Ohjausryhmän kokouksen 3/2020 (2.9.2020) esityslistalla on mm. EEBO ja ECCO-aineistojen käytön jatkaminen, alustavat tulokset FinELibin ohjausjärjestelmän uudistamiskyselystä sekä FinELibin lehtipakettineuvottelujen tavoitteet ja niihin liittyvät haasteet. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2020 (5.6.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ -sivulla (vaatii kirjautumisen).
Ohjausryhmän kokouksen 2/2020 (5.6.) esityslistalla on tällä kertaa viime vuoden toimintakertomuksen ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman lisäksi FinELibin kustannustenjakomallin kehittäminen. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 1/2020 (11.2.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ -sivulla (vaatii kirjautumisen).
Ohjausryhmän kokouksen 1/2020 (11.2.) esityslistalla on mm. vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja työryhmät. Lisäksi keskustellaan konsortion halukkuudesta rahoittaa kansainvälisiä avoimen tieteen tukipalveluita ja mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 4/2019 (29.11.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2019 https://www.kiwi.fi/x/M417Bg -sivulla (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 4/2019 (29.11.) esityslistalla on mm. konsortion tulevaisuuden visio, FinELib-sopimukset avoimen julkaisemisen näkökulmasta ja esitys työryhmän nimeämisestä konsortion kustannustenjaon kehittämiseen. Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/M417Bg (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 03/2019 (2.10.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/M417Bg https://www.kiwi.fi/x/M417Bg
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2019 (2.10.) esityslistalla on käsiteltävänä mm. konsortion kustannustenjakomalli ja uusien aineistojen valinta konsortiohankintaan. Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108760371 (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 02/2019 (27.5.) ja sähköpostikokouksen 02b/2019 pöytäkirjat on julkaistu ja ne ovat luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg Pöytäkirjojen liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/M417Bg https://www.kiwi.fi/x/M417Bg
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2019 (27.5.) esityslistalla on käsiteltävänä aineistoneuvottelutilanteen (mm. EBSCO ja uusien, avoimen julkaisemisen mahdollistavien kustantajien ottaminen osaksi konsortiohankintaa) lisäksi konsortion kustannustenjakomalli ja toimintasuunnitelma. Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108760371.
Mitä FinELib-konsortio teki vuonna 2018? Lue tiivistelmä neuvotteluista, projekteista ja muusta toiminnasta: FinELibin vuosi 2018 http://finelib.fi/vuosikertomus-2018/.
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 20.2.2019 pöytäkirja on julkaistu ja se on luettavissa osoitteessa https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/M417Bg https://www.kiwi.fi/x/M417Bg
FinELibin ohjausryhmän vuoden ensimmäisen kokouksen esityslista on julkaistu. Käsiteltävänä on mm. aineistoneuvottelutilanne, Avoimen julkaisemisen kustannusseurannan kehittäminen -projekti ja FInELibin vuosi 2018. Esityslista on luettavissa tästä ja esityslistan liitteet FinLibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=108760371.
FinELibin ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 10.12.2018 pöytäkirja on julkaistu. Kokouksessa käsiteltiin mm. lehtipakettineuvotttelujen tilannetta ja alustavia tuloksia lehtipakettineuvotteluissa avoimiksi saaduista artikkeleista, sekä päätettiin vuoden 2019 toimenpideohjelmasta. Pöytäkirja löytyy osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg https://www.kiwi.fi/x/RgZyAg Pöytäkirjan liitteet ovat nähtävillä FinELibin ekstranetissä osoitteesta https://www.kiwi.fi/x/hgGOBQ https://www.kiwi.…

  • No labels