FinELib-kokotekstiaineistot ja kaukopalvelu

Aineisto

Tilaajat

Kaukopalvelu

Sopimuskausi

ACM Digital Library

ACM Digital Library -tilaajat

On sallittu. Kirjasto voi toimittaa kaukolainan toiseen kirjastoon joka elektronisessa tai painetussa muodossa. Elektroninen dokumentti on tuhottava heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2019-31.12.2020

Alma Talent lehtiarkisto

Alma Talent lehtiarkisto -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle. Elektroninen tiedosto hävitetään heti kun se on tulostettu paperille.

01.01.2020-31.12.2021

American Chemical Society

American Chemical Society -tilaajat

Sopimukseen osallistuvalla organisaatiolla on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja opetuksen ja tutkimuksen tueksi ei-kaupallisille organisaatioille, kuten yleisille kirjastoille sekä koulu- ja oppilaitoskirjastoille.

Sopimukseen osallistuva organisaatio voi lähettää kopion artikkelista PDF-muodossa kaukolainaa haluavalle kirjastolle postitse, faxilla tai elektronisena tiedonsiirtona. Kaukopalvelupyynnön lähettänyt kirjasto voi luovuttaa asiakkaalle PDF:n sähköisessä muodossa.

Kaukopalvelukopioita ei saa lähettää kaupallisille organisaatioille ilman ACS:n kirjallista hyväksyntää.

01.01.2018-31.12.2020

Ammattilaismediat (ent. Summa)

Ammattilaismediat (ent. Summa) -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä Aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja /tai tietopalvelulle.

01.01.2020-31.12.2021

Arts and Sciences I (JSTOR)

Arts and Sciences I -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Arts and Sciences II (JSTOR)

Arts and Sciences II -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Arts and Sciences III (JSTOR)

Arts and Sciences III -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Arts and Sciences IV (JSTOR)

Arts and Sciences IV -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Arts and Sciences V (JSTOR)

Arts and Sciences V -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Arts and Sciences VII (JSTOR)

Arts and Sciences VII -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Arts and Sciences VIII (JSTOR)

Arts and Sciences VIII -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Arts and Sciences XI (JSTOR)

Arts and Sciences XI -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Arts and Sciences XII (JSTOR)

Arts and Sciences XII -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Biological Sciences (JSTOR)

Biological Sciences -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Bonnier Pro

Bonnier Pro -tilaajat

Tilaajaorganisaatiolla on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja /tai tietopalvelulle. Kaukopalveluoikeus ei koske liitemateriaaleja, esimerkiksi lomakemalleja.

01.01.2019-31.12.2020

Britannica ImageQuest

Britannica ImageQuest -tilaajat

Sopimukseen osallisilla organisaatioilla on oikeus välittää kopioita osista aineistoa postitse, faksilla tai sähköisesti ml. sähköpostilla toiselle kirjastolle luovutettavaksi käyttäjälle. Kirjasto saa luovuttaa käyttäjälle ainoastaan paperikopion. Kirjaston tulee hävittää elektroninen kopio heti, kun artikkeli on tulostettu.

31.12.2017-31.12.2020

Business I Collection (JSTOR)

Business I Collection -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Business II Collection (JSTOR)

Business II Collection -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Business III Collection (JSTOR)

Business III Collection -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Business IV Collection (JSTOR)

Business IV Collection -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Business Suite (ABI Inform)

Business Suite (ABI Inform) -tilaajat

Kirjasto saa toimittaa toisen kirjaston asiakkaalle postitse, faksitse tai elektronisena käyttäen Arielia tai vastaavaa tapaa tai sähköpostitse yksittäisen paperikopion ei-kaupalliseen tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Elektroninen tiedosto on hävitettävä heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

CellPress

CellPress -tilaajat

Sallittua on lähettää aineistoa kaukopalveluna paperimuodossa, Arielin tai sitä vastaavan ohjelmiston kautta toiseen ei-kaupalliseen kirjastoon Suomessa.

