FinELibin ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 4/2022 (10.11.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/312738354/Ohjausryhma_poytakirja_04-22.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
FinELib-konsortion seuraava ohjausryhmän kokous pidetään torstaina 10.11. Kokouksessa käsitellään mm. aiemmin tänä vuonna hyväksyttyjen uusien hankintaperiaatteiden toteutumista vuoden 2022 lehtipakettineuvottelujen osalta, uusien aineistojen valintaa konosrtioneuvotteluihin, sekä palveluvision toimenpiteitä vuodelle 2023. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/308707401/Ohjausryhma_esityslista_04-22.pdf.…
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2022 (15.9.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/301989940/Ohjausryhma_poytakirja_03-22.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
Ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa (15.9.2022) käsitellään mm. ohjausryhmän kokoonpanomuutoksia ja keskustellaan konsortion lehtipakettineuvotteluiden tavoitteista vuonna 2022. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/298647873/Ohjausryhma_esityslista_03-22.pdf. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).
FinELibin vuosi 2021
Mitä konsortiossa tapahtui viime vuoden aikana? Mitä saatiin aikaiseksi ja mihin suuntaan ollaan menossa? Mm. näihin kysymyksiin löytyy vastaus FinELib-konsortion vuosi 2021 https://finelib.fi/wp/wp-content/uploads/2022/06/FinELibin_vuosikertomus_2021.pdf -raportista. Tiivistelmä konsortion vuodesta alla: FinELib-konsortio 2021_infograafi_päiv.15-06-2022.png
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2022 (1.6.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/283476833/Ohjausryhma_poytakirja_02-22-2022.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
Ohjausryhmän kesäkuun kokouksessa (1.6.2022) esityslistalla on päätösasioina FinELibin uudet lisensiointiperiaatteet ja lehtipakettineuvottelujen tavoitteet. Lisäksi käsitellään mm. konsortion viime vuoden vuosikertomusta. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/download/attachments/41027142/Ohjausryhma_esityslista_02-22.pdf?version=1&modificationDate=1653911090895&api=v2. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta https://www.kiwi.…
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 1/2022 (18.3.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/267616996/Ohjausryhma_esityslista_01-22.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
Ohjausryhmän vuoden ensimmäisen kokouksen 1/2022 (18.3.2022) esityslistalla on päätösasioina FinELibin palveluvision toimenpideohjelma vuosille 2021 - 2025 ja keskusteltavana vuoden 2022 lehtipakettineuvotteluiden tavoitteet. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta https://www.kiwi.fi/x/2wHiDw -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2021 (14.12.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/256999745/Ohjausryhma_poytakirja_03-21.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
Ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 3/2021 (14.12.2021) esityslistalla on mm. syksyn aineistoneuvotteluiden hinnoittelumallit, konsortion nykyisen aineistohankinnan tulevat muutokset, sekä palveluvision toimenpideohjelma. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/243532305/Ohjausryhma_poytakirja_02-21.pdf. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2021 (13.10.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg -sivulla (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 01/2021 (15.9.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg -sivulla (vaatii kirjautumisen).
Ohjausryhmän kokouksen 2/2021 (13.10.2021) esityslistalla on keskusteltavana mm. FinELibin lisensiointiperiaatteiden päivittäminen, palveluvisiota toteuttavat projektit sekä avoimen julkaisemisen ja aineistohankinnan linjaukset. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg (vaatii kirjautumisen).
FinELib-konsortion uuden ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 1/2021 (15.9.2021) on käsiteltävänä mm. FinELibin kustannustenjakotyöryhmän esitys ja ProQuestin RefWorks ja Ulrichsweb -aineistojen konsortiohankinnan jatko. Lisäksi keskustellaan konsortion jäseniltä tulleiden ajatusten pohjalta mihin ohjausryhmän mielestä konsortion tulisi keskittyä lähivuosina (FinELib-konsortion palveluvisio 2025 https://www.kiwi.fi/x/CoVXD). Esityslista on luettavissa tästä.…

  • No labels