Annual Reviews - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://arjournals.annualreviews.org/

Lehtilista

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/AR_lehtilista_2011-2012.xls

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Annual Reviews -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2017-31.12.2017

Aineistokuvaus

Palvelu sisältää yhteensä 50 kokotekstilehteä (nimekettä), jotka on jaettu kolmeen osioon
(huom: osiot sisältävät yhdeksän päällekkäistä nimikettä):

1) Annual Reviews: Biomedical Sciences (25 nimekettä)

http://arjournals.annualreviews.org/biomedicalhome.dtl\\

2) Annual Reviews: Physical Sciences (14 nimekettä)

http://arjournals.annualreviews.org/physicalhome.dtl\\

3) Annual Reviews: Social Sciences (11 nimekettä)

http://arjournals.annualreviews.org/socialhome.dtl\\

- kokotekstit vuodesta 1996 alkaen. Electronic Back Volume Collectionin hankkineille käyttöoikeus kattaa lehden kaikki numerot.
- vanhemmista vuosista sisällysluettelot, joistakin myös abstraktit

Marine Science-, Food Science and Technology-, Chemical and Biomolecular Engineering- ja Condensed Matter Physics-lehdet lisätty sopimukseen 1.1.2010.

Economics-, Financial Economics- ja Resource Economics-lehdet lisätty sopimukseen 1.1.2011.

Käyttäjät

Aineistoa saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta sekä kirjaston paikallisasiakkaat (ml. eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta).

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen.
Yleisesti hyväksytyt käyttöoikeudet (auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät, ml. eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta) :
- selailla, tehdä tiedonhakuja, tulostaa paperille ja tallentaa sähköisesti aineistoa sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille osia aineistosta sähköisesti tai muulla tavoin.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia aineistosta muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin
- käyttää osia aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) käyttäjien kouluttamisessa ja aineiston sisäisessä markkinoinnissa.
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Konsortion jäsenten auktorisoidut käyttäjät saavat käyttää osia aineistosta painetussa ja elektronisessa muodossa ei-kaupallisten kurssipakettien laatimiseen. Kurssipakettien myyminen on kielletty.

Kielletty käyttö

Aineistoa tai osaa siitä ei saa käyttää minkään tuotteen, julkaisun tai palvelun tuottamiseen kaupallisessa myyntitarkoituksessa. Tähän sisältyy teosten tai bibliografioiden tuottaminen sekä aineiston tallentaminen julkisille verkkosivuille, josta ne olisivat tallennettavissa kaupalliseen käyttöön.

Suurten määrien järjestelmällinen kopiointi aineistosta on kielletty.

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus etäkäyttöön.

Koulutusmateriaali verkossa

Tutorials
Mm. Promomateriaalia kohdassa Training Resources

Lisätietoja

 

Annual Reviews - user rights and remote access

Link to the resource

http://arjournals.annualreviews.org/

Journal list

http://www.kansalliskirjasto.fi/extra/finelib_julkinen/lehtilistat/AR_lehtilista_2011-2012.xls

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2017-31.12.2017

Description

Annual Reviews publish reviews in 50 focused disciplines within the Biomedical, Life, Physical, and Social Sciences. Eight titles are overlapping.
1) Biomedical Sciences (24 titles)

http://arjournals.annualreviews.org/biomedicalhome.dtl\\

2) Physical Sciences (14 titles)

http://arjournals.annualreviews.org/physicalhome.dtl\\

3) Social Sciences (11 titles)

http://arjournals.annualreviews.org/socialhome.dtl\\

- full text partly from 1996

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organisation: students, members of staff and faculty plus walk-in users.

Permitted use

Authorized and Walk-in Users may
- may download and print articles, display and electronically save articles
- may distribute parts of the Licensed Material in print or electronic form to other Authorised and Walk-in-Users. This shall include the distribution of a copy for teaching purposes to each individual student Authorised User taking part in a course at the Subscriber's institution
- may include copies of AR digital content in electronic course reserve systems limited to use of Authorized Users of current classes. Subscriber may include printed copies of AR digital content in course materials for non-commercial use, and these may not be sold
- may distribute single copies of parts of the Licensed Material in print or electronic form including email to third parties outside the FinELib consortium for the purposes of scientific research and communication or to be used for the basis of discussion groups
- may display, save electronically, print and distribute parts of the licensed material (also on the Subscriber's public website) including AR trademarks and logos for the purpose of internal marketing or testing or for training Authorised and Walk-in Users

Prohibited use

Use of AR works or parts of works in the provision of any product, publication, or other service offered for commercial sale. This includes the creation of custom textbooks for sale , reproduction of bibliographies in other works, or posting of any information on an open Website which would allow downloading AR works into commercial sites or services.

Systematic acquisition of large amounts of Annual Reviews content, such as entire volumes or their equivalents, is prohibited.

Remote access

Authorized users (current students, members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation.

Training material on web

Tutorials
Mm. Promomateriaalia kohdassa Training Resources

Additional information

 

  • No labels