01.01.2020-31.12.2020

Defensor Legis (EDITA-aineistot)

Defensor Legis -tilaajat

Konsortion jäsenillä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle Suomessa, kunhan kaukopalvelun käyttömäärä ei korvaa kirjaston mahdollista omaa Edilex-tilausta.

01.01.2020-31.12.2021

Ebook Academic Complete

Ebook Academic Complete -tilaajat

Kirjasto voi välittää toiselle kirjastolle kaukolainana korkeintaan yhden artikkelin kokoelmasta tai vähäisen osan muista nimekkeistä postitse tai faxilla tai elektronisesti (ml. sähköposti). Vastaanottaja voi käyttää aineistoa ainoastaan omaan opiskeluun tai tutkimukseen. Kaukolainattavassa materiaalissa on oltava copyright-merkintä. Loppukäyttäjälle on sallittua luovuttaa ainoastaan paperikopio ja elektroninen kopio on tuhottava välittömästi tulostamisen jälkeen.

01.01.2019-31.12.2021

Ecology and Botany Collection (JSTOR)

Ecology and Botany Collection -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Edilex (EDITA-aineistot)

Edilex -tilaajat

Konsortion jäsenillä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle Suomessa, kunhan kaukopalvelun käyttömäärä ei korvaa kirjaston mahdollista omaa Edilex-tilausta.

01.01.2020-31.12.2021

Elektra

Elektra -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle. Vastaanottavalla kirjastolla tai tietopalvelulla on oikeus luovuttaa käyttäjälle vain paperikopio.

01.01.2020-31.12.2021

Ellibs

Ellibs -tilaajat

Tarkista oikeus kaukolainaukseen organisaatiosi ja Ellibsin välisestä kyseistä e-kirjaa koskevasta sopimuksesta.

01.01.2018-31.12.2020

Emerald Premier

Emerald Premier -tilaajat

Jäsenorganisaatioilla on oikeus välittää yksittäisten artikkeleiden kopioita postitse, faksilla, Ariel-ohjelmistoa tai vastaavaa taikka sähköpostilla toiselle kirjastolle luovutettavaksi käyttäjälle tämän opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin, mutta ei kaupalliseen käyttöön. Kirjasto saa luovuttaa käyttäjälle ainoastaan paperikopion. Kirjaston tulee hävittää elektroninen kopio heti, kun artikkeli on tulostettu.

01.01.2018-31.12.2020

Encyclopedia Britannica

Encyclopedia Britannica -tilaajat

Sopimukseen osallisilla organisaatioilla on oikeus välittää kopioita osista aineistoa postitse, faksilla tai sähköisesti ml. sähköpostilla toiselle kirjastolle luovutettavaksi käyttäjälle. Kirjasto saa luovuttaa käyttäjälle ainoastaan paperikopion. Kirjaston tulee hävittää elektroninen kopio heti, kun artikkeli on tulostettu.

31.12.2017-30.12.2020

Encyclopedia of Language and Linguistics

Encyclopedia of Language and Linguistics -tilaajat

Sallittua on lähettää aineistoa kaukopalveluna paperimuodossa, Arielin tai sitä vastaavan ohjelmiston kautta toiseen ei-kaupalliseen kirjastoon Suomessa.

01.01.2020-31.12.2022

Encyclopedia of Materials - Science and Technology

Encyclopedia of Materials - Science and Technology -tilaajat

Sallittua on lähettää aineistoa kaukopalveluna paperimuodossa, Arielin tai sitä vastaavan ohjelmiston kautta toiseen ei-kaupalliseen kirjastoon Suomessa.

01.01.2020-31.12.2022

Fokus Juridiikka

Fokus Juridiikka -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä Aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja /tai tietopalvelulle.

01.01.2020-31.12.2021

Fokus Talous+Verotus

Fokus Talous+Verotus -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä Aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja /tai tietopalvelulle.

01.01.2020-31.12.2021

Handbooks in Economics Series

Handbooks in Economics Series -tilaajat

Sallittua on lähettää aineistoa kaukopalveluna paperimuodossa, Arielin tai sitä vastaavan ohjelmiston kautta toiseen ei-kaupalliseen kirjastoon Suomessa.

