Nimitietopalvelu tarkoittaa kirjastojen, arkistojen ja museoiden suunnitteilla olevaa yhteistä toimijakuvailujen tuotantoympäristöä ja tietovarantoa.
Ks. lisätietoa:

Nimitietopalvelun pilotointi:

 • Vuonna 2020 Nimitietopalvelua pilotoidaan Wikibase-tuotantoalustalla.
 • Pilotointi organisoidaan seuraavasti:
  • Kansalliskirjaston sisäinen työryhmä (Jarmo Saarikko, Okko Vainonen, Marja-Liisa Seppälä, Katerina Sornova ja Matias Frosterus) toimii työrukkasena
  • Projektiryhmässä suunnitellaan projektin käytännön toteutus sekä työstetään työryhmän käsittelyyn nostamia asioita
  • Digime-tietoarkkitehtuuriryhmä toimii pilotoinnin seurantaryhmänä
 • Pilottiprojektin työtä jatkamaan on suunnitteilla laajempi nelivuotinen projekti vuosille 2021-2024Finnish GLAM-Sector Data Model

The model and project plan were presented at the 2016 IFLA-congress satellite meeting  "RDA in the WIder World"

The data model for agent metadata was published as a Word document in 2016, (only in Finnish.)

 • Plan to create a shared metadata repository in the future.   RDA was chosen to one of the recommended standards for
  libraries, archives and museums. Archive and museum sectors decided to implement the RDA instructions of agent metadata.


 • No labels

0 Comments