* (21.3. kokous siirrettiin tähän ajankohtaan)

Aika 
14.00 - 15.30

Paikka Ryhmän Zoom-huone

Osallistujat


Hannu-Pekka Polttila, Museovirasto (PJ)
Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto (sihteeri)
Katja Moilanen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Pekka Tähtinen, KAVI
Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
Jari Kettunen, Museovirasto
Sakari Korpikallio, Kotus
Jari Vihtari, Kotus
Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
Miia Herrala, Kansallisarkisto 12.54 asti
Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto? 
Heikki Helin, CSC
Tommi Hyvönen, Museovirasto 12.54 asti
Katja Hellman, SLS
Minna-Liisa Mäkiranta, Kansallisarkisto
Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto
Kerttuli Hoppa, Museovirasto
Jari Kettunen, Museovirasto
Anna Tuominen, Kansalliskirjasto
Aleksi Salo, CSC
Lauri Saarikoski, Yle

Lisäksi

Sami Niinimäki, OKM 12.54 asti

Tapani Sainio, OKM 12.54 astiAsialista/muistio

 • Kokonaisarkkitehtuurihankkeen tilanne
  • Heikki Helin esitteli KAM-konaisarkkitehtuurityön alustavaa suunnitelmaa (viitearkkitehtuuri saattaa kuvata paremmin työn sisältöä)
  • Keskustelu 
   • Työ tuottaa Sivistyshallinto 2030 -hankkeelle tärkeää tietoa
   • Organisaatioiden valmiuksia osallistua esim. EU-hankkeisiin pidetään yllä 
   • Organisaatiot tekevät jo ennen työpajoja valmistelua niiden aiheista, myös työpajan jälkeen kuvauksia tarkennetaan.
   • Ei virallista työryhmää eli tehdään oman työn ohella ja virkatyönä
    • Valitaan, mihin yhdessä keskitytään
    • Mitkä ovat tulevaisuuden yhteistyöhankkeita, joihin keskitytään
    • Keskitie strategisuudessa ja pragmaattisuudessa
   • jollain tavalla otettava haltuun myös nykytila, tavoitetilan kohdistuminen vaatii vielä mietintää
    • ohjausryhmä mukaan
   • tavoitteena, että täydentää muita OKM:n hallinnonalojen kokonaisarkkitehtuureja
   •  työpajojen otsikot sellaisiksi, että myös esim. johto ymmärtää, mistä on kyse
   • tietoarkkitehtuuriryhmän hyödyntäminen työssä vahvemmin esiin
   • Ajastus työpajoille jo ennen kesälomia mielellään
   • Työkalu osaamisen kehittämiseen olisi hyödyllinen
   • Otsikkotasoa tarkempi kuvaus työpajoista tarvitaan
   • ja mitä työtä toivotaan tehtävän ennen työpajaa
   • kannattaa myös työpajojen kalenterointia mahdollisimman aikaisin
  • Sovitut asiat muistion alaosassa
 • KAM-kuvailuryhmän kuulumiset?
 • Toimintasuunnitelma 2024
  • Lyhyitä katsauksia (esim. museosektorin osaamiskeskuksesta) sekä kansalliseista että kansainvälisistä asioista
   • Kirjastot: Matias
   • Arkistot:
   • Museot: HP (myös toimialauudistus)
  • Digime-standardisalkun ajantasaistaminen: keskustellaan syyskuun kokouksessa 
 • Ryhmän kevätkauden ohjelma ja seuraava kokous

KA-työ

 • Täydennetty versio suunnitelmasta tietoarkkitehtuuriryhmälle toukokuun 13.5. alkavalla viikolla
 • Seuraavan arkkitehtuurityökokouksen ajankohta (tarkempi suunnitelma läpikäyty organisaatioissa) 20.5.2024 klo 9-10
 • Syksyn työpajojen kalenterointi jo tämän kevään puolella.

Seuraava tietoarkkitehtuuriryhmän kokous 3.9. klo 14.30 - 16.00


Muita

Datan hallinnan viitearkkitehtuurityö

 • No labels