01.01.2020-31.12.2022

IEEE/IET Electronic Library (IEL)

IEEE-IET Electronic Library (IEL) -tilaajat

Kaukolainaaminen on sallittu ei-kaupallisille organisaatioille paperi- tai elektronisessa muodossa. Loppukäyttäjälle on sallittua luovuttaa ainoastaan paperikopio ja elektroninen kopio on tuhottava välittömästi sen jälkeen kun se on tulostettu.

01.01.2020-31.12.2020

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences

International Encyclopedia of the Social - Behavioral Sciences -tilaajat

Sallittua on lähettää aineistoa kaukopalveluna paperimuodossa, Arielin tai sitä vastaavan ohjelmiston kautta toiseen ei-kaupalliseen kirjastoon Suomessa.

01.01.2020-31.12.2022

JBI Complete

JBI Complete -tilaajat

Jäsenorganisaatioilla on oikeus välittää yksittäisten artikkeleiden kopioita postitse, faksilla, Ariel-ohjelmistoa tai vastaavaa käyttäen toiselle kirjastolle luovutettavaksi käyttäjälle tämän opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin, mutta ei kaupalliseen käyttöön. Kirjasto saa luovuttaa käyttäjälle ainoastaan paperikopion. Kirjaston tulee hävittää elektroninen kopio heti, kun artikkeli on tulostettu.

01.01.2019-31.12.2020

JFT / Juridiska Föreningen i Finland (EDITA-aineistot)

JFT - Juridiska Föreningen i Finland -tilaajat

Konsortion jäsenillä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle Suomessa, kunhan kaukopalvelun käyttömäärä ei korvaa kirjaston mahdollista omaa Edilex-tilausta.

01.01.2020-31.12.2021

Kansallisbiografia

Kansallisbiografia -tilaajat

Konsortiolla on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle.

01.01.2020-31.12.2021

Kauppalehti Online

Kauppalehti Online -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle. Elektroninen tiedosto hävitetään heti kun se on tulostettu paperille.

01.01.2020-31.12.2021

Lakimies (EDITA-aineistot)

Lakimies -tilaajat

Konsortion jäsenillä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle Suomessa, kunhan kaukopalvelun käyttömäärä ei korvaa kirjaston mahdollista omaa Edilex-tilausta.

01.01.2020-31.12.2021

Life Science (JSTOR)

Life Science -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Literature Resource Center

Literature Resource Center -tilaajat

Jäsenorganisaatioilla on oikeus välittää yksittäisiä paperidokumentteja postitse, faksilla, Ariel-ohjelmistoa tai vastaavaa käyttäen tai sähköpostilla toiselle kirjastolle luovutettavaksi käyttäjälle tämän tutkimus- tai henkilökohtaiseen opiskelutarkoitukseen, edellyttäen että vastaanottava kirjasto ja/tai käyttäjä ei paperilla tai elektronisessa muodossa jaa tai muutoin luovuta aineistoa kenenkään muun käyttäjän käyttöön. Kirjasto saa luovuttaa käyttäjälle ainoastaan paperikopion. Kirjaston tulee hävittää elektroninen kopio heti kun se on tulostettu paperille. Aineistoa ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

01.01.2018-31.12.2019

LWW Total Access Collection minus Neurology

LWW Total Access Collection minus Neurology -tilaajat

Aineistoa saa toimittaa paperisena, faksaamalla tai Arielia tms. vastaavaa ohjelmistoa hyväksikäyttäen akateemisille, tutkimus- ja muille ei-kaupallisille kirjastoille.

31.12.2017-31.12.2022

Media-arkisto

Media-arkisto -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle. Elektroninen tiedosto hävitetään heti kun se on tulostettu paperille.

01.01.2020-31.12.2021

Medic

Medic -tilaajat

Konsortiolla on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle.

