Blog from November, 2016

 

FinELibin ohjausryhmän 9.11.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja on nyt julkaistu.

Kokouksessa käsiteltiin mm. syksyn 2016 aineistoneuvotteluja, FinELibin strategian 2016-2020 toimenpideohjelmaa sekä e-kurssikirjaprojektia.

Pöytäkirja liitteineen löytyy ekstranetista.

 

FinELib’s negotiations with international publishers (Elsevier, Wiley, Sage, Taylor & Francis, ACS) on access to scholarly journals are still going on. The current agreements will end 31 December 2016. Finnish higher education and research organisations use tens of millions of euros during the agreement term to provide online access to these scholarly journals. In the negotiations the price level of the coming years will be determined. This is why these negotiations are extremely important.

FinELib’s goal in these negotiations is to agree on affordable prices. The other main goal is to significantly improve the possibilities of Finnish researchers to publish open access in scholarly journals.

Some of the publishers have existing open access models which give us a starting point for the negotiations. Some publishers are however not ready to advance on open access questions. At the moment for example in Elsevier negotiations the publisher’s and FinELib’s views on both pricing and open access issues are far from each other.

Negotiations are ongoing with all publishers.

 

More information on negotiations:

In English: Scholarly publications - FinELib negotiations

In Finnish: FinELibin lehtineuvottelut edelleen kesken

 

 

FinELibin neuvottelut e-lehtipakettien (Elsevier, Wiley, Sage, Taylor & Francis, ACS) tilausten uusinnasta korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille jatkuvat. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 31.12.2016 asti. Lehtipakettineuvottelut ovat tärkeitä korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille, koska ne maksavat neuvoteltavista aineistoista sopimuskauden aikana kymmeniä miljoonia euroja. Neuvotteluissa määritellään mm. tulevien vuosien hintataso.

Neuvottelujen tavoitteena on hillitä kustannuksia. Sen lisäksi tavoitteena on edistää merkittävästi suomalaisten tutkijoiden mahdollisuuksia avoimeen julkaisemiseen tieteellisissä lehdissä.

Osalla kustantajista on avoimen julkaisemisen malleja, joiden pohjalta voimme neuvotteluissa edetä. Jotkut kustantajista eivät kuitenkaan ole valmiita etenemään open accessin suhteen. Toistaiseksi esimerkiksi Elsevier-neuvotteluissa FinELibin ja kustantajan näkemykset avoimen julkaisemisen edistämisestä ja sopimuksen kustannustasosta ovat kaukana toisistaan.

Neuvottelut kaikkien kustantajien kanssa jatkuvat.

 

Lisätietoja neuvotteluista:

Suomeksi: Tiedelehtien sopimusneuvottelut

Englanniksi: Scholarly publications - FinELib negotiations

Kansalliskirjaston FinELib-toimisto ja Suomen Kustannusyhdistys järjestivät yhteistyössä FinELibin E-kurssikirjaprojektin päätösseminaarin 8.11.2016 otsikolla "Sähkökirjat kurssikirjoiksi – Uusien jakelumallien mahdollisuudet". Tilaisuudessa kuultiin mm. FinELibin pilottihankkeen tuloksia ja hankkeeseen osallistuneiden kustantajien kokemuksia. Tilaisuuden tallenteet ovat katsottavissa projektisivulta.

 

FinELibin ohjausryhmän 4/2016 kokouksen esityslista on nyt julkaistu.

Esityslista liitteineen löytyy ekstranetista.