Aleksi - käyttöoikeudet ja etäkäyttö

Linkki palveluun

http://aleksi.btj.fi

Lehtilista

http://aleksi.btj.fi/main.asp?section=lehtiluettelo

Aineistoa tilaavat organisaatiot

Aleksi -tilaajat

Sopimuskausi

01.01.2016-31.12.2017

Aineistokuvaus

Viitetietokanta kotimaisten aikakaus- ja sanomalehtien artikkeleista. Artikkelit on YSA-asiasanoitettu sekä YKL-luokitettu ja varustettu tarvittaessa selventävin huomautuksin. Aikakauslehtimateriaalia on vuodesta 1982 alkaen, sanomalehtiartikkeleita vuodesta 1996. Tietokannan vuosikartunta on n. 27 000 tietuetta ja tietuemäärä on n. 830 000 viitettä. Aleksi sisältää viitetietoja noin 300 aikakaus- tai sanomalehden artikkeleista ja arvosteluista. Mukana ovat keskeisimmät kotimaiset aikakauslehdet yleislehdistä eri tieteenalojen pääjulkaisuihin. Indeksointiohjelmassa olevien lehtien luettelo on nähtävillä BTJ Finland Oy:n tietokannan kotisivulla

http://aleksi.btj.fi

.

Käyttäjät

Palvelua saavat käyttää sopimukseen osallistuvan organisaation opiskelijat, tutkijat, henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle ja eläkkeelle jääneet tutkijat ja henkilökunta) sekä kirjaston paikallisasiakkaat. Yleisissä kirjastoissa käyttöön ovat oikeutettuja kirjaston henkilökunta (ml. ulkoistettu henkilökunta tuottaessaan palveluita Konsortion jäsenelle, eläkkeelle jäänyt henkilökunta), kirjaston asiakasrekisterissä olevat asiakkaat sekä kirjaston paikallisasiakkaat. Lisäksi auktorisoituja käyttäjiä ovat yleisen kirjaston kunnan alueen peruskoulujen opettajat, muu henkilökunta sekä oppilaat.

Sallittu käyttö

- aineistoa saa käyttää opetus-, opiskelu- ja tutkimustarkoituksiin sekä hallinnollisiin ja yksityisiin tarkoituksiin
- Aineistoa saa selailla ja siitä saa tehdä tiedonhakuja sekä tulostaa paperille tai tallentaa sähköisesti osia aineistosta sekä luovuttaa toisille auktorisoiduille käyttäjille ja paikalliskäyttäjille sähköisesti tai muulla tavoin osia aineistosta.
- ottaa kohtuullinen määrä valokopioita tulostetusta aineiston osasta
- esitellä julkisesti osia aineistosta osana esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms.
- Aineistosta saa luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia muille kuin sopimukseen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin.
- aineistoon sisältyviä tavaramerkkejä, logoja ja www-näkymiä (myös Konsortion jäsenen julkisilla verkkosivuilla) saa käyttää käyttäjien koulutuksessa ja sisäisessä markkinoinnissa.
- aineistoon on oikeus muodostaa linkkejä omilta www-sivuiltaan

Kielletty käyttö

Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Kaupallisena tarkoituksen piiriin ei lueta kuuluvaksi kopiointi tms. kulujen periminen Auktorisoiduilta tai paikalliskäyttäjiltä, kaukopalvelukulujen periminen, aineiston käyttäminen kaupallisen toimijan rahoittaman tutkimuksen tekemiseen eikä aineiston käyttäminen lähteenä omissa julkaisuissa.

Etäkäyttö

Konsortion jäsenellä on oikeus tarjota Auktorisoiduille käyttäjilleen mahdollisuus käyttää Aineistoa etäkäyttönä. Paikalliskäyttäjillä ei ole oikeutta etäkäyttää aineistoa.

Koulutusmateriaali verkossa

 

Lisätietoja

 

Aleksi - user rights and remote access

Link to the resource

http://aleksi.btj.fi

Journal list

http://aleksi.btj.fi/main.asp?section=lehtiluettelo

Subscribing organisations

List of subscribing organisations

Agreement period

01.01.2016-31.12.2017

Description

Aleksi database contains references to over 830 000 articles from 300 periodicals and newspapers (see list

http://aleksi.btj.fi

).

Authorised users

The licensed material may be used by authorised users of the subscribing organisation: students, members of staff and faculty plus walk-in users.
The public library authorised users include library staff, library cardholders plus walk-in users on library premises. In addition, authorised users are teachers, other staff and students of comprehensive school from public library municipality area.

Permitted use

Authorised and walk-in users may
- browse, search and retrieve the licensed material
- print or electronically save parts of the material
- distribute items of the licensed material in print or electronic form to other authorised users
- distribute single copies of individual items of the licensed material in incidental and non-systematic manner in print or electronic form to colleagues whether authorised users or not, for the purposes of scientific research and communication
Authorised users may also:
- incorporate portions of the licensed material in printed or electronic course packs and reference lists
- display, download or print trademarks, logos and screenshots of the material for the purpose of internal marketing or for training
- link to the lisenced material from their web sites.

Prohibited use

 

Remote access

Authorised users (current students, members of faculty and staff) are allowed remote access to the licensed material by logging into the secure network of a consortium member organisation. Remote use is also allowed to public library authorised users.
Walk-in users are not allowed remote access to the licensed material.

Training material on web

 

Additional information

 

  • No labels