Toimijakuvailupalvelu Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu jatkuu Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-P alkavat ulkomaalaiset henkilöt ovat nyt kuvailtu Asteriin. Toimijakuvailuasiantuntijaverkosto on käynyt ahkerasti läpi uudistetun RDA-säännöstön linjauksia, työ on melkein valmis. ISNI-projektin kuulumisia: Henkilötietueiden ajo Asterista kansainväliseen ISNI-tietokantaan toteutettiin toukokuun lopulla.…
Hankalien musiikkinimien -luettelon sisältämien ulkomaalaisten tekijöiden kuvailu aloitettiin Kansalliskirjastossa. Kirjaimilla A-F alkavat ulkomaalaiset on kuvailtu Asteriin. Henkilöauktoriteettien takautuva rikastaminen jatkuu. Asterissa oleviin auktoriteettitietueisiin tehdään viimeisiä täydennyksiä ennen varsinaista loadia kansainväliseen ISNI-tietokantaan. ISNI-projektin kuulumisia: Kansalliskirjasto on solminut ISNI-IA:n (ISNI International Agencyn) kanssa sopimuksen,…
Asteri on nyt yli 2600 henkilöauktoriteettia rikkaampi! Asteriin on viety Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Arsca-tietokanassa olevat (ja Asterista ennestään puuttuvat) auktoriteettitietueet ulkomaalaisista musiikintekijöistä. Kiitämme yhteistyöstä! Erityisesti musiikkikirjastoille tämä on hyvä uutinen. Paketissa oli mukana paljon Hankalat musiikkinimet -luettelossa olevista ulkomaalaisista tekijöistä.  Tuodut auktoriteettitietueet tunnistaa siitä, että 040-kentässä on tunnus ”FI-TaiY”.…
Toimijakuvailupalvelu valmistelee ahkerasti uudistuneen RDA:n linjauksia Toimijakuvailuasiantuntijaverkoston käsittelyyn. Verkosto kokoontuu säännöllisesti kahden viikon välein koko kevään ajan. Verkostossa on edustettuna kirjastosektorin toimijakuvailusta kiinnostuneet erityyppiset kirjastot ja arkisto. Verkostoon voi edelleen tulla mukaan, lisätietoja saa kysymällä (toimijakuvailu-posti @ helsinki.fi http://helsinki.fi).…
Asterin tietueisiin on tehty massakorjauksia, joiden tavoitteena oli rikastaa ja yhtenäistää toimijoihin liittyviä kuvailutietoja. Esimerkiksi 046-kentässä olevat ajankohdat on muutettu edtf-formaatin mukaiseksi, 372-kentässä olevat YSA- ja musa-termit on konvertoitu YSO-termeiksi ja 374-kentässä olevat ammattinimet on linkitetty metatietosanastoon. Työn alla on vielä tekijän nimenmuotoihin liittyvien suhdemääritteiden rikastaminen huomautuskentissä olevan tiedon perusteella.…
Perusteilla olevan Toimijakuvailuverkoston ensimmäinen kokous järjestetään marraskuun puolella. Vielä ehtii ilmoittautua mukaan! Verkosto aloittaa uuden RDA:n tekstin ja linjausten läpikäymisellä toimijakuvailun näkökulmasta. Lisäksi pitäisi käydä läpi Hankalien musiikkinimet -luetteloon sisältyviä nimiä ja kuvailla puuttuvat Asteriin (luettelossa 2577 nimeä ja nimenmuotoa, työ tehty suomalaisten tekijöiden osalta). Violan auktoriteetit ovat nyt Asterissa.…
Toimijakuvailuverkostoon houkutellaan asiantuntioita eri kirjastosektoreista. Kesälomien jälkeen verkoston on tarkoitus kokoontua säännöllisesti ja käydä uuden RDA:n tekstiä ja linjauksia läpi toimijakuvailun näkökulmasta ja sopia yhteisistä kuvailutavoista. Metatietosanastoa on päivitetty laajasti oppiarvojen, arvonimien ja ammattien osalta KAM-ryhmän toiveesta (katso Metatietosanasto http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m551).…
