Yliopistokirjastot
TaideY - Taideyliopisto
VY - Vaasan yliopisto
ÅA - Åbo Akademi
Aalto - Aalto-yliopisto
LY - Lapin yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
JY - Jyväskylän yliopisto
Hanken - Hanken Svenska handelshögskolan
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala

AMK-kirjastot
Samk - Satakunnan ammattikorkeakoulu
Oamk - Oulun ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Savonia - Savonia-ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
YH Novia - Yrkeshögskolan Novia
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Arcada - Yrkeshögskolan Arcada
Vaasa amk - Vaasan ammattikorkeakoulu
Turku amk - Turun ammattikorkeakoulu
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Xamk - Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
LAB amk - LAB-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Diak - Diakonia-ammattikorkeakoulu
Centria - Centria ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu
Humak - Humanistinen ammattikorkeakoulu
Åland yhs - Högskolan på Åland
Kajak - Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia - Karelia ammattikorkeakoulu
Jamk - Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
Luke - Luonnonvarakeskus
SYKE - Suomen ympäristökeskus

  • No labels