Yliopistokirjastot
JY - Jyväskylän yliopisto
LY - Lapin yliopisto
Aalto - Aalto-yliopisto
UEF - Itä-Suomen yliopisto mukaan lukien Kuopion yliopistollinen sairaala
HY - Helsingin yliopisto mukaan lukien Helsingin yliopistollinen keskussairaala
OY - Oulun yliopisto mukaan lukien Oulun yliopistollinen sairaala
LUT - Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT
Tau - Tampereen yliopisto mukaan lukien Tampereen yliopistollinen sairaala
VY - Vaasan yliopisto
TY - Turun yliopisto mukaan lukien Turun yliopistollinen keskussairaala
ÅA - Åbo Akademi

AMK-kirjastot
HAAGA-HELI - HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Laurea - Laurea-ammattikorkeakoulu
Tamk - Tampereen ammattikorkeakoulu
Metro - Metropolia Ammattikorkeakoulu

Tutkimuslaitoskirjastot
PRH - Patentti- ja rekisterihallitus
VTT - Teknologian tutkimuskeskus VTT

  • No labels