Viime kuukausina Toimijakuvailupalvelu on yhdessä Metadata- ja Melinda-palvelun kanssa ahkeroinut Violan henkilöauktoriteettien viennissä Asteriin. Myös ISNI-asiat ovat työllistäneet meitä. Kansallisdiskografia Violan henkilöauktoriteettien vienti Asteriin on alkanut viime vuoden puolella. Violan auktoriteetteja viedään Asteriin ja yhdistetään Fennican henkilöauktoriteettien kanssa sen mukaan, kun niiden tarkistus ja täydentäminen on valmis Violan puolella.…
ISNI-tunnusten käyttöönotto Suomessa edistyy. Kansalliskirjaston vuodenvaiheessa käynnistyneen ISNI-projektin myötä Fennica- ja Viola-tietokannan yhteisötietueet (noin 47 500 yhteisöä) on lähetetty kansainväliseen ISNI-tietokantaan syyskuussa. Odotellessamme yhteisöjen ISNI-tunnuksia valmistelemme Fennica-tietokannassa olevien henkilökuvailujen lähettämistä rikastamalla ja yhtenäistämällä dataa.…
Kansallisdiskografia Violan yhteisöauktoriteetit on viety Asteriin. Musiikkiyhteisöjen nimenmuodot näkyvät myös Fintossa Suomalaiset yhteisönimet http://finto.fi/cn/fi/ -sanastossa.  Musiikkiyhteisöjen nimenmuodot ovat RDA:n mukaisia.
Translitterointikyselyn tuloksia voi lukea täältä (PDF). Kansalliskirjaston henkilönnimet on translitteroitu aina kansallisella standardilla. Kyselyn tuloksena toimijakuvailupalvelu muuttaa myös yhteisöjen nimien translitteroinnin kansainvälisestä kansalliseksi. Asteri-tietokannassa on siis jatkossa yhtenäinen käytäntö kaikissa nimissä.
Kansalliskirjaston toimijakuvailupalvelu on julkaissut ohjeen henkilön- ja yhteisönnimien kuvailusta auktoriteettitietueissa: https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje https://www.kiwi.fi/display/Toimijakuvailupalvelu/Toimijakuvailuohje. Toimijakuvailuohje sisältää ohjeita ja suosituksia henkilöiden ja yhteisöjen kuvailutietojen merkitsemisestä auktoriteettitietojen Marc 21 -formaatissa. Ohje perustuu RDA-kuvailuohjeisiin.…
Kansalliskirjaston tekemä kysely on tarkoitettu kirjastojen eri sektoreille, arkistoille ja museoille. Siinä selvitetään käytössä olevia tapoja henkilöiden ja yhteisöjen nimenmuotojen translitteroinnissa sekä auktoriteetti- että bibliografisissa tietueissa. Sen lisäksi selvitetään mahdollisuuksia yhtenäisten translitterointikäytäntöjen muodostamiseen. Kyselyyn pääsee tästä linkistä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/83080/lomake.html https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/83080/lomake.html.…
Toimijakuvailupalvelu on Kansalliskirjaston vuonna 2017 perustama palvelu, joka tarjoaa ohjeistusta sekä suomalaisten että ulkomaisten henkilöiden, sukujen ja yhteisöjen kuvailussa. Palvelua tarjotaan erityisesti kirjastojen toimijakuvailujen yhteistuotantoon mukaan tuleville kirjastoille sekä myös arkistoille ja museoille RDA:n käyttöönoton myötä. Palvelun tavoitteena on yhtenäistää henkilöistä, suvuista ja yhteisöistä käytettäviä nimimuotoja ja siten helpottaa tiedonhakua.…

  • No labels