Melinda on kansallinen metatietovaranto ja kirjastoille tarkoitettu palvelu. Kirjastot kuvailevat aineistonsa yhteiseen tietovarantoon, josta tietoja voidaan myös hyödyntää. Tietojen keskittäminen säästää työtä ja kustannuksia kirjastoissa sekä mahdollistaa asiakkaiden paremman palvelemisen.

Melindan toimintamalli on järjestelmäriippumaton. Tämä tarkoittaa, että palvelulla on samat tavoitteet ja tehtävät riippumatta siitä, missä järjestelmässä se toimii. Teknisen alustan kehittyminen ei vaikuta Melindan toimintamalliin.

Ajankohtaista Melindassa

Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 30.3.2017 klo 14–15 Talonmiehen tuokion Adobe Connect -etäyhteydellä. Tämänkertaisen tuokion aiheita: Ajankohtaista Melindassa / Ulla Ikäheimo Auktoriteettitietueiden teko Fennicassa ja Asterissa / Maarit Huttunen, Tutkimuskirjasto Osakohteiden yhdistäminen Merge+-ohjelmalla / Ulla Ikäheimo Tilaisuuden esitykset ja tallenne löytyvät sivulta Tapahtumat ja koulutukset Lisätietoja Melinda-talonmiesryhmästä: https://www.kiwi.…
Melinda-päivä 5.4.
Kansalliskirjasto järjestää keskiviikkona 5.4.2017 Melinda-päivän. Päivä järjestetään Helsingissä Kansalliskirjaston tiloissa Leipätehtaalla (Kaikukatu 4, Helsinki) klo 9.30 – 16.00. Tilaisuuteen on myös etäosallistumismahdollisuus.   Päivän aikana käsitellään Melindan ajankohtaisia aiheita sekä tarjotaan kuvailijoille mahdollisuus verkostoitua, vaihtaa kokemuksia ja jakaa hyviä käytäntöjä. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti Melindassa mukana oleville kirjastoille.…
Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 26.1.2017 klo 14–15 Talonmiehen tuokion Adobe Connect -etäyhteydellä. Tämänkertaisen tuokion aiheita: Ajankohtaista ja muistiinmerkittävää Melindasta / Ulla Ikäheimo Auktoriteettien käyttö / Ulla Ikäheimo Uusia ja päivitettyjä ohjelmia / Minttu Hurme low tagien poisto-ohjelma merge+-ohjelman uusi versio Melinda-luetteloinnin tilastot Tuokioon voi ilmoittautua e-lomakkeella osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/76665/lomake.…
Kirjastojen Voyager-tietokannat päivitetään uusimpaan versioon vuodenvaihteessa. Päivitys tapahtuu keskiviikkona 28.12.2016 alkaen. Yksittäisen tietokannan kohdalla päivityksestä aiheutuvan käyttökatkon arvioidaan kestävän 1-2 päivää. Todennäköisesti kaikki tietokannat saadaan päivitettyä ja uudelleen indeksoitua maanantaihin 2.1.2017 mennessä. Vuoden 2017 ensimmäinen viikko kannattaa kuitenkin varata päivityksen jälkiselvittelyihin, vaikka kannat olisivatkin jo käytössä.…
Kansalliskirjasto tarjoaa kansallisia infrastruktuuripalveluja erityisesti kirjastoverkolle, mutta myös muille organisaatioille. Toteutamme asiakaskyselyn Kansalliskirjaston palveluista joka toinen vuosi. Tämä kysely koskee seuraavia Kansalliskirjaston organisaatioasiakkailleen tarjoamia palveluja: Finna Finto julkaisuarkistot kirjastojärjestelmät FinELib Elektra kansalliset tietokannat (Arto, Fennica,…
Melinda-talonmiesryhmä järjestää torstaina 1.12.2016 klo 14–15 Talonmiehen tuokion Adobe Connect -etäyhteydellä. Tämänkertaisen tuokion aiheita: RIMMF-työpajan tunnelmia / Ulla Ikäheimo Paikalliskantojen ja Melindan väliset linkit / Minttu Hurme Päivitetyn replikoinnin uudet ominaisuudet / Minttu Hurme Kyrilliikan luetteloinnin uusia tuulia / Tuomo Virolainen Ilmoittautumiset ti 29.11. mennessä e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/75393/lomake.html https://elomake.helsinki.…
Melindan toimintaohjeesta on julkaistu uusi versio. Toimintaohjeeseen on lisätty linkit yleisten kirjastojen Axiell Aurora -järjestelmän Melinda-kuvailun ohjeisiin. Toimintaohje on käyty läpi kokonaisuudessaan ja siihen on tehty tarkennuksia. Ohje on päivitetty vastaamaan RDA-aikaa ja siihen on mm. linkitetty ohje hybriditietueiden käsittelyyn. Ohje löytyy samasta osoitteesta kuin edellinenkin versio: Melindan toimintaohje https://www.kiwi.…
Piki-tietokannasta tulee Melindaan kesän aikana jonkin verran uutuustietueita vielä hybridimuodossa. Tämä johtuu siitä, että BTJ ei vielä pysty toimittamaan RDA-mallisia tietueita kirjastoille eivätkä Piki-kuvailijat kesäisen henkilökuntatilanteen takia voi päivittää käsin kaikkia tietueita. Uutuustietueet käyvät läpi RDA-konversion ”lennossa”, mutta esim. hakutiedot voivat olla ISBD:n mukaisia.…
Varsinais-Suomen Vaski-kirjastot liittyvät mukaan kansalliseen Melinda-metatietovarantoon. Yhteistyöhanke laajenee 18 kunnan kirjastolla. ”Vaski-kirjastot haluavat olla osa kansallista metatietovarantoa ja tehdä yhteistyötä, joka jatkossa helpottaa kuvailutyön organisointia myös paikallisesti. Melindaan liittyminen tukee RDA-kuvailusäännöstön käyttöönottoa, mikä puolestaan mahdollistaa ajan myötä kirjastojen metatiedon esittämisen linkitettynä datana”,…
Melinda-talonmiesryhmä https://www.kiwi.fi/display/melinda/Melinda-talonmiehen+palsta järjestää seuraavan ajankohtaista Melinda- ja kuvailuasiaa luotaavan Talonmiehen tuokion etäyhteyden välityksellä 21.4. klo 14-15.…

  • No labels