Blog from September, 2022

FinELibin ohjausryhmän kokouksen 3/2022 (15.9.2022) pöytäkirja on julkaistu ja luettavissa tästä. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa FinELibin ekstranetissä Ohjausryhmän kokoukset 2022 -sivulla (vaatii kirjautumisen). 

Ohjausryhmän seuraavassa kokouksessa (15.9.2022) käsitellään mm. ohjausryhmän kokoonpanomuutoksia ja keskustellaan konsortion lehtipakettineuvotteluiden tavoitteista vuonna 2022.

Esityslista on luettavissa tästä. Esityslistan liitteet löytyvät Konsortion toiminta -sivuilta FinELibin ekstranetistä (vaatii kirjautumisen).

FinELibin aineistovalinnan työkaluja ja prosesseja on uudistettu ja kirjastot voivat jälleen ehdottaa uusia tuotteita ja palveluja konsortioneuvotteluihin. Ehdottamiselle ja äänestämiselle ei ole enää varattu tiettyä ajankohtaa, vaan ehdotuksia voi tehdä silloin kun haluaa ja äänestää voi heti kun ehdotus on tehty, eli tuotteen tai palvelun tiedot on tallennettu ohjeiden mukaan.

Aineistohankintaan liittyvien tietojen vaihtoa varten on lisäksi perustettu keskustelualue ja tarvittaessa voimme perustaa ad hoc -ryhmän tietojen keräämiseen.

Tärkeimmät muutokset entiseen aineistovalintaprosessiin verrattuna:

  • Aineistoja voi ehdottaa ja äänestää läpi vuoden.
  • Äänestystilanne tarkistetaan kahdesti vuodessa ja lisäksi, mikäli joku aineisto on kerännyt merkittävästi ääniä.
  • Neuvotteluja voidaan käynnistää missä vaiheessa vuotta tahansa (resursseista riippuen).
  • Uuden tuotteen tai palvelun ensimmäinen sopimus voi alkaa kesken vuoden.


Ohjeet ja työalue FinELibin ekstranetissä: Uusien aineistojen valinta.


FinELib-konsortion uusien aineistojen valinnan työkalujen ja prosessien uudistustyö

FinELib-konsortion palveluvision yhtenä päämääränä on monipuolinen ja ketterä aineistohankinta, johon yhtenä tavoitteena sisältyy uusien ja uudentyyppisten aineistojen hankkiminen nykyistä nopeammalla aikataululla.

Viime vuoden aikana Aineistovalinnan uudistaminen -projektissa työstettiin projektityöryhmän ja FinELib-toimiston kanssa tapoja valintaprosessin nopeuttamiseksi ja joustavoittamiseksi, uudentyyppisten aineistojen saamiseksi konsortiohankinnan piiriin, sekä aineistojen valintaan ja tarjontaan liittyvän viestinnän ja tiedonkulun kehittämiseksi.

Uudistettu prosessi ja keskustelualue on nyt otettu käyttöön – kokemuksia ja palautetta prosessista voi laittaa FinELib-toimistolle sähköpostitse!