Alma Talent lehtiarkisto - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://www.media-arkisto.com/

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Alma Talent lehtiarkisto -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2020-31.12.2021

Aineistokuvaus

Alma Talentin lehtiarkisto sisältää seuraavien lehtien artikkelit, yhteensä 120 000. Suluissa on mainittu mistä vuodesta lähtien artikkelit ovat luettavissa.

- Arvoasunto (3.5.2007- )
- Arvopaperi (1.1.2006 - )
- Energia (1.3.2004 - 31.12.2010)
- Fakta (1.3.2004 - )
- Markkinointi & Mainonta (1.1.2001 - )
- Mediuutiset (1.1.2005 - )
- Metallitekniikka (1.1.1999 - )
- Mikro PC (1.1.1999 - 27.8.2015)
- Mikrobitti (1.6.2015 - )
- Talouselämä (1.1.1999 - )
- Talouselämä Platinum (10.12.2010 - 31.12.2013)
- Tekniikka & Talous (1.1.1999 - )
- Tekninen uratie (1.1.2001 - )
- Tekniikan Historia (9.10.2013 - )
- Tietoviikko (1.1.1999 - )

Uudet artikkelit päivitetään kahden viikon kuluessa arkistoon.

Käyttäjät

YLIOPISTO, AMMATTIKORKEAKOULU
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen opiskelijat, tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat, opettajat ja muu henkilökunta.

TUTKIMUSLAITOS
Auktorisoituja käyttäjiä ovat Konsortion jäsenen tutkijat ja muu henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle) sekä eläkkeelle jääneet tutkijat ja muu henkilökunta.

YLEINEN KIRJASTO
Auktorisoituja käyttäjiä ovat kirjaston henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle), eläkkeelle jäänyt henkilökunta ja kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat.

Sallittu käyttö

Aineistoa saa käyttää tutkimus-, opetus- ja opiskelutarkoitukseen sekä yksityisiin tarkoituksiin.

Auktorisoidut ja paikalliskäyttäjät:
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa ja/ tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia Aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esittää julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.

Auktorisoidut käyttäjät:
- Konsortion jäsen saa käyttää pieniä osia Aineistosta ja siihen sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä käyttäjien kouluttamisessa (mukaan lukien audiovisuaaliset koulutusmateriaalit) ja Aineiston sisäisessä markkinoinnissa. Koulutusmateriaaleja saa jakaa verkossa, ml. julkinen verkko.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan
- aineistosta saa käyttää osia elektronisessa tai painetussa muodossa kurssipakettien ja aineistolistojen laatimiseen.
- Tekstin- ja tiedonlouhinta: Auktorisoiduilla käyttäjillä on oikeus käyttää Aineistoa tekstin- ja tiedonlouhintaan. Tekstin- ja tiedonlouhinnalla tarkoitetaan automaattisia tai puoliautomaattisia menetelmiä, joilla pyritään löytämään informaatiota tai tietoa (esim. merkityksellisiä riippuvuussuhteita) laajoista sähköisistä aineistoista.

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisen tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi esimerkiksi:
- kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä
- kaukopalvelukulujen periminen
- Aineiston käyttäminen maksullisissa koulutusohjelmissa osana muuta koulutusmateriaalia
- Aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen
- Aineiston käyttämistä lähteenä omien julkaisujen tuottamiseen ja sen siteeraamista omissa julkaisuissa

Open access

 

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä (myös yleiset kirjastot) on oikeus tarjota auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus etäkäyttöön.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Alma Talent lehtiarkisto - user rights and remote access

Link to the resource

http://www.media-arkisto.com/

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2020-31.12.2021

Description

Talentum Magazine Archive contains articles of following titles of trade and professional magazines (start of the licensing year in brackets).
- Talouselämä, Tekniikka & Talous, Tietoviikko, Mikro PC, Metallitekniikka (1999- )
- Markkinointi & Mainonta (2001- )
- Fakta, Energia (1.3.2004- )
- Arvopaperi (2006- )
- Arvoasunto
- Tekninen uratie
- Mediuutiset (1.1.2010- )

Authorised users

The licensed material may be used by authorized users of the subscribing organization: students, members of staff and faculty plus walk-in users.
The public library authorized users include library staff, library cardholders plus walk-in users on library premises.

Permitted use

The material may be used for the purposes of study, teaching and research.

Authorized and walk-in users may
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print or electronic form to other authorized users
- distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorised users or not, for the purposes of scientific research and communication.

Authorized users may also:
- incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs and reference lists.

Members of the Licensee may:
- display, download or print trademarks, logos and screenshots of the material for the purpose of internal marketing or for training
- link to the licensed material from their web sites.

Prohibited use

Commercial use of the Licensed Material is prohibited. Neither recovery of direct costs or costs required by law by the Licensee from Authorized or Walk-in-Users or from the receiving library in the case of Inter Library Loan, nor use by the Licensee or by an Authorized or Walk-in-User of the Licensed Material in fee based educational programs or in the course of research funded by a commercial organization, is deemed to constitute Commercial Use.

Open access

 

Remote access

Authorized users (current students, members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation.
Walk-in users and public library users are not allowed remote access to the licensed material.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels