Toimijatiedot avoimena datana

Asteri
Asteri on Kansalliskirjaston ylläpitämä tietokanta, joka sisältää kotimaiseen julkaisutuotantoon liittyvien toimijoiden eli henkilöiden ja yhteisöjen kuvailut (ns. auktoriteettitietueet). Kotimaiseen julkaisutuotantoon liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen kuvailujen lisäksi Asteri sisältää jonkin verran tietoja ulkomaalaisista henkilöistä ja yhteisöistä ja niihin liittyvistä aineistoista. Auktoriteettien avulla voidaan mm. erottaa samannimisiä toimijoita toisistaan tai yhdistää samaan toimijaan liittyvät eri kirjoitusasut ja erikieliset versiot. Tällä hetkellä Asterissa on lähes 154 000 henkilöihin ja noin 49 500 yhteisöihin liittyvää auktoriteettitietuetta. Tiedot tuottaa pääasiassa Kansalliskirjasto, vaikka tiedontuottajajoukkoon on viime vuosien aikana liittynyt muutama yliopistokirjasto. Kansalliskirjaston Toimijakuvailupalvelu on vastuussa toimijoiden kuvailusta.

KANTO - Kansalliset toimijatiedot
Kansallisbibliografian toimijatiedot ovat haettavissa Fintosta avoimena datana. KANTO löytyy Finto-palvelusta osoitteesta https://finto.fi/finaf/fi/. KANTO on julkaistu käyttöön CC0-lisenssillä, jota tiedot tekijöistä voisi hyödyntää avoimena datana mahdollisimman laajasti KAM-sektorilla ja sen ulkopuolella. Ohjeet Finton rajapintojen käytöstä löytyy sivuilta Tekninen ohje: Finton ja ontologioiden käyttöönotto.

Avaamisen perustelut ja hyödyt
Kansalliskirjaston tuottaman datan avoimuus on tavoitteena aina kun mahdollista.

 • Datan avaamisella varmistetaan, että kansalliseen julkaisutuotantoon liittyvien toimijoiden tiedot ovat avoimesti käytettävissä ja hyödynnettävissä kaikissa kirjastoissa, myös Melinda-kirjastoverkoston ulkopuolella. Avattu tieto on myös muiden KAM-sektorin organisaatioiden sekä julkishallinnon organisaatioiden käytettävissä. Nimitietojen avaaminen toimii ensimmäisenä askeleena kohti KAM-sektorin yhteistä nimitietopalvelua.
 • Asettamalla nimitiedot avoimeksi vähennetään KAM-sektorilla tekemää päällekkäistä työtä ja mahdollistetaan tietojen yhtenäistäminen ja linkittyminen muihin tietokantoihin. Yhtenäisillä nimitiedoilla ja avoimuudella pyritään varmistamaan, että tiedot suomalaisista toimijoista ovat oikeat paitsi kotimaisissa myös ulkomaisissa tietokannoissa.
 • Tietueissa mahdollisesti olevat ISNI-, Wikidata- ja/tai ORCID-tunnisteet saavat näkyvyyttä. Datan avaaminen helpottaa linkittämistä, koska linkitysten rakentaminen on helpompaa, kun tiedot ovat kaikkien nähtävillä.
 • Suomalaiseen julkaisutuotannon liittyvien toimijoiden avaamisella osallistutaan kansainvälisen metatiedon verkoston rakentamiseen ja näin tehostetaan avoimena olevan metadatan tuotantoa ja tiedonhakua kansainvälisesti.

Mitä tietoja julkaistaan

KANTOssa näytetään tiedot, joiden nähdään olevan merkitystä toimijan tunnistamisen kannalta:

Henkilöt

 • henkilön etu- ja sukunimi, mahdolliset muut nimen muodot ja/tai kirjoitusasut; taiteilijanimet, pseudonyymit tms.
 • syntymävuosi ja -paikka, kuolinvuosi ja -paikka
 • henkilöön liittyvä maa tai maat (asuinpaikka, toimipaikka tms.)
 • toimiala(t), jo(i)lla henkilö toimii tai on toiminut
 • henkilöön liittyvät yhteisöt
 • henkilöä identifioivat standarditunnukset (mm. ISNI, ORCID, VIAF)
 • verkossa olevat tiedonlähteet (mm. Wikipedia, kotisivut)
 • julkaisut, johon henkilö liittyy tekijänä tai kohteena

Yhteisöt

 • yhteisön nimi, nimen muut muodot (lyhenteet, erikieliset muodot jne.)
 • yhteisön perustamisvuosi, mahdollinen lakkauttamisvuosi
 • yhteisöön liittyvä paikka (esim. pääkonttorin sijainti, yhdistyksen rekisteröity kotipaikka, yhtyeen perustamispaikkakunta)
 • yhteisön toimiala
 • yhteisöä identifioivat standarditunnukset (mm. Y-tunnus)
 • yhteisön edeltäjät ja seuraajat
 • verkossa olevat tiedonlähteet (mm. kotisivut, Wikipedia)
 • julkaisut, johon yhteisö liittyy tekijänä tai kohteena

Tiedot ovat julkisista lähteistä.

Kuvailun periaatteet
Toimijanimien kuvailussa on noudatettu RDA:n kuvailusääntöjä ja suomalaisten kirjastojen tekemiä linjauksia vuodesta 2016.

Tietosuoja
Lisätietoja tietosuojasta katso Tietosuoja - Asteri, ISNI ja Melindan kuvailutiedot.

Palaute
Lisätietoja henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuodoista, puutteellisten tai virheellisten tietojen korjauspyyntöjä ja muuta palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi.

Tietomalli
[JULKAISTAAN MYÖHEMMIN, työn alla marraskuu 2020]


 • No labels