FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2023 (1.6.2023) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/download/attachments/41027142/ohjausryhma_poytakirja%20_03_%202023.pdf?version=1&modificationDate=1687268416065&api=v2. Pöytäkirjan liitteet ovat luettavissa FinELibin ekstranetissä Konsortion toiminta https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/Konsortion+toiminta -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
FinELib-konsortion ohjausryhmän seuraava kokous pidetään to 1.6.2023 klo 9–12. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/download/attachments/41027142/Ohjausryhma_esityslista_03_23.pdf?version=1&modificationDate=1685108133462&api=v2. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta https://www.kiwi.fi/x/DAYPAQ -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).…
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2023 (22.3.2023) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/337510620/Ohjausryhma_poytakirja_02_2023.pdf. Pöytäkirjan liitteet ovat luettavissa FinELibin ekstranetissä Konsortion toiminta https://www.kiwi.fi/display/finelibekstra/Konsortion+toiminta -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
FinELib-konsortion ohjausryhmän seuraava kokous pidetään ke 22.3.2023 klo 10 - 13. Kokouksessa käsitellään mm. hankintaperiaatteiden toteutumista viime vuoden lehtipakettineuvotteluissa, FinELibin auktorisoitujen käyttäjäryhmien uudenlaista hallinnointia ja vuoden 2023 toimenpideohjelmaa. Lisäksi päätetään mm. neuvottelutavoitteet vuoden 2023 lehtipakettineuvottelujen osalta. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?…
FinELibin ohjausryhmä piti ylimmääräisen sähköpostikokouksen 27. - 30.1.2023, jossa käsiteltiin konsortion hankintaperiaatteiden toteutumista SAGEn, Taylor & Francisin, Wileyn ja Ovid/Lippincottin luku- ja julkaisemisoikeuden sisältävän lehtipakettien uusintaneuvotteluihin liittyen. Kokouksen pöytäkirja on julkaistu ja se on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/326337224/Ohjausryhma_poytakirja_01-23_verkkokokous.pdf.…
FinELibin ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 4/2022 (10.11.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/312738354/Ohjausryhma_poytakirja_04-22.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
FinELib-konsortion seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 10.11. Kokouksessa käsitellään mm. aiemmin tänä vuonna hyväksyttyjen uusien hankintaperiaatteiden toteutumista vuoden 2022 lehtipakettineuvottelujen osalta, uusien aineistojen valintaa konsortioneuvotteluihin, sekä palveluvision toimenpiteitä vuodelle 2023. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/308707401/Ohjausryhma_esityslista_04-22.pdf.…
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2022 (15.9.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/301989940/Ohjausryhma_poytakirja_03-22.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
Ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa (15.9.2022) käsitellään mm. ohjausryhmän kokoonpanomuutoksia ja keskustellaan konsortion lehtipakettineuvotteluiden tavoitteista vuonna 2022. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/298647873/Ohjausryhma_esityslista_03-22.pdf. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).
FinELibin vuosi 2021
Mitä konsortiossa tapahtui viime vuoden aikana? Mitä saatiin aikaiseksi ja mihin suuntaan ollaan menossa? Mm. näihin kysymyksiin löytyy vastaus FinELib-konsortion vuosi 2021 https://finelib.fi/wp/wp-content/uploads/2022/06/FinELibin_vuosikertomus_2021.pdf -raportista. Tiivistelmä konsortion vuodesta alla: FinELib-konsortio 2021_infograafi_päiv.15-06-2022.png
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2022 (1.6.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/283476833/Ohjausryhma_poytakirja_02-22-2022.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
Ohjausryhmän kesäkuun kokouksessa (1.6.2022) esityslistalla on päätösasioina FinELibin uudet lisensiointiperiaatteet ja lehtipakettineuvottelujen tavoitteet. Lisäksi käsitellään mm. konsortion viime vuoden vuosikertomusta. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/download/attachments/41027142/Ohjausryhma_esityslista_02-22.pdf?version=1&modificationDate=1653911090895&api=v2. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta https://www.kiwi.…
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 1/2022 (18.3.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/267616996/Ohjausryhma_esityslista_01-22.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
Ohjausryhmän vuoden ensimmäisen kokouksen 1/2022 (18.3.2022) esityslistalla on päätösasioina FinELibin palveluvision toimenpideohjelma vuosille 2021 - 2025 ja keskusteltavana vuoden 2022 lehtipakettineuvotteluiden tavoitteet. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2021 (14.12.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/256999745/Ohjausryhma_poytakirja_03-21.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg -sivulla (vaatii kirjautumisen). 

  • No labels