01.01.2019-31.12.2020

MOT Kielipalvelu

MOT Kielipalvelu -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä, pienistä ja satunnaisista aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle.

01.01.2020-21.12.2021

MOT Sanakirjat (MOT-aineistot)

MOT Sanakirjat -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä, pienistä ja satunnaisista aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle.

01.01.2016-31.12.2017

Nationalencyklopedin

Nationalencyklopedin -tilaajat

Kaukolainaus on sallittu toiselle julkisrahoitteiselle kirjastolle

01.01.2019-31.12.2020

Nature Chemistry

Nature Chemistry -tilaajat

Sopimukseen osallinen organisaatio saa toimittaa yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista paperimuodossa faksaamalla tai Ariel- taikka vastaavaa järjestelmää käyttäen (mutta ei sähköpostitse) ei-kaupallisten organisaatioiden kirjastoihin.

01.01.2020-31.12.2020

Nature Geoscience

Nature Geoscience -tilaajat

Sopimukseen osallinen organisaatio saa toimittaa yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista paperimuodossa faksaamalla tai Ariel- taikka vastaavaa järjestelmää käyttäen (mutta ei sähköpostitse) ei-kaupallisten organisaatioiden kirjastoihin.

01.01.2020-31.12.2020

Nature Journal

Nature Journal -tilaajat

Sopimukseen osallinen organisaatio saa toimittaa yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista paperimuodossa faksaamalla tai Ariel- taikka vastaavaa järjestelmää käyttäen (mutta ei sähköpostitse) ei-kaupallisten organisaatioiden kirjastoihin.

01.01.2020-31.12.2020

Nature Methods

Nature Methods -tilaajat

Sopimukseen osallinen organisaatio saa toimittaa yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista paperimuodossa faksaamalla tai Ariel- taikka vastaavaa järjestelmää käyttäen (mutta ei sähköpostitse) ei-kaupallisten organisaatioiden kirjastoihin.

01.01.2020-31.12.2020

Nature Research

Nature Research -tilaajat

Sopimukseen osallinen organisaatio saa toimittaa yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista paperimuodossa faksaamalla tai Ariel- taikka vastaavaa järjestelmää käyttäen (mutta ei sähköpostitse) ei-kaupallisten organisaatioiden kirjastoihin.

01.01.2020-31.12.2020

Nature Reviews

Nature Reviews -tilaajat

Sopimukseen osallinen organisaatio saa toimittaa yksittäisiä kopioita yksittäisistä artikkeleista paperimuodossa faksaamalla tai Ariel- taikka vastaavaa järjestelmää käyttäen (mutta ei sähköpostitse) ei-kaupallisten organisaatioiden kirjastoihin.

01.01.2020-31.12.2020

OECD iLibrary

OECD iLibrary -tilaajat

-Sopimukseen osallisella organisaatiolla on oikeus välittää kopioita yksittäisistä Aineiston osista paperisena, faxilla tai elektronisena (ml. sähköposti) toiselle kirjastolle tai tietopalvelulle kaukopalvelutarkoitukseen, jolloin elektroninen tiedosto hävitetään heti kun se on tulostettu paperille ja käyttäjälle toimitetaan vain tulostettu versio, mutta ei elektronista versiota.

01.01.2018-31.12.2020

Oikeus (EDITA-aineistot)

Oikeus -tilaajat

Konsortion jäsenillä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle Suomessa, kunhan kaukopalvelun käyttömäärä ei korvaa kirjaston mahdollista omaa Edilex-tilausta.

01.01.2020-31.12.2021

O'Reilly Safari Learning Platform: Academic Edition

Academic Edition -tilaajat

Kirjasto saa toimittaa toisen kirjaston asiakkaalle postitse, faksitse tai elektronisena käyttäen Arielia tai vastaavaa tapaa tai sähköpostitse yksittäisen paperikopion ei-kaupalliseen tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Elektroninen tiedosto on hävitettävä heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2019-31.12.2021

PressReader

PressReader -tilaajat

Sopimukseen osallistuva organisaatio voi lähettää toiselle kirjastolle tai tietopalvelulle aineiston osan postitse, faksilla tai sähköisesti (ml. sähköposti). Sähköinen tiedosto on tuhottava heti tulostamisen jälkeen ja käyttäjälle saa antaa vain paperikopion, ei sähköistä.

