FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2021 (14.12.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/256999745/Ohjausryhma_poytakirja_03-21.pdf. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg -sivulla (vaatii kirjautumisen). 
Ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 3/2021 (14.12.2021) esityslistalla on mm. syksyn aineistoneuvotteluiden hinnoittelumallit, konsortion nykyisen aineistohankinnan tulevat muutokset, sekä palveluvision toimenpideohjelma. Esityslista on luettavissa tästä https://www.kiwi.fi/pages/viewpage.action?pageId=41027142&preview=/41027142/243532305/Ohjausryhma_poytakirja_02-21.pdf. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2021 (13.10.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg -sivulla (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 01/2021 (15.9.2021) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2021 https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg -sivulla (vaatii kirjautumisen).
Ohjausryhmän kokouksen 2/2021 (13.10.2021) esityslistalla on keskusteltavana mm. FinELibin lisensiointiperiaatteiden päivittäminen, palveluvisiota toteuttavat projektit sekä avoimen julkaisemisen ja aineistohankinnan linjaukset. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/NgQQDg (vaatii kirjautumisen).
FinELib-konsortion uuden ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 1/2021 (15.9.2021) on käsiteltävänä mm. FinELibin kustannustenjakotyöryhmän esitys ja ProQuestin RefWorks ja Ulrichsweb -aineistojen konsortiohankinnan jatko. Lisäksi keskustellaan konsortion jäseniltä tulleiden ajatusten pohjalta mihin ohjausryhmän mielestä konsortion tulisi keskittyä lähivuosina (FinELib-konsortion palveluvisio 2025 https://www.kiwi.fi/x/CoVXD). Esityslista on luettavissa tästä.…
FinELibin ohjausryhmän vuoden viimeisen kokouksen 5/2020 (25.11.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ -sivulla (vaatii kirjautumisen). Nykyisen ohjausryhmän toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa. Osana FinELibin uutta palveluvisiota myös konsortion ohjausjärjestelmää uudistetaan.…
Ohjausryhmän kokouksen 5/2020 (25.11.2020) esityslistalla on käsiteltävänä esitykset konsortion tiedelehtineuvottelujen vähimmäistavoitteista ja siitä, miten avoimet artikkelit tulisi jakaa aineiston tilaajien kesken, mikäli julkaisuoikeus ei koske kaikkia artikkeleita. Lisäksi käydään läpi mm. FinELibin tulevan ohjausryhmän kokoonpanoa, tehtäviä ja toimintatapoja. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.…
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 4/2020 (16.10.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ -sivulla (vaatii kirjautumisen).
Ohjausryhmän kokouksen 4/2020 (16.10.2020) esityslistalla on käsiteltävänä mm. konsortion ohjausjärjestelmän uudistaminen ja kustannustenjakomalli tulevalla sopimuskaudella. Lisäksi käydään läpi lehtipakettineuvottelujen vähimmäistavoitteita ja nykytilannetta. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2020 (2.9.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ -sivulla (vaatii kirjautumisen).
Ohjausryhmän kokouksen 3/2020 (2.9.2020) esityslistalla on mm. EEBO ja ECCO-aineistojen käytön jatkaminen, alustavat tulokset FinELibin ohjausjärjestelmän uudistamiskyselystä sekä FinELibin lehtipakettineuvottelujen tavoitteet ja niihin liittyvät haasteet. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 2/2020 (5.6.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ -sivulla (vaatii kirjautumisen).
Ohjausryhmän kokouksen 2/2020 (5.6.) esityslistalla on tällä kertaa viime vuoden toimintakertomuksen ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelman lisäksi FinELibin kustannustenjakomallin kehittäminen. Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät FinELibin ekstranetistä https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ (vaatii kirjautumisen).
FinELibin ohjausryhmän kokouksen 1/2020 (11.2.) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2020 https://www.kiwi.fi/x/mQBHCQ -sivulla (vaatii kirjautumisen).

  • No labels