FinELibin neuvottelut e-lehtipakettien (Elsevier, Wiley, Sage, Taylor & Francis, ACS) tilausten uusinnasta korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille jatkuvat. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.12.2016 asti. Lehtipakettineuvottelut ovat tärkeitä korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, koska ne maksavat neuvoteltavista aineistoista sopimuskauden aikana kymmeniä miljoonia euroja. Neuvotteluissa määritellään mm. tulevien vuosien hintataso.

Neuvottelujen tavoitteena on hillitä kustannuksia. Sen lisäksi tavoitteena on edistää merkittävästi suomalaisten tutkijoiden mahdollisuuksia avoimeen julkaisemiseen tieteellisissä lehdissä.

Osalla kustantajista on avoimen julkaisemisen malleja, joiden pohjalta voimme neuvotteluissa edetä. Jotkut kustantajista eivät kuitenkaan ole valmiita etenemään open accessin suhteen. Toistaiseksi esimerkiksi Elsevier-neuvotteluissa FinELibin ja kustantajan näkemykset avoimen julkaisemisen edistämisestä ja sopimuksen kustannustasosta ovat kaukana toisistaan.

Neuvottelut kaikkien kustantajien kanssa jatkuvat.

 

Lisätietoja neuvotteluista:

Suomeksi: Tiedelehtien sopimusneuvottelut

Englanniksi: Scholarly publications - FinELib negotiations