Blog from August, 2016

 

FinELibin ohjausryhmän 8.6.2016 pidetyn kokouksen pöytäkirja on nyt julkaistu.

Kokouksessa käsiteltiin mm. ohjausryhmän valintaprosessia ja sääntöjen muutosehdotusta.

Pöytäkirja liitteineen löytyy ekstranetista.

FinELib-konsortion vuoden 2015 toiminnasta julkaistussa raportissa on kerrottu konsortion kehittämishankkeista, siitä löytyy aineistohankinnan lukuja, käyttötilastoja sekä talouslukuja, ks. raportti 2015