Yliopistokirjastot
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
VY - Vaasan yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
ÅA - Åbo Akademi
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
JY - Jyväskylän yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
LY - Lapin yliopisto

AMK-kirjastot
Seamk - Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Lapin amk - Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Hamk - Hämeen ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
PVTUTKL - Puolustusvoimien Tutkimuslaitos

  • No labels