Aika klo 14.00 - 15.30
Paikka Zoom-etäyhteys kokouskutsussa


Osallistujat

Hannu-Pekka Polttila, Museovirasto (PJ)
Miia Herrala, Kansallisarkisto
Katja Moilanen, Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto
Heikki Helin, CSC (n. klo 15 asti) 
Piia Naukkarinen, Kansalliskirjasto
Marja-Liisa Seppälä, Kansalliskirjasto
Matias Frosterus, Kansalliskirjasto
Mikko Lappalainen, Kansalliskirjasto
Sampsa Heinonen, Museoliitto
Juha Henriksson, Musiikkiarkisto
Juha Hakala, Kansalliskirjasto
Mikko Kuutti, KAVI
Juho Karuaho, Museovirasto
Anna Tuominen, Kansalliskirjasto (sihteeri)

Poissa

Katja Hellman, Svenska Litteratursällskapet
Leena Furu-Kallio, museovirasto
Nina Hyvönen, Kansalliskirjasto
Ulriikka Puura, Kotus
Lauri Saarikoski, Yle
Aleksi Salo, CSC
Minna-Liisa Mäkiranta, Kansallisarkisto
Jari Kettunen, Museovirasto
Marjut Puominen, Helsingin kaupunginkirjasto

Käsitellyt asiat

1. Kokonaisarkkitehtuurityö: suunnitelman eteneminen ja seuraavat askeleet. Juha H. esitteli työryhmän luonnosteleman suunnitelman. Se sai hyvää palautetta ja teksti on avoinna muun ryhmän kommentoitavaksi 14.2. saakka.  Keskustelussa tärkeinä kysymyksinä pidettiin muun muassa yhteisen kokonaisarkkitehtuurin suhdetta eri organisaatioiden nykyisiin arkkitehtuurikuvauksiin, ylläpitoa tulevaisuudessa ja päivitettävyyttä sekä kytkemistä osaksi organisaatioiden omaa kokonaisarkkitehtuurityötä. Päätettiin  lisätä suunnitelmatekstiin yhdeksi tavoitteeksi myös pysyvien yhteistyön rakenteiden luominen. Miten niihinKansalliskirjastolla on alustavasti valmiutta toimia hakijaorganisaationa: tästä keskustellaan vielä Kansalliskirjastossa tarkemmin. 
2. Ryhmän toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Tietoarkkitehtuurityön eteneminen sen mukaan, miten rahoitusta saadaan, on vuoden suurimpana asiana.  Ryhmä olisi toimintavuoden aikana myös mielellään omalla, esimerkiksi yhteentoimivuuteen keskittyvällä,  esityksellä mukana syksyn Digime-seminaarin ohjelmassa. Piia lupasi selvittää mahdollisuutta.  
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi 13.3. klo 9-10.30 (Zoom).
3. Marja-Liisa esitteli KAM-kuvailuryhmän tulokset 2022 ja tavoitteet 2023, mukana tiekartta usealle vuodelle.
4. KAM-sektori tarvitsee Nimitietopalvelua -dokumentti: Matias esitteli. 
Keskustelua asiasta voidaan jatkaa myös seuraavassa kokouksessa. 
  • No labels