ISNI-tunnusten käyttöönotto Suomessa edistyy. Kansalliskirjaston vuodenvaiheessa käynnistyneen ISNI-projektin myötä Fennica- ja Viola-tietokannan yhteisötietueet (noin 47 500 yhteisöä) on lähetetty kansainväliseen ISNI-tietokantaan syyskuussa. Odotellessamme yhteisöjen ISNI-tunnuksia valmistelemme Fennica-tietokannassa olevien henkilökuvailujen lähettämistä rikastamalla ja yhtenäistämällä dataa.…
Kansallisdiskografia Violan yhteisöauktoriteetit on viety Asteriin. Musiikkiyhteisöjen nimenmuodot näkyvät myös Fintossa Suomalaiset yhteisönimet http://finto.fi/cn/fi/ -sanastossa.  Musiikkiyhteisöjen nimenmuodot ovat RDA:n mukaisia.
Translitterointikyselyn tuloksia voi lukea täältä (PDF). Kansalliskirjaston henkilönnimet on translitteroitu aina kansallisella standardilla. Kyselyn tuloksena toimijakuvailupalvelu muuttaa myös yhteisöjen nimien translitteroinnin kansainvälisestä kansalliseksi. Asteri-tietokannassa on siis jatkossa yhtenäinen käytäntö kaikissa nimissä.
Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelu on julkaissut ohjeen henkilön- ja yhteisönnimien kuvailusta auktoriteettitietueissa: https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje. Toimijakuvailuohje sisältää ohjeita ja suosituksia henkilöiden ja yhteisöjen kuvailutietojen merkitsemisestä auktoriteettitietojen Marc 21 -formaatissa. Ohje perustuu RDA-kuvailuohjeisiin.…
Kansalliskirjaston tekemä kysely on tarkoitettu kirjastojen eri sektoreille, arkistoille ja museoille. Siinä selvitetään käytössä olevia tapoja henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuotojen translitteroinnissa sekä auktoriteetti- että bibliografisissa tietueissa. Sen lisäksi selvitetään mahdollisuuksia yhtenäisten translitterointikäytäntöjen muodostamiseen. Kyselyyn pääsee tästä linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/83080/lomake.html https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/83080/lomake.html.…
Toimijakuvailupalvelu on Kansalliskirjaston vuonna 2017 perustama palvelu, joka tarjoaa ohjeistusta sekä suomalaisten että ulkomaisten henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailussa. Palvelua tarjotaan erityisesti kirjastojen toimijakuvailujen yhteistuotantoon mukaan tuleville kirjastoille sekä myös arkistoille ja museoille RDA:n käyttöönoton myötä. Palvelun tavoitteena on yhtenäistää henkilöistä, suvuista ja yhteisöistä käytettäviä nimimuotoja ja siten helpottaa tiedonhakua.…

  • No labels