01.01.2018-31.12.2021

ProQuest Arts & Humanities Collection

ProQuest Arts - Humanities Collection -tilaajat

Kirjasto saa toimittaa toisen kirjaston asiakkaalle (postitse, faksitse tai elektronisena käyttäen Arielia tai vastaavaa tapaa tai sähköpostitse) yksittäisen paperikopion ei-kaupalliseen tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Elektroninen tiedosto on hävitettävä heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

ProQuest Central

ProQuest Central -tilaajat

Kirjasto saa toimittaa toisen kirjaston asiakkaalle postitse, faksitse tai elektronisena käyttäen Arielia tai vastaavaa tapaa tai sähköpostitse yksittäisen paperikopion ei-kaupalliseen tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Elektroninen tiedosto on hävitettävä heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

ProQuest Complete Collection

ProQuest Complete Collection -tilaajat

Kirjasto saa toimittaa toisen kirjaston asiakkaalle (postitse, faksitse tai elektronisena käyttäen Arielia tai vastaavaa tapaa tai sähköpostitse) yksittäisen paperikopion ei-kaupalliseen tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Elektroninen tiedosto on hävitettävä heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

ProQuest Social Sciences Premium Collection

ProQuest Social Sciences Premium Collection -tilaajat

Kirjasto saa toimittaa toisen kirjaston asiakkaalle (postitse, faksitse tai elektronisena käyttäen Arielia tai vastaavaa tapaa tai sähköpostitse) yksittäisen paperikopion ei-kaupalliseen tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Elektroninen tiedosto on hävitettävä heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

ProQuest Technology Collection

ProQuest Technology Collection -tilaajat

Kirjasto saa toimittaa toisen kirjaston asiakkaalle (postitse, faksitse tai elektronisena käyttäen Arielia tai vastaavaa tapaa tai sähköpostitse) yksittäisen paperikopion ei-kaupalliseen tutkimus- ja opiskelukäyttöön. Elektroninen tiedosto on hävitettävä heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

RedFox

RedFox -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle.

01.01.2020-31.12.2021

RILM Répertoire International de Littérature Musicale

RILM Répertoire International de Littérature Musicale -tilaajat

Jäsenorganisaatioilla on oikeus välittää toiselle kirjastolle tai tietopalvelulle yksittäisten artikkeleiden kopioita postitse, faksilla tai elektronisena käyttäen Ariel-ohjelmistoa tai vastaavaa tapaa. Kirjasto saa luovuttaa käyttäjälle ainoastaan paperikopion. Kirjaston tulee hävittää elektroninen kopio heti, kun artikkeli on tulostettu.

01.01.2017-31.12.2018

SAGE Premier

SAGE Premier -tilaajat

Sopimukseen osallistuva organisaatio voi toimittaa toiselle kirjastolle tai tietopalveluorganisaatiolle aineiston osan postitse, faksilla tai sähköisesti. Sähköinen kopio tulee tuhota välittömästi tulostamisen jälkeen ja käyttäjälle saa antaa ainoastaan paperikopion, ei sähköistä.

01.01.2017-31.12.2019

SAGE Research Methods

SAGE Research Methods -tilaajat

Sopimukseen osallistuva organisaatio voi toimittaa toiselle kirjastolle tai tietopalveluorganisaatiolle aineiston osan postitse, faksilla tai sähköisesti. Sähköinen kopio tulee tuhota välittömästi tulostamisen jälkeen ja käyttäjälle saa antaa ainoastaan paperikopion, ei sähköistä.

