .

Training material on web

EbookCentral-alustan toiminnallisuudet:

Webinaari 6.9.2016: Ebook Central (end user features)
Webinaari 7.9.2016: Libcentral (administration features)
Ebook Central Admin: Authentication Overview, Single Sign On (SSO) and alternate methods
Ebook Central: Platform upgrade - bookshelf migration


Ebrary Patron Driven Acquision (PDA) and Short Term Loans (STL) -koulutukset:

A recorded webinar
PDA functions
An overview of PDA and Loans
What counts as triggerable usage:
To de-dupe a list of outside-of-ebrary titles from your profile collection(s)
Ebrary Libguide, mainly for end users

ProQuest training
Webinars

Additional information

 

  • No labels