01.01.2017-31.12.2019

Science journals

Science journals -tilaajat

Jäsenorganisaatioilla on oikeus välittää yksittäisten artikkeleiden kopioita postitse, faksilla, tai sähköpostilla toiselle kirjastolle luovutettavaksi käyttäjälle tämän opiskelu-, opetus- ja tutkimustarkoituksiin, mutta ei kaupalliseen käyttöön. Kirjasto saa luovuttaa käyttäjälle ainoastaan paperikopion. Kirjaston tulee hävittää elektroninen kopio heti, kun artikkeli on tulostettu.

13.12.2019-04.12.2020

ScienceDirect Freedom Collection

ScienceDirect Freedom Collection -tilaajat

Sallittua on lähettää aineistoa kaukopalveluna paperimuodossa, Arielin tai sitä vastaavan ohjelmiston kautta toiseen ei-kaupalliseen kirjastoon Suomessa.

01.01.2018-31.12.2020

Security Studies (JSTOR)

Security Studies -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

SFS Online

SFS Online -tilaajat

Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja tutkimuslaitoksen kirjastohenkilökunnalla oikeus välittää satunnaisesti kopio yksittäisestä standardista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle Suomessa. Elektroninen tiedosto hävitetään heti kun se on tulostettu paperille.

01.01.2020-31.12.2021

Springer Compact

Springer Compact -tilaajat

Tilaajaorganisaatioilla on oikeus välittää yksittäisiä artikkeleita, kirjan lukuja tai niiden osia opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen tarkoituksiin toisille ei-kaupallisille kirjastopalveluille (mikä tahansa ei-kaupallinen entiteetti joka tarjoaa kirjastopalveluja). Kaukopalvelua saa tehdä tilaajaorganisaation henkilökunta.

Kaukopalvelu ulkomaille: postitse, faxilla tai suojatulla kaukopalveluohjelmistolla (tai vastaavalla suojatulla muulla järjestelmällä). Elektronisessa kopiossa tulee säilyttää asianmukainen tekijänoikeusmerkintä jakopio tulee deletoida välittömästi tulostamisen jälkeen.

Kaukopalvelu Suomessa: em. lisäksi on sallittua käyttää sähköpostia. Vastaanottava kirjasto saa toimittaa artikkelin myös asiakkaalle sähköpostitse.

Kaukopalvelua ei saa missään olosuhteissa toimittaa keskitettyihin palveluihin kuten document delivery systems tai sellaisina määrinä, että se korvaa tilauksen (tai muun hankinnan) kyseiseen aineistoon.

01.10.2018-31.12.2020

SuomenLaki -hakupalvelu

SuomenLaki -hakupalvelu -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle.

01.01.2020-31.12.2021

Sustainability (JSTOR)

Sustainability -tilaajat

Konsortion jäsenellä on oikeus välittää aineistosta kaukolainoja suojatulla sähköisellä yhteydellä (esim. Ariel tai vastaava) ja paperimuodossa. Käyttäjälle luovutetaan paperikopio ja sähköinen tiedosto tuhotaan heti tulostamisen jälkeen.

01.01.2020-31.12.2021

Talouselämän vaikuttajat

Talouselämän vaikuttajat -tilaajat

Konsortiolla on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle ei-kaupalliselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle.

01.01.2020-31.12.2021

Wiley

Wiley -tilaajat

Jäsenorganisaation kirjastohenkilökunnalla on oikeus välittää yksittäisten artikkelien (tai kirjan lukujen) kopioita paperimuodossa tai Ariel-ohjelmistoa käyttäen (jolloin elektroninen tiedosto tulee hävittää välittömästi tulostaminen jälkeen) kaukopalvelutarkoituksessa.

01.01.2020-31.12.2022

Ympäristöjuridiikka (EDITA-aineistot)

Ympäristöjuridiikka -tilaajat

Konsortion jäsenillä on oikeus välittää kopioita yksittäisistä aineiston osista paperisena tai elektronisena toiselle kirjastolle ja/tai tietopalvelulle Suomessa, kunhan kaukopalvelun käyttömäärä ei korvaa kirjaston mahdollista omaa Edilex-tilausta.

01.01.2020-31.12.2021